Wyróżnienie Wojtka Orchowskiego z pracowni Joanny Łupinowicz

W sobotę, 9 marca 2024, odbył się w Łomży XVIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Hanki Bielickiej „RADOŚĆ SPOD KAPELUSZA”.  Konkurs cieszy się dużym uznaniem w kraju. W tym roku wzięło w nim udział dwoje uczestników zajęć Pracowni Teatru Lalki i Aktora. 

Debiutujący na scenie, 13 letni Wojtek Orchowski, zdobył wyróżnienie w tym konkursie. Jurorzy  dobrze wypowiadali się zarówno o trafności doboru repertuaru  jak i , nieśmiałej jeszcze, interpretacji monologu „Ach, ta Mania” opracowanego przez Joannę Łupinowicz. Życzymy młodemu adeptowi sztuki aktorskiej wytrwałości na tej niełatwej drodze i  kolejnych sukcesów.