Przegląd Muzyki Ludowej Suwalszczyzny 2023. Wiemy kto pojedzie do Kazimierza

22 lipca 2023 r. we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach odbył się Przegląd Muzyki Ludowej Suwalszczyzny. W przeglądzie wzięli udział muzycy, śpiewacy, kapele, zespoły i soliści z regionu. Warto podkreślić, że bardzo pozytywnie zaskoczyła nas w tym roku ilość występujących. Na scenie zaprezentowało się 17 zespołów śpiewaczych, 8 solistów śpiewaków, jedna kapela, oraz 3 wykonawców w kategorii MISTRZ-UCZEŃ.

Występujących oceniało jury w składzie:

    mgr Izabela Filipiak – Sokołowska – etnomuzykolog, Państwowa Szkoła I i II stopnia w Suwałkach

    mgr Janusz Sokołowski – etnomuzykolog

W kategorii ,,Mistrz – Uczeń” przyznano
II miejsce: Anna Szafranowska (M) i Natalia Luty (U) oraz Helena Kibitlewska (M) i Jan Zadykowicz (U)
I miejsce: Beata Szyszko – Anzulewicz (M), Daria Anzulewicz (U) i Kordian Anzulewicz (U)

W kategorii zespołów śpiewaczych przyznano
– wyróżnienia: Litewski Zespół SUDUVA z Suwałk oraz Zespół Pieśni Ludowej SZUWARKI z Wiżajn;
– III miejsce: Zespół Ludowy SZESZUPA z Rutki Tartak, Zespół Śpiewaczy WIGRANIE ze Starego Folwarku oraz Zespół BAKAŁARZ z Bakałarzewa;
– II miejsce: Zespół Regionalny LIPSK z Lipska oraz POGRANICZE z Szypliszk
– I miejsce: Zespół Śpiewaczy ROSPUDA z Filipowa oraz Zespół Śpiewaczy MODRY LEN z Nowinki;

W kategorii spolistów-śpiewaków przyznano
– wyróżnienia: Janina Chmielewska z Przerośli i Stanisłam Mikołajczyk ze Szczebry;
– III miejsce: Anna Szafranowska z Suwałk i Joanna Dyczewska z Filipowa;
– II miejsce: Kamila Kopiec z Sejn i Małgorzata Makowska ze Studzianego Lasu;
– I miejsce: Krzysztof Dziemian z Żyrwin oraz Ewa Kuprewicz z Żywej Wody;

W kategorii kapel przyznano
– I miejsce: Kapela KANKA FRANKA z Mikołajewa i Studzianego Lasu.

 

Przyjmując kryteria merytoryczne, a także ograniczenia wynikające z regulaminu kazimierskich festiwali – Jury przyznaje pierwsze miejsca oraz typuje na przyszłoroczny 58 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą w 2024 roku jako reprezentantów Suwalszczyzny następujących wykonawców:

W kategorii zespołów śpiewaczych Zespół Śpiewaczy ROSPUDA z Filipowa;
W kategorii solistów-śpiewaków Krzysztof Dziemian z Żyrwin;
W kategorii kapel Kapela KANKA FRANK z Mikołajewa i Studzianego Lasu;
W kategorii ,,Mistrz-Uczeń” Beata Szyszko-Anzulewicz (M), Daria Anzulewicz (U) i Kordian Anzulewicz (U);

Jury sugeruje, aby na pozostałych festiwalach makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, a szczególnie na Festiwalu ,,Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej Suwalszczyznę w roku 2024 reprezentowali:

W kategorii zespołów śpiewaczych Zespół Śpiewaczy MODRY LEN z Nowinki;
W kategorii solistów-śpiewaków Ewa Kuprewicz z Żywej Wody;
W kategorii kapel Kapela KANKA FRANKA z Mikołajewa i Studzianego Lasu.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

fot. Zbigniew Stelmaszek