Konkurs plastyczny „DZIAŁAMY RAZEM I BEZPIECZNIE KORZYSTAMY Z INTERNETU”

Komenda Miejska Policji w Suwałkach ogłasza konkurs plastyczny „Działamy razem i bezpiecznie korzystamy z Internetu”. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wykonania pracy plastycznej, dotyczącej problematyki bezpieczeństwa online. Prace konkursowe należy dostarczyć do suwalskiej Policji, do dnia 15 marca 2024 roku.

Komenda Miejska Policji w Suwałkach wraz partnerami konkursu, Suwalskim Ośrodkiem Kultury, Starostwem Powiatowym w Suwałkach, Urzędem Gminy Suwałki i Państwową Uczelnią Zawodową, ogłasza konkurs plastyczny „Działamy razem i bezpiecznie korzystamy z Internetu”. Prace konkursowe mogą zostać wykonane dowolną techniką plastyczną, pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu formatu A3 lub A4. Celem konkursu jest propagowanie właściwych zachowań w sieci, ograniczenie zjawiska cyberprzemocy, uświadomienie młodzieży, dzieciom oraz ich rodzicom jak niebezpieczny może być wirtualny świat, jakie zagrożenia wynikają z niewłaściwego korzystania z Internetu.

Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych, klas I-VIII.  Prace konkursowe wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszeniową dostępną na stronie:https://suwalki.policja.gov.pl/  należy dostarczyć do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, ulica Pułaskiego 26 w Suwałkach, do dnia 15 marca 2024 roku.