Sztuka organiczna z Dąbrowy Dolnej

Zapraszamy na wernisaż wystawy zbiorowej rzeźby, rysunków i obiektów, pod tytułem „Sztuka Organiczna z Dąbrowy Dolnej”. Na wystawie prezentujemy artystyczne środowisko skupione wokół Leśniczówki, używając dwóch różnych, ale w znacznej mierze pokrywających się kluczy. Z jednej strony jest to Leśniczówka jako grupa ludzi, z drugiej strony, sztuka bliska naturze, czerpiąca inspirację z łąk i lasów, wykonywanej z naturalnych materiałów. Wernisaż uświetnił koncert zespołu „Sen Motyla”.

 

Wernisaż wystawy
22.09.2023 r., godz. 18:00
Galeria Sztuki Stara Łaźnia, ul. Andrzeja Wajdy 3
wstęp wolny
wystawa czynna od 22.09.2023 r. do 22.12.2023

Leśniczówka w Dąbrowie Dolnej koło Bodzentyna to miejsce niezwykłe, wyjątkowy, oddolny, niezależny ośrodek kulturalny w Górach Świętokrzyskich. W pochodzącym z początku wieku drewnianym gospodarstwie, użyczonym przez Świętokrzyski Park Narodowy Stowarzyszeniu na Rzecz Odnowy Wsi „Odnowica”, mieszkają artyści Daria Kozłowska-Wrona i Krzysztof Wrona. Zjeżdżają się do Leśniczówki regularnie ludzie kultury z całej Polski, muzycy, malarze, rzeźbiarze, ludzie teatru, filmowcy. Na wystawie prezentujemy artystyczne środowisko skupione wokół Leśniczówki, używając dwóch różnych, ale w znacznej mierze pokrywających się kluczy. Z jednej strony jest to Leśniczówka jako grupa ludzi, dla których było i/lub jest to miejsce ważne w ich rozwoju twórczym, tworzących bardzo zróżnicowaną sztukę. Z drugiej strony, chcemy skupić się na sztuce bliskiej naturze, czerpiącej inspirację z łąk i lasów, wykonywanej z naturalnych materiałów. Jest to nie jedyny, ale z pewnością dominujący motyw sztuki w i wokół Leśniczówki powstającej.

Świętość przyrody to pojęcie – klucz, przewodnia figura twórczych poszukiwań w Leśniczówce. Stare drewniane obejście, blisko pradawnego lasu, położone w na wpół zdziczałym sadzie, to idealne miejsce do ich prowadzenia.

Daria i Krzysztof prowadzą twórczy dom otwarty. Zawsze bezinteresownie ofiarowali swą radę, pomoc i wsparcie każdemu przyjezdnemu, który przywędrował tam, poszukując swojej twórczej ścieżki i potrafił uszanować zasady domu. Osób, dla których trafienie do Leśniczówki było krokiem milowym w ich rozwoju, jest bardzo wiele. Część z nich prezentuje swe prace na wystawie.

Dla wszystkich, którzy trafili tam i związali się z tym miejscem, była to wielka szkoła.

Szkoła muzyki, głównie improwizowanej, rozumianej jako dialog wymagający pełnego skupienia i wzajemnego wsłuchania, zabawa dająca radość, a jednocześnie sprawa bardzo poważna, sytuacja, w której pracuje się z pierwotnymi, mistycznymi energiami. Szkoła czerpania inspiracji z natury, ucząca uważności w obcowaniu z najmniejszym źdźbłem trawy, ze spróchniałym kawałkiem kory. Szkoła pracy z naturalnymi materiałami, z trawą, z ziemią, z wierzbowymi gałązkami. Szkoła traktowania sztuki jako drogi, a nie wyłącznie zawodu. Cały ferment twórczy w tym miejscu był możliwy przede wszystkim dzięki wewnętrznemu imperatywowi Darii i Krzysztofa, zazwyczaj wbrew dojmującemu brakowi środków, przy bardzo znikomym i rzadkim wsparciu instytucjonalnym.

Leśniczówka to też miejsce, w którym zawsze na pierwszym miejscu stawiało się twórczą pracę z dziećmi, budowanie ich wrażliwości artystycznej i świadomości ekologicznej. Przez lata funkcjonowała tu nieformalna artystyczna świetlica wiejska, do której dzieci z Dąbrowy przychodziły uczyć się malować, rysować, muzykować. Krzysztof prowadził z nimi grupę teatralną „Teatr pod Lnianym Niebem”. Takie działania dają możliwość wpływu na przyszły kształt społeczeństwa, choćby w mikroskali. W dziedzinie pracy z dziećmi również bardzo wiele się tu nauczyliśmy.

Formalnym sposobem organizacji niezbędnym dla funkcjonowania Leśniczówki jest Stowarzyszenia na rzecz Odnowy Wsi „Odnowica”. Lata artystycznej działalność w Leśniczówce były możliwe tylko dzięki wytężonej, społecznikowskiej, oddolnej pracy organizacyjnej wielu osób, przede wszystkim Krystyny Nowakowskiej, będącej organizacyjną podporą stowarzyszenia od początku jego istnienia.

Artyści uczestniczący w wystawie:

  • Daria Kozłowska-Wrona
  • Krzysztof Wrona
  • Ewa Dąbrowska
  • Piotr Pardela
  • Katarzyna Szyffer
  • Eliza Paś
  • Jan Sajdak

Na wystawie pokazane zostaną między innymi: zdjęcia, rysunki i leśne tkaniny Darii Kozłowskiej-Wrony, szyte rzeźby i rysunki Ewy Dąbrowskiej, plecione obiekty świecące Krzysztofa Wrony, rzeźby Jana Sajdaka, zdjęcia Piotra Pardeli i Katarzyny Szyffer, rysunki i zdjęcia Elizy Paś. Otwarciu wystawy będzie też towarzyszył koncert zespołu Sen Motyla, który istnieje między innymi dzięki możliwościom twórczego muzycznego rozwoju, jakie dała niektórym jego członkom Leśniczówka.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją

Regulaminu imprez w Suwalskim Ośrodku Kultury >>>