Projekty dofinansowane

/ / Projekty w realizacji / /

Mistrzyni tkacka Sabina Knoch uczy tkać tkaninę wielonicielnicową

czas trwania: 2021 r.

 

Projekt Suwalskiego Ośrodka Kultury pn. “Mistrzyni tkacka Sabina Knoch uczy tkać tkaninę wielonicielnicową” otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna. To już kolejny raz ministerstwo doceniło próbę ocalenia od zapomnienia unikatowego dziedzictwa kulturowego Suwalszczyzny w postaci tradycji tkackich.

W ramach projektu będziemy próbowali utrwalić i przekazać kolejnym pokoleniom wiedzę i umiejętności ostatniej czynnej tradycyjnej tkaczki tkaniny wielonicielnicowej, dwuosnowowej i sejpaków z Suwalszczyzny – Sabiny Knoch.

Praktyczne warsztaty tkackie techniki wielonicielnicowej zostaną zrealizowane w Pracowni Dziedzictwa Kulturowego SOK przy ul. T. Noniewicza 71.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Andrzej Strumiłło. Psalmy, kamienie, pejzaże

czas trwania: 2021 r.

 

Projekt Suwalskiego Ośrodka Kultury pn. “Andrzej Strumiłło. Psalmy, kamienie, pejzaże” otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu SZTUKI WIZUALNE 2021. Wsparcie pozwoli znacząco rozbudować edukacyjny kontekst stałej wystawy dzieł artysty prezentowanych w Galerii Sztuki Stara Łaźnia.

Głównym celem projektu jest przybliżenie twórczości Andrzeja Strumiłły w ramach organizowanych w galerii wystaw, stałej i czasowej, poświęconych sylwetce i twórczości zmarłego 9 kwietnia 2020 r. wybitnego polskiego artysty, ilustratora, malarza, rzeźbiarza, poety i podróżnika, ucznia Władysława Strzemińskiego.

W ramach działań związanych z ekspozycjami planowany jest szereg działań o charakterze edukacyjnym. Przez pryzmat wielowątkowości twórczości Andrzeja Strumiłły, mają ukazywać najważniejsze zagadnienia dotyczące sztuki współczesnej, wątki i techniki artystyczne obecne w dorobku twórczym tego wybitnego artysty oraz jego związki z Suwalszczyzną.

Wszelkie działania realizowane w ramach projektu “Andrzej Strumiłło. Psalmy, kamienie, pejzaże” będą miały charakter niekomercyjny.

Pierwsza z cyklu wydarzeń prezentujących twórczość Andrzeja Strumiłły wystawa malarstwa, rysunku i fotografii „Andrzej Strumiłło – Człowiek – Przestrzeń” będzie prezentowana w Galerii Sztuki Stara Łaźnia Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. A. Wajdy 3 w Suwałkach od 30 kwietnia do 30 września 2021 r.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

/ / Projekty zakończone / /

czas trwania: 2020 r.

Suwalski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków pozostałych w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu KULTURA I TRADYCJA 2020 na realizację projektu pn. „Mistrzyni Sabina Knoch uczy tkać dwunicielnicową i wielonicielnicową tkaninę lnianą”. Przedsięwzięciem ma na celu ochronę zanikającej tradycji tkackich regionu, przywracanie ich środowisku lokalnemu (wiejskiemu i miejskiemu).

W ramach projektu planowane są warsztaty praktyczne polegające na bezpośrednim przekazie wiedzy i umiejętności między Mistrzem a osobami szczególnie zainteresowanymi kontynuacją rzemiosł tkackich na Suwalszczyźnie. Zajęcia poprowadzi ostatnia czynna tradycyjna tkaczka tkaniny wielonicielnicowej, dwuosnowowej i sejpaków z Suwalszczyzny – Sabina Knoch ze Szczepek koło Augustowa. W projekcie będą mogły uczestniczyć osoby dorosłe i seniorzy, a udział w warsztatach będzie nieodpłatny. W planie są także spotkania z tkaczkami i nieodpłatne warsztaty prostych technik tkackich dla uczniów suwalskich szkół.

