O nas

logo_sok_990


 STATUT Suwalskiego Ośrodka Kultury >>>


REGULAMIN ORGANIZACYJNY Suwalskiego Ośrodka Kultury >>>


Suwałki od lat rozwijają się w konsekwentny i przemyślany sposób, dążąc do łączenia walorów natury otaczającej miasto o wielokulturowej tradycji z geograficznym położeniem: między Litwą, Rosją i Białorusią. Wyrazem tej strategii jest Suwalski Ośrodek Kultury – nowoczesna forma interdyscyplinarnego centrum animacji społeczno-kulturalnej.

Ostateczna koncepcja Ośrodka zrodziła się ze świadomości charakteru współczesnego świata, zdominowanego przez multimedialne środki przekazu. Nowe potrzeby uczestników kultury wymagają nowych środków, a te należy umieć dostosować do rytmu, czasu i percepcji społecznej. Suwalski Ośrodek Kultury jest instytucją, w której dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym i spójnemu podejściu do kultury jako cywilizacyjnej narracji, będzie można w pełni zaspokoić wymagania współczesnych twórców, artystów i ich odbiorców. Te potrzeby, z pozoru różnorodne, posiadają wspólny mianownik – interaktywne uczestnictwo w kulturze.

Chcemy skupić się na animacji społeczno-kulturalnej pamiętając, że współczesny człowiek funkcjonuje nie tylko w kontekście miasta, regionu, czy kraju, ale także w kontekście Europy i świata. Taki kierunek animacji stanowi wielką szansę w budowaniu i kształtowaniu własnej tożsamości kulturowej społeczności lokalnych z jednoczesnym otwarciem się na inne kultury. Uwrażliwienie się na te wartości środowiska i regionu, które decydują o jego wrażliwości kulturowej, umacnianiu więzi z własną tradycją, kształtowaniu umiejętności współdziałania i zaangażowania w sprawy swojej małej ojczyzny, kształtowaniu potrzeby przynależności do danej kultury lokalnej.

Suwalski Ośrodek Kultury ma zaspokajać różne zainteresowania i potrzeby kulturalne; począwszy od form tradycyjnych, przez te związane z multimediami, (sztuka video, koncerty z muzycznymi wizualizacjami, teatr odwołujący się do filmowego obrazu, kino offowe, czy instalacje multimedialne). Szczególną uwagą pragniemy darzyć prezentacje najwyższych osiągnięć w tych dziedzinach sztuki, które ze względu na niską wartość komercyjną wymagają specjalnego wsparcia.