Polskie stroje ludowe: Zaczynamy od Suwalszczyzny

Serdecznie zapraszamy na nowy cykl spotkań. Symboliczną podróż po regionach etnograficznych zaczynamy blisko – od Suwalszczyzny. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy prawdą jest powtarzane niekiedy hasło-klucz, że „suwalski strój ludowy nie zachował się”? Czy powinniśmy mówić o suwalskim stroju ludowym, a może o suwalskich strojach ludowych w liczbie mnogiej? Co rzeczywiście się z nich zachowało? Gdzie tego szukać? Jak to interpretować i rekonstruować? I wreszcie – co może nam to powiedzieć o naszym regionie etnograficznym i jego kulturowym kapitale symbolicznym?

15.01.2024, godzina 17.00
Kawiarenka Artystyczna, ul. T. Noniewicza 71
wstęp wolny

Czym właściwie jest strój ludowy? Jakie pełnił funkcje w kulturze tradycyjnej, a jakie obecnie? Jakie elementy, ornamentyka i kolorystyka są charakterystyczne dla strojów ludowych poszczególnych regionów etnograficznych dzisiejszych ziem Polski i jakie znaczenia są w nich zakodowane? Dlaczego od czasu do czasu wraca moda „na folk”? I jak w naszych codziennych, współczesnych stylizacjach włączać elementy inspirowane strojem ludowym i folklorem?

Na te i podobne pytania staramy się odpowiadać w nowym cyklu spotkań tematycznych związanych z pewną niszą w historii mody, to jest „Polskie stroje ludowe”, raz w miesiącu w Suwalskim Ośrodku Kultury.

Ponieważ ważnym elementem ubiorów tradycyjnych w wielu regionach były hafty, to dodatkowo po prelekcji przy każdym spotkaniu zaprosimy chętnych na krótką część warsztatową, wprowadzającą w podstawy haftów danego regionu, zapewniamy potrzebne materiały.

Spotkanie przeznaczone jest dla osób dorosłych i młodzieży od 15 r.ż.

Spotkanie będzie się składać z części podstawowej: prelekcji i dodatkowej (dla szczególnie chętnych i ambitnych 😉 ) warsztatów wprowadzających do haftu.


Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją

Regulaminu imprez w Suwalskim Ośrodku Kultury >>>

15 stycznia 2024
17:00 — 19:00 (2h)

ul. T. Noniewicza 71

Wszyscy

Link do wydarzenia