W związku z COVID-19, po konsultacjach z MKiDN, Suwalski Ośrodek Kultury podjął decyzję o realizacji pierwszej (teoretycznej) części warsztatów w formie nauki zdalnej (krótkie filmy edukacyjne na kanale Youtube). Intensywne zajęcia praktyczne rozpoczną się w Pracowni Regionalnej (Tkackiej) Suwalskiego Ośrodka Kultury w siedzibie przy ul. Noniewicza 71 we wrześniu, jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Na kanale YouTube Suwalskiego Ośrodka Kultury dostępne są zaproszenie >> oraz sześć obcinków warsztatów tkackich prowadzonych przez Sabinę Knoch: część 1 >>, część 2 >>, część 3 >>, część 4 >>, część 5 >>, część 6 >>.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Projekt „Muzyka z bliska – kontynuacja” otrzymał dofinansowanie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Kultura Dostępna”. Główną ideą projektu jest umożliwienie osobom, które z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, udział w koncertach muzyki poważnej. W ramach projektu planowanych jest sześć koncertów realizowanych przez członków Suwalskiej Orkiestry Kameralnej poza siedzibą Suwalskiego Ośrodka Kultury: w Domu Opieki Społecznej „Kalina” w Suwałkach, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Suwałkach, w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz jeden w przestrzeni publicznej objętej planem rewitalizacji Miasta Suwałk.

Dofinansowanie:  Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

czas trwania: 2020 r.

Suwalski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu KULTURA – INTERWENCJE 2020 na realizację projektu pn. „Kuglarze marzeń, czyli sztuki i sztuczki”. Projekt będzie realizowany w obszarze objętym planem rewitalizacji Miasta Suwałk, w przestrzeni SOK i miejskiej. Przedsięwzięcie ma na celu odkrycie potencjału twórczego uczestników, wyrównanie szans udziału w kulturze oraz jej współtworzeniu, budowę poczucia wspólnoty i wzmocnienie więzi sąsiedzkich oraz pobudzenie społecznej aktywności. Atrakcyjny program „Kuglarzy marzeń…” może także stać się skuteczną formą aktywności dla lokalnej społeczności i świetną alternatywą dla elektroniki nadużywanej przez dzieci i młodzież.

W ramach projektu odbędą się spotkania i warsztaty praktyczne, m.in.: warsztaty ze sztuki opowiadania, uzupełnione przez zajęcia z psychopedagogami kreatywności oraz specjalistami od emisji głosu, warsztaty plastyczne z zakresu nauki prostych form i technik tworzenia ilustracji wspomagających proces opowiadania, warsztaty kuglarskie obejmujące naukę podstaw aktorstwa, żonglerki, chodzenia na szczudłach, gimnastyki, fire show, pantomimy i klaunady, warsztaty teatralne z wykorzystywania różnych technik improwizacyjnych: od klasycznego impro do improwizacji dramatycznej, emocjonalno-ruchowej, zabaw i gier teatralnych oraz budowania postaci scenicznych.

Zajęcia poprowadzą instruktorzy pracowni artystycznych Suwalskiego Ośrodka Kultury Mirosława Krymska i Marta Łanczkowska, trenerzy i pedagodzy teatru z lubelskiej Fundacji Sztukmistrze, opowiadacze z warszawskiej Grupy Studnia O. oraz wykładowcy i praktycy pedagogiki i psychologii. Projekt zakończą pokazy spektakli: autorskiego, przygotowanego przez uczestników warsztatów kuglarskich oraz spektakl mistrzowski w wykonaniu zawodowego teatru ulicznego. W projekcie będą mogły uczestniczyć dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy, a udział w warsztatach będzie nieodpłatny.

Dofinansowanie:  Narodowe Centrum Kultury

czas trwania: 2020 r.

Projekt Suwalskiego Ośrodka Kultury „Zdemaskowani – z moją twarzą mi do twarzy” znalazł się wśród wniosków najwyżej ocenionych przez Komisję Ekspertów programu “Lato w teatrze 2020” i otrzymał finansowanie teatralnych zajęć warsztatowych. Suwalski Ośrodek Kultury będzie realizował projekt we współpracy z Miastem Suwałki i Stowarzyszeniem Nie Po Drodze.

