Osobiste-metaforyczne. Wystawa prac Lecha Kołodziejczyka

Zapraszamy na wystawę Lecha Kołodziejczyka „Osobiste-metaforyczne” do Galerii Sztuki Stara Łaźnia. Obrazy artysty to zapis wielu licznych metamorfoz języka artystycznego, adekwatnego do zmienności oraz płynności świata, który doświadcza i przeżywa. Kolor, światło, materia, relacje przestrzenne pełnią funkcję określonej metafory, zdolnej przełożyć treści, znaczenia, sens danej nam rzeczywistości na obraz malarski.
 
Wystawa dostępna dla zwiedzających od 16.06.2023 r. do 13.08.2023 r.
 
Spotkanie autorskie z artystą: 14.07.2023 r., godz. 18:00 Galeria Sztuki Stara Łaźnia
 
Wstęp na wystawy w Galerii Sztuki Stara Łaźnia jest nieodpłatny

Tworzenie obrazów malarskich jest sposobem przyswajania sobie obcego świata, w którym każdy z nas zjawia się jako nowy przybysz i cudzoziemiec. Pamiętajmy, iż świat, który jest nam dany, posiada wiele ujęć oraz różnorodnych odsłon. Obecna rzeczywistość przybrała postać wyjątkowo odpychającego monstrum - czas pandemii koronawirusa oraz aktualna wojna na Ukrainie po raz kolejny ujawniły, iż odradzające się co jakiś czas odium zła, staje się powodem ogromu zwątpień, lęków, niepewności, zagrożeń. Moja ponad 40-letnia aktywność malarska stanowi dla mnie najbardziej wyrazistą, czytelną, osobistą reakcję na to wszystko, co dzieje się wokół mnie. Moje obrazy malarskie to zapis wielu licznych metamorfoz języka artystycznego, adekwatnego do zmienności oraz płynności świata, który doświadczam i przeżywam. Istotą moich wypowiedzi artystycznych jest poszukiwanie takiego znaku malarskiego, traktowanego jako metafora wielu cech otaczającego świata, który wyklucza proste, ilustracyjne przedstawienie. Podstawowe ekwiwalenty języka malarskiego - kolor, światło, materia, relacje przestrzenne - poddawane licznym zabiegom formotwórczym, pełnią tutaj funkcję określonej metafory, zdolnej przełożyć treści, znaczenia, sensy danej nam rzeczywistości na obraz malarski. Czytelność, trafność, bezpośredniość takiego malarskiego zapisu, traktowana jest w moim doświadczeniu artystycznym jako wyzwanie podstawowe, któremu podporządkowane jest całe spektrum poszukiwań i zmagań z bogactwem materii malarskiej. Parafrazując można powiedzieć , iż tak jak mowa, która zawsze jest znaczącym dźwiękiem, to obraz malarski jest zawsze znaczącym zapisem ekwiwalentów plastycznych, odnoszących się do całego arsenału ludzkich doznań, emocji, refleksji przeżyć, zastanowień.

Lech Kołodziejczyk  – absolwent ASP Kraków, Wydział Grafiki w Katowicach. Po uzyskaniu dyplomu ASP pracował jako asystent w macierzystej Uczelni, a w roku 1980 został zatrudniony w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie profesor w Instytucie Sztuk Plastycznych UŚ. Autor kilku obszernych cykli malarskich, powstających od początku lat 80., z których najważniejsze to „Kosmogonie”, „Księga Słońca”, „Głowy”, „Axis Mundi”, „Kosmiczny Ogród”, „Wirtualne Ikony”. Obecnie pracuje nad nowym cyklem malarskim pt. „Wojenne Ikony” , realizowanym w kontekście dziejącej się na Ukrainie barbarzyńskiej wojny. Jest autorem około 100 wystaw indywidualnych, brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych na terenie kraju i za granicą.

Autor kilku publikacji naukowych wydanych przez Wydawnictwo UŚ w Katowicach: „Pamięć czasu – malarstwo w czasach bankructwa duchowego”, „Malarstwo jako egzystencja – tożsamość osobista a postawa twórcza”. Aktualnie w przygotowaniu jest kolejna publikacja monograficzna pt. „Od wzniosłości do dowolności. Malarstwo w czasie tragicznym”. Planowe wydanie publikacji przez Wydawnictwo UŚ w Katowicach w roku 2023.