Studio Piosenki Świetlik

W programie: postawa śpiewacza, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia artykulacyjno-dykcyjne, praca nad nośnością głosu i jego barwą, doskonalenie umiejętności związanych z publicznym występem i ruchem scenicznym, kształtowanie wyobraźni muzycznej wpływającej na doskonalenie techniki wokalnej, interpretacji tekstu w piosenkach oraz służącej emocjom i postaci scenicznej.
Prowadzący: Emil Kulbacki
Kontakt: 87 563 85 32, emil.kulbacki@soksuwalki.eu
Miejsce: SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 1.20 

Studio Piosenki „Świetlik” działa przy Suwalskim Ośrodku Kultury od 2008 roku. Grupę prowadzi i szkoli Emil Kulbacki. Pod okiem instruktora młodzież poznaje podstawowe zasady emisji głosu, pracy z mikrofonem oraz przygotowuje utwory i kształci umiejętności związane z publicznym wykonywaniem piosenki na scenie. Repertuar zespołu obejmuje utwory rozrywkowe, patriotyczne, religijne oraz kolędy i piosenki świąteczne.

Młodzi wokaliści uczą się śpiewać piosenki zarówno solo, w małych dwu- trzyosobowych zespołach, jak również przygotowują repertuar jako cały zespół „Świetlik”.

Zespół udziela się artystycznie na różnego rodzaju koncertach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Suwalski Ośrodek Kultury oraz Urząd Miasta w Suwałkach. Swoje umiejętności wokalne prezentują z powodzeniem na konkursach i festiwalach wokalnych w kraju. Grupa jest również zapraszana do koncertów przez inne zewnętrzne instytucje.

Co roku odbywa się „ŚWIETLIKOWE KOLĘDOWANIE”, czyli koncert kolęd i pastorałek oraz piosenek świątecznych, który ma na celu wprowadzić słuchaczy w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Podczas koncertu wokaliści wykonują nie tylko tradycyjne kolędy i pastorałki staropolskie, ale także mniej znane kolędy, piosenki o tematyce świątecznej i zimowej oraz coraz częściej utwory autorskie.

Miesięczna opłata za zajęcia wynosi 30 zł. Liczba miejsc w grupie ograniczona.

Wpłaty za zajęcia prosimy regulować wyłącznie w kasie SOK lub na konto SOK nr 22 1240 5211 1111 0010 8508 6721 (w tytule: nazwisko uczestnika i nazwisko instruktora prowadzącego zajęcia).