W ramach projektu „Zdemaskowani – z moją twarzą mi do twarzy” już po raz drugi w Suwalskim Ośrodku Kultury zostaną zorganizowane letnie półkolonie artystyczne skierowane do dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie podczas dwutygodniowych teatralnych zajęć warsztatowych będą mogli eksplorować własną tożsamość, poczuć moc kreowania siebie i doświadczenie siebie poprzez akt twórczy. Projekt jest skierowany do dzieci w wieku od 10 do 14 lat.

Program LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego ealizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym. W aktualnej 13. edycji programu dofinansowanie otrzymało 40 ośrodków z całej Polski – 17 organizacji pozarządowych i 23 samorządowe instytucje kultury. Instytucje, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano 4 ośrodkom. Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

Więcej informacji na temat programu na: www.latowteatrze.pl, www.facebook.com/programLatowteatrze.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

czas trwania: sierpień 2019 r.

Program LATO W TEATRZE jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanym przez Suwalski Ośrodek Kultury we współpracy z Miastem Suwałki i Stowarzyszeniem Nie po Drodze.

czas trwania: marzec 2017 – grudzień 2019

Projekt dotyczy rozwoju programu edukacyjnego, zapoczątkowanego w latach 2014-2015. Niniejszy projekt kładzie nacisk na trwały rozwój edukacji dzieci i młodzieży, tj. utrzymania ciągłej aktywności w kulturze, przy jednoczesnym szkoleniu kadry instruktorskiej w zakresie realizacji projektów. Celem projektu jest także pobudzenie kreatywności zarówno instruktorów jak i uczestników działań. Kierunek programowy to praktykowanie edukacji otwartej – tworzenie wspólnych interdyscyplinarnych przedsięwzięć, w tym widowisk, akcji, wystaw oraz postprodukcji tych działań.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Suwałki

czas trwania: styczeń-grudzień 2018 r.

Projekt realizowany w ramach zadania „Mistrz tradycji”. Przewiduje przeprowadzenie warsztatów tkania dywanów dwuosnowowych przez panią Sabinę Knoch – jedną z nielicznych już w regionie znawczyń tej techniki tkackie. Warsztaty będą zakończone wystawą i wydaniem katalogu.

Planowanym rezultatem projektu jest zainteresowanie i nauczenie 6 mieszkańców Suwałk i okolic tej trudnej, a zarazem elitarnej techniki, co znacząco przyczyni się do pogłębienia tożsamości kulturowej tych osób.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

czas trwania: styczeń-grudzień 2018 r.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Kultura dostępna”. Jego główną ideą jest umożliwienie uczestnictwa w koncertach muzyki klasycznej osobom, które z różnych przyczyn zostały tej możliwości pozbawione. W ramach projektu zostanie zrealizowanych ogółem 6 koncertów/ audycji muzycznych wykonanych przez członków Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. Dwa z nich odbędą się w przestrzeni publicznej – parku Konstytucji 3 Maja, cztery pozostałe zostaną zrealizowane odpowiednio: w suwalskim hospicjum,  Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera oraz areszcie śledczym w Suwałkach.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Czas trwania: 2016-2018

Unikalny projekt kulturalno-edukacyjny, który co roku na przełomie lipca i sierpnia na Suwalszczyźnie umożliwia kontakt ze sztuką o najwyższych walorach wykonawczych. Projekt opiera się na jednym z najlepszych zespołów kameralnych w Polsce AUKSO pod dyr M. Mosia

Festiwal daje szansę obcowania ze znakomitą jakościowo sztuką grupom społecznym, które ze względu na usytuowanie z dala od największych ośrodków nie mają takich możliwości na co dzień.
W ramach wydarzeń festiwalowych odbywać się będą koncerty orkiestrowe, kameralne, warsztaty,
spotkania, a także pojedyncze wydarzenia o charakterze promocyjnym (prezentacje artystów
związanych z kulturą Polski północnowschodniej, koncerty uczestników warsztatów).

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

czas trwania: styczeń-grudzień 2016 r.

Projekt realizowany w ramach zadania „Mistrz tradycji”. Przewiduje przeprowadzenie warsztatów tkania dywanów dwuosnowowych przez panią Sabinę Knoch – jedną z nielicznych już w regionie znawczyń tej techniki tkackiej, zakończone wystawą powarsztatową i wydaniem katalogu.

