ZPiT „Suwalszczyzna” laureatem Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej

Spektakl „W podsuwalskiej oberży” prezentowany przez Zespół Pieśni i Tańca ”Suwalszczyzna” z Suwałk  został uznany za najlepszy w kategorii spektakli opracowanych artystycznie na IX Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej w Kielcach.

Festiwal odbył się w dniach  27-29 czerwca 2014. Wzