NABÓR | PRZEGLĄD MUZYKI LUDOWEJ SUWALSZCZYZNY

Pierwszego dnia Suwalskiego Jarmarku Fokloru i Smaku – 22 lipca odbędzie się Przegląd Muzyki Ludowej Suwalszczyzny, który będzie eliminacjami regionalnymi do 58. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 2024. Zachęcamy solistów, zespoły, kapele do wzięcia udziału w tegorocznym przeglądzie. 

Przegląd Muzyki Ludowej jest częścią tegorocznego Suwalskiego Jarmarku Folkloru i Smaku, który odbędzie się w dniach 22-23 lipca 2023. 

 

Można zgłaszać się w kategoriach:

  • mistrz-uczeń,
  • solista,
  • zespół śpiewaczy/kapela.

Zgłoszenia (na załączonej karcie zgłoszenia), prosimy przesyłać do dnia 15 lipca 2023 r. (lub wypełnioną wersję elektronicznie) na adres:

Suwalski Ośrodek Kultury

Pracownia Dziedzictwa Kulturowego

16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 71

magdalena.zielinska@soksuwalki.eu