Planowanym rezultatem projektu jest zainteresowanie i nauczenie 6 mieszkańców Suwałk i okolic tej trudnej, a zarazem elitarnej techniki, co znacząco przyczyni się do pogłębienia tożsamości kulturowej tych osób.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

czas trwania: 2014-2015

Celem projektu było trwałe udostępnienie odbiorcom docelowym trudnodostępnej dokumentacji kulturowej zebranej w XIX i XX wieku z terenu Suwalszczyzny oraz Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny — obszarów związanych z dokumentowaniem folkloru przez Kolberga i jego następców w XIX i XX wieku na obszarze Suwalszczyzny i litewskiego i białoruskiego przygranicza.

W obszarze ochrony i udostępniania treści zrealizowano:

 • digitalizację nagrań audio i wideo muzyki i tańców Suwalszczyzny dokonanych w latach 1953–2005 przez badaczy z ośrodków naukowych: Instytutu Sztuki PAN, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • opracowano stronę internetową http://dziedzictwosuwalszczyzny.soksuwalki.eu , na której są opublikowane powyższe i inne materiały o tradycjach kulturowych regionu;

W zakresie praktycznym zrealizowano:

 • cykl wykładów o historii, tańcach i modzie Suwałk sprzed I wojny światowej,
 • otwarte warsztaty tańców plebejskich (Potańcówki) w Suwałkach i regionie
 • nowe, pełnowymiarowe widowisko taneczno-teatralne Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”, zatytułowanego „Bal w Resursie Obywatelskiej 1914 r.”.

W rezultacie projektu powstał koherentny zbioru materiałów kulturowych – źródłowe kompendium materiałów etnomuzycznych i etnochoreotechnicznych (dotychczas niepublikowanych lub bardzo trudno dostępnych).

Zarówno zdigitalizowane zasoby muzyczne i taneczne, jak i aktualności dot. warsztatów i widowisk ZPiT „Suwalszczyzna” znajdują się na specjalnie do tego celu utworzonej stronie internetowej www.dziedzictwosuwalszczyzny.soksuwalki.eu.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

czas trwania: 2014-2015

Projekt dotyczył stworzenia i wprowadzenia w życie Suwalskiego Programu Edukacji i Animacji Kulturalnej SPEAK (MÓWIĆ) w oparciu o propozycje instytucji kultury i oświaty, organizacji pozarządowych w Suwałkach i regionie.

W ciągu dwuletniego projektu (2014-2015) odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń – seminaryjnych, artystycznych i warsztatowych – co w długoterminowej perspektywie zmieniło proporcje spędzania wolnego czasu przez młodych i dorosłych mieszkańców regionu. SPEAK to:

 • prawie 50 wydarzeń – szkoleń dla kadry i warsztatów dla młodzieży, w tym 396 godzin warsztatów
 • ponad 2500 zaangażowanych uczestników
 • około 15000 odbiorców.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Suwałki

 

AUKSO to coroczny festiwal o szerokim spektrum artystycznym i kulturowym, odbywający się na Suwalszczyźnie, a od roku także na południu Polski w Pieninach.

Jego atutami są: wysoki poziom związany z rozwojem orkiestry AUKSO pod dyr. M. Mosia (dyrektora artystycznego festiwalu), udział renomowanych solistów oraz projekt z pogranicza klasyki i jazzu. Głównym rysem XVI edycji (26.07 – 2.08) była kontynuacja wątku symfonicznego (V i VI Symfonia Beethovena), klasyczne propozycje wokalnoinstrumentalne (Joanna Woś sopran), a także programy z pogranicza sfer muzycznych – wspólny występ z gwiazdą amerykańskiego jazzu – Uri Cainem oraz nowy repertuar AUKSO i zespołu akordeonisty Marcina Wyrostka.

W roku 2015 festiwal umocnił swoją pozycję w kalendarzu kulturalnym Polski poprzez nową strukturę organizacyjną i wiodącą rolę instytucji samorządowej. Wątek stricte edukacyjny stanowiły otwarte warsztaty wokalne i muzyki etnicznej.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Suwałki

Celem projektu było ukazanie twórczości muzycznej w bogatym kontekście kultury polskiej i światowej poprzez konfrontację tradycji i nowoczesności oraz różnorodności technik i praktyk wykonawczych. Cel został osiągnięty.

Ósma edycja Suwałki Blues Festival odbyła się w dniach 9-11 lipca 2015 roku.  Zaprezentowano najbardziej wartościowe zjawiska i tendencje w polskim i światowym nurcie muzyki bluesowej. Wyraziło się to w zapraszaniu do udziału w festiwalu najbardziej cenionych gwiazd blues i nowych, ciekawych, młodych twórców bluesa z  USA, Europy i Polski. W tym roku w festiwalu uczestniczyli tak znani i cenieni światowi wykonawcy jak: THE CLEM CLEMPSON BAND feat. CHIS FARLOWE of COLOSSEUM (UK), COCO MONTOYA (USA) i JAMES “BLOOD” ULMER MEMPHIS BLOOD BLUES BAND feat. RONNY DRAYTON (USA), a z Polski SBB i OBSTAWA PREZYDENTA. Wystąpili też młodzi artyści DANNY BRYANT & HIS BAND (UK), RYAN McGARVEY BAND (USA) i BEN POOLE (UK), ŚCIGANI (PL), PAWEŁ SZYMAŃSKI & LAZY BONES (PL), NIEBIESKA SOWA (PL) i inni. Łącznie wystąpiło 41 wykonawców o wysokiej klasie wykonawczej z Polski, Europy i USA. Festiwal zgromadził ok. 15 000 odbiorców.

Podczas 3-dniowego festiwalu zrealizowano 58 wydarzeń kulturalnych:

 • konkurs zespołów bluesowych
 • warsztaty
 • koncert w sali koncertowej
 • koncert – finał warsztatów muzycznych
 • 17 wieczornych koncertów klubowych zakończone jam session
 • 18 śniadań bluesowych
 • 16 koncertów plenerowych
 • 1 koncert – finał konkursu bluesowego

Dofinansowanie: Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura dostępna”

 

VI Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych „Źródliska” prezentuje najdawniejsze obrzędy doroczne krajów Europy Środkowej i Wschodniej: Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Rosji. Podtytuł tematyczny tej edycji festiwalu „Źródliska” brzmiał: „Pory roku: lato”.

Tańce letniej obrzędowości dorocznej w Polsce i Europie Wschodniej ukazano przy okazji dwóch obrzędów: letniego przesilenia, nazywanego „Sobótką”, „Palinocką”, „Nocą Świętojańską” czy „Kupałą” i zakończenia zbioru zboża chlebnego – żyta: „Dożynek”.

Festiwal zrealizowano w sierpniu 2014 roku. Uczestniczyły w nim zespoły rekonstrukcji kulturowych z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i północnej Rosji. Rekonstruowane obrzędy zostały profesjonalnie zarejestrowane i wydane w postaci płyt DVD.  W ramach projektu zorganizowano także warsztaty taneczne i popularnonaukowe seminarium, pozwalające na ukazanie tanecznych archetypów agrarnych, kupalnych itp. w kulturach tej części Europy – by je rozpoznać, przyswoić i popularyzować.

Ocenę i komentarze prezentowanych rekonstrukcji prowadziło międzynarodowo grono  eksperci (etnomuzykologowie i etnochoreologowie) z uniwersytetów w Sankt Petersburgu, Rydze, Wilnie, Mińsku, Warszawie, Krakowie i Lublinie. przewodniczącym Rady był prof. Ihor Macijewski z Sankt Petersburga.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Projekt dotyczył unowocześniania działalności merytorycznej SOK głównie w kierunku rozwoju multimediów i otoczenia organizacyjnego. W jego ramach sfinansowano zakup następującego sprzętu:

 • multimedia: system do realizacji dźwięku studyjnego/filmowego/TV, komputer do montażu wideo, mikrofony (reporterski, do kamery, studyjne), mikroport, odsłuchy studyjne, monitory, oprogramowanie; zestaw oświetlenia reporterskiego, laptop do multimediów/projekcji, karta dźwiękowa; program do montażu liniowego, do projekcji video, do produkcji filmowej, cyfrowy mikser wizyjny; aparaty fotograficzne z obiektywami, kamera, oświetlenie, karty pamięci, statywy, stabilizator naramienny; urządzenie wielofunkcyjne drukarka/ kopiarka/ skaner; konwertery sygnału
 • używany fortepian koncertowy STEINWAY klasy C
 • zestaw podstawowego wyposażenia technicznego zaplecza dużej sceny widowiskowo-koncertowej i sceny kameralnej: linki zabezpieczające, szafy filtrowe, żarówki reflektorowe, filtry barwne do reflektorów, przewody XLR akustyczne, przejściówki akustyczne, specjalistyczne meble do reżyserki, pokrowce na okotarowanie, oświetlenie robocze sceny, mostów i kulis, oświetlenie niebieskie kulis, parawan akustyczny, statywy mikrofonowe i inne

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Celem Festiwalu Fantasy było propagowanie fantastyki zawartej w filmie, literaturze, plastyce, teatrze, muzyce, grach i w różnych przejawach aktywności artystycznej. Hasło „Baśniowa Suwalszczyzna, mityczna Dzukija” wykorzystało potencjał tkwiący w tożsamości regionu: jego historię, legendy, magię, krainę Jaćwingów, krasnoludki opisanych przez suwalczankę Marię Konopnicką oraz liczne wątki mitologiczne Litwy, które były często zupełnie nieznane szerokiej społeczności.

W ramach projektu zorganizowano 3-dniowy festiwal fantastyki (wrzesień 2014). Odbyło się kilkadziesiąt działań: warsztaty plastyczne, rekonstrukcji historycznych, spotkania z pisarzami, gry, projekcje filmowe z muzyką na żywo i wiele innych.

Dodatkowo przed festiwalem zostały zorganizowane 3 transgraniczne konkursy: fotograficzny, plastyczny i literacki na najciekawsze opowiadanie fantastyczne. Polsko-litewskie jury wybrało najlepsze opowiadania, które wydano w formie książkowej.

Każdy kraj wniósł do programu festiwalu charakterystyczne dla siebie elementy: strona litewska odradzające się pogaństwo, niezwykle bogatą mitologię i baśniowe wątki kultury bałtyjskiej, a polska — fantasy w literaturze, plastyce, teatrze i filmie. Realizacja projektu przyczyniła się do rozbudzenia zainteresowania mało znanymi wątkami kultury dwóch narodów, a także zostały nawiązane nowe kontakty i przyjaźnie między dwoma społecznościami — suwalską i olicką.

Dofinansowanie: 

Patronat: EUROREGION NIEMEN

Projekt polegał na promowaniu tradycji kulturowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna. W ramach projektu zostały zaprojektowane i wykonane koszulki promocyjne dla wszystkich członków zespołu, którzy są zorganizowani w czterech grupach, w tym dzieci, juniorów, grupy reprezentacyjnej i patronalnej.

Dofinansowanie: Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki

Projekt dotyczył zorganizowania cyklu działań w obszarze teatr – teatr tańca – taniec. Jego celem było zaangażowanie jak najszerszego kręgu społeczeństwa do uczestnictwa w działaniach kulturalnych, stworzenie propozycji, gdzie każdy znajdzie swoje miejsce po jednej lub drugiej stronie kurtyny – jako aktor, twórca lub widz.

Projekt był realizowany w oparciu o młodych i dorosłych uczestników amatorskiego ruchu artystycznego. Miał na celu udoskonalenie ich warsztatu, a także pozyskanie i wykształcenie nowych aktywnych uczestników tego ruchu w Suwałkach.

W ramach projektu zaprezentowano spektakle: „Musicalowa Gala Teatru Broadway” Teatru Broadway ze Szczecina, „Przedwczorajsze historie” Teatru Mimo z Warszawy  i „Spalone skrzydła” Teatru Nikoli z Krakowa. Odbyły się także animacje teatralne Teatru Małe Mi, warsztat kreatywnego opowiadania pt. “Historie wydobyte z kufra pamięci” oraz warsztaty choreograficzne Zespołu Tańca Nowoczesnego Dotyk z profesjonalnym choreografem.

Dofinansowanie: Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura – Interwencje.