Pracownia Przytulisko Wyobraźni

Prowadzący: Mirosława Krymska
Kontakt: +48 87 563 85 26, miroslawa.krymska@soksuwalki.eu
Miejsce: SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.23
Dla kogo: dzieci, młodzież i dorośli

Teatr Mniejszy od Mikrusa działa od 1996 roku. Główną formą prowadzenia zajęć jest zabawa, która pozwala na wykorzystanie różnorodnych środków (słowo, gest, muzyka, dźwięk, plastyka, taniec, śpiew) w celu pobudzenia dziecięcej wyobraźni i aktywności artystycznej. Proponowane zabawy i działania twórcze prowadzą do realizacji ciekawych i radosnych spektakli i monodramów, które są prezentowane i wielokrotnie nagradzane na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach teatralnych m.in.: Ogólnopolskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Poznaniu- Złota Maska, Międzynarodowym Festiwalu „Wigraszek”- I i II Nagroda, Międzynarodowym Festiwalu „Pieniu Vynas” w Skapiskis – I nagroda, dwukrotnie Złota Podkowa dla Filipa Szczepkowskiego w Ogólnopolskich Spotkaniach z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza”, dwukrotnie Nagroda Miasta Suwałk w dziedzinie kultury. W 2019 r. za spektakl “Pudło” zespół otrzymał II Nagrodę w XIII Spotkaniach Mistrzów Teatru w Pacanowie.

Prowadzący: Mirosława Krymska
Kontakt: 48 87 563 85 26, miroslawa.krymska@soksuwalki.eu
Miejsce: SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.23
Dla kogo: dzieci w wieku 6-11 lat 

Harmonogram zajęć 2023\2024:

►wtorki I grupa – 15.30-17.30

►środy II grupa – 17.00-19.00

Teatr Mikrus działa od 1996 roku. Jest to oferta dla młodych, wrażliwych i otwartych ludzi, którzy chcieliby się sprawdzić w działaniu scenicznym. Zajęcia teatralne mają na celu zarówno rozwój umiejętności pracy w zespole jak i własnej indywidualności, kreatywności i wyobraźni. Uczą podstaw ruchu scenicznego oraz sztuki operowania słowem. Uczestnicy wspólnie z instruktorką wybierają teksty, opracowują role, często przygotowują stroje i scenografię do spektakli i akcji teatralnych. W dorobku teatru jest  kilkanaście wystawionych i nagrodzonych spektakli m.in.: „Zabawa w Króla Lula” – Grand Prix w Płockim Kramiku Teatrów Dzieci i Młodzieży „Heca” w Płocku, ”Serdeczny stary człowiek”- II Nagroda Podlaskiego Forum Teatrów Młodzieżowych w Białymstoku, „Jaś i Małgosia, czyli gliniane serca”- I Nagroda w IX Spotkaniach Teatralnych „Chochoł” we Wrocławiu, II Nagroda w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Wigraszek”, III Nagroda w XV Młodzieżowych Konfrontacjach Teatralnych w Łomży, “Byle do weekendu” II Nagroda w Ogólnopolskim Festiwalu “Brodnicka Uczta Teatralna”.

Prowadzący: Mirosława Krymska
Kontakt: + 48 87 563 85 26, miroslawa.krymska@soksuwalki.eu
Miejsce: SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.23
Dla kogo: młodzież 12-15 lat 

Harmonogram zajęć 2023\2024:

►czwartki 17.00-19.00

Teatr Form Czarno-Białych PLAMA istnieje od 1995 roku. W ciągu tego czasu przez  zespół przewinęły się setki młodych ludzi. Jedni byli w nim bardzo, bardzo długo (zaczynając teatralną przygodę w zespole „Mniejszym od Mikrusa”) inni krótką chwilkę. Dla niektórych Teatr był tylko przelotną przygodą, dla niektórych stał się życiową pasją – zostali zawodowymi aktorami, reżyserami, animatorami kultury. Jednak celem zajęć nie jest przygotowanie członków zespołu do egzaminu w szkoły teatralnej, a wychowanie aktywnego, kreatywnego człowieka, który mając poczucie wspólnoty, czuje się potrzebny i spełniony artystycznie.

