Pracownia rękodzieła i rzemiosła

Prowadzący: Halina Lutyńska i Lidia Żyniewicz
Kontakt: +48 87 563 85 22, halina.lutynska@soksuwalki.eulidia.zyniewicz@soksuwalki.eu
Miejsce: SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 0.28
Dla kogo: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

W programie: rozwijanie umiejętności w zakresie zdobienia, dekorowania, projektowania, doskonalenie sprawności manualnej, przekazywanie wiedzy o tradycjach i kulturze regionu, poznanie dawnych i współczesnych techniki rękodzielniczych. Wykonane prace uczestnik zajęć zabiera ze sobą.

Harmonogram zajęć 2023/2024:

Prowadzący: Halina Lutyńska

► 6-7 lat, wtorki 
► 8-9 lat, środy
► 10-11 lat, czwartki 
► 11-12 lat, piątki 

Prowadzący: Lidia Żyniewicz

► wiek 5-7 lat, poniedziałek, godz. 16.00-17.30
► wiek 7-12 lat, wtorki, środy, czwartki, godz. 16.00-18.00

Miesięczna opłata za zajęcia wynosi 40 zł. Liczba miejsc w grupie ograniczona.

Wpłaty za zajęcia prosimy regulować wyłącznie w kasie SOK lub na konto SOK nr 22 1240 5211 1111 0010 8508 6721 (w tytule: nazwisko uczestnika i nazwisko instruktora prowadzącego zajęcia).

Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu imprez i wydarzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury.