Miejska Orkiestra Dęta

dyrygent: Monika Brezgieł

telefon kontaktowy: 720 871 001

e-mail: monikabrezgiel1@gmail.com

harmonogram prób:

wtorki: 18:00-20:00 (SOK, ul. Noniewicza 71, sala 120)

soboty: 9:00-11:00 (SOK, ul. Noniewicza 71, sala 120)

Miejska Orkiestra Dęta istnieje w Suwałkach od 1997 roku. Od samego początku w jej skład wchodzą uczniowie i absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach.

Skład orkiestry jest poszerzany o muzyków/absolwentów PSM, a także innych doświadczonych muzyków z regionu Suwalszczyzny.

Nabór do orkiestry prowadzimy cały rok.

Specyfika orkiestry sprawia, że ważnym aspektem staje się wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym, pogłębianie świadomości o tym kim jesteśmy, jak ważna jest tożsamość lokalna. Często mówimy, że jesteśmy „strażą przyboczną” Prezydenta Miasta i tak też chyba jest. Orkiestra stała się istotnym ogniwem w życiu miasta, świadczy o tym udział w najważniejszych uroczystościach. A dodatkowo jest także doskonałą formą rozwoju, a także spoiwem integrującym i wzmacniającym więzi.

W swoim programie mamy marsze, utwory patriotyczne, a także utwory rozrywkowe. Reaktywacja Miejskiej Orkiestry Dętej nastąpiła w marcu 2022 roku i obecnie prowadzi ją Monika Brezgieł.

Monika Brezgieł –  absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, dyrygentka i wokalistka, nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej nr 6 im. A. Kujałowicz w Suwałkach. Muzyka to nie tylko jej zawód, ale przede wszystkim pasja, którą zajmuje się każdego dnia.

Obecny skład orkiestry:

Joanna Jaśkiewicz – flet poprzeczny

Aleksandra Trocka – flet poprzeczny

Weronika Dembska – flet poprzeczny

Maja Osewska – obój

Wiktoria Maliszewska – obój

Adrianna Dziuba – klarnet

Patryk Prokopczyk – klarnet

Olgierd Smokowski – saksofon altowy

Mateusz Kowalewski – saksofon tenorowy

Mateusz Smykowski – trąbka

Rafał Frydrych – trąbka

Mirosław Jurgielewicz – trąbka

Aleksandra Gajewska – fagot

Ewa Wojtanis – fagot

Michał Osewski – puzon

Andrzej Szczepańczyk – sakshorn

Paweł Kamiński – tuba

Kornelia Kowalewska – instrumenty perkusyjne

Krzysztof Kowalewski – instrumenty perkusyjne

Krystian Pietkiewicz – instrumenty perkusyjne