Prowadzący: Mirosława Krymska
Kontakt: +48 87 563 85 26, miroslawa.krymska@soksuwalki.eu
Miejsce: SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.23
Dla kogo: młodzież szkół średnich

Harmonogram zajęć 2023/2024:

poniedziałki 17.30-20.00

Przez 21 lat działalności teatru, jego członkami było w sumie około 400 osób, które wystąpiły w kilkudziesięciu działaniach teatralnych – premierach sztuk dramatycznych, kreacjach zbiorowych, happeningach, teatralizowanych koncertach, obrzędach i rytuałach. W tym czasie przeszliśmy długą drogę: od wystawiania tekstów dramatycznych na scenie, przez teatralną współpracę z zespołami muzycznymi, do happeningów z elementami kuglarstwa (szczudła, fireshow), performance, akcji ulicznych, teatru ognia, kreacji zbiorowych czy spektakli w międzynarodowym składzie granych w Europie (Łotwa, Słowacja, Niemcy, Francja), a nawet na Syberii – na Jeziorze Bajkał. Eksperymentując z nowymi formami ekspresji, nigdy nie rezygnowaliśmy z dobrze już znanych. Często realizując działania plenerowe, jednocześnie pracujemy nad spektaklami granymi na scenie.

Jesteśmy zapraszani do udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach teatralnych na których zostaliśmy zauważeni i docenieni (m.in.: I Nagroda w II Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym MOST w Gdańsku, I i II Nagroda w Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym MARCINEK w Poznaniu, II Nagroda Młodzieżowych Konfrontacji Teatralnych w Łomży, Nagroda Jury w konkursie “Sam na scenie” w Słupsku. Zespół otrzymał trzykrotnie Nagrodę Miasta Suwałk w dziedzinie kultury.

Zgromadzone przez pierwsze 10 lat działalności doświadczenia, pozwoliły na stworzenie we wrześniu 2005 r. festiwalu “Teatr-Akcje”, którego głównymi założeniami były eksploracja nowych przestrzeni miejskich oraz nawiązanie kontaktu z przypadkową miejską publicznością. Od 2006 do 2015 r. członkowie Teatru współorganizują festiwal Suwalskie Teatr-Akcje podczas którego są współtwórcami przygotowywanych specjalnie na festiwal spektakli, happeningów i akcji teatralnych często we współpracy z młodymi teatrami niezależnymi z Polski i zagranicy. Ciekawym doświadczeniem były (i są w dalszym ciągu) projekty międzynarodowe realizowane z grupami teatralnymi z Litwy, Francji, Słowacji, Ukrainy, Rosji, Włoch i Węgier. W 2019 r. zespół był pomysłodawcą zorganizowania w Suwałkach Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych WTOOPA – edycja suwalska.

Cały czas poszukujemy, eksperymentujemy, uczymy się – i to jest dla nas ważne …

Pod nazwą Teatr Hybrydowy zespół funkcjonuje od 2013 roku (wcześniej „Nie Po Godzinach”). Zajęcia dedykujemy głównie tym, którzy swoją pasję teatralną odkryli późno, albo tym, którzy mają już doświadczenie teatralne i są gotowi poszerzać zdobytą wiedzę. Warsztaty są dobrą okazją do rozwoju swoich umiejętności, ale przede wszystkim pomogą stać się świadomym, aktywnym uczestnikiem życia teatralnego. Oferta skierowana jest do dorosłych w każdym wieku gotowych do podjęcia wyzwania sceny, spełnienia własnych marzeń, działania w grupie i opowiadania o otaczającym nas świecie językiem teatru.

Prowadzący: Mirosława Krymska
Kontakt: +48 87 563 85 24, miroslawa.krymska@soksuwalki.eu
Miejsce: SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.23
Dla kogo: dorośli

Harmonogram zajęć 2023\2024:

► wtorki 19.30-21.30

► czwartki 19.30-21.30

Miesięczna opłata za udział w zajęciach wynosi 30 zł. Liczba miejsc w grupie ograniczona. Wpłaty za zajęcia prosimy regulować wyłącznie w kasie SOK lub na konto SOK nr 22 1240 5211 1111 0010 8508 6721 (w tytule: nazwisko uczestnika i nazwisko instruktora prowadzącego zajęcia).

Godziny mogą ulec zmianie po ustaleniach z uczestnikami.

fot. Kamil Jutkiewicz\Piotr Kopciał

Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu imprez i wydarzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury.