Julia Słabińska z Pracowni Sztuk Pięknych nagrodzona!

Julia Słabińska tegoroczna maturzystka, uczestniczka zajęć w Pracowni Sztuk Pięknych prowadzonej przez Mieczysława Iwaszko otrzymała I nagrodę w XIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Portret Rodzinny. Czas wojny” organizowanym przez Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie. Gratulujemy!

Julia Słabińska "Wspomnienie", olej na płótnie