Kontakt


INFORMACJA
ul. Papieża Jana Pawła II 5
16-400 Suwałki
tel. (87) 563 85 10


DYREKTOR – Bożena Kamińska
ul. Papieża Jana Pawła II 5
16-400 Suwałki
tel. (87) 563 85 00

WICEDYREKTOR – Marek Gałązka
ul. Papieża Jana Pawła II 5
16-400 Suwałki
tel. (87) 563 85 00

SEKRETARIAT
ul. Papieża Jana Pawła II 5
16-400 Suwałki
tel. (87) 563 85 00
e-mail: sok@soksuwalki.eu


DZIAŁ ANIMACJI I EDUKACJI KULTURALNEJ
ul. Papieża Jana Pawła II 5
16-400 Suwałki
tel. (87) 566 42 11
e-mail: animacjaiedukacja@soksuwalki.eu


DZIAŁ PROMOCJI I MARKETINGU
ul. Papieża Jana Pawła II 5
16-400 Suwałki
tel. (87) 563 85 07, (87) 563 85 08
e-mail: promocja@soksuwalki.eu


DZIAŁ ORGANIZACJI IMPREZ
ul. Papieża Jana Pawła II 5
16-400 Suwałki
tel. (87) 563 85 15, (87) 563 85 16
e-mail: organizacjaimprez@soksuwalki.eu


WYNAJEM POMIESZCZEŃ
ul. Papieża Jana Pawła II 5
16-400 Suwałki
tel. (87) 563 85 04
e-mail: grzegorz.krzyminski@soksuwalki.eu

ZGŁOSZENIA WYSTAWCÓW NA IMPREZY SOK
Wykaz imprez, regulaminy, karty zgłoszenia – KLIKNIJ!


KASA
ul. Papieża Jana Pawła II 5
16-400 Suwałki
tel. (87) 563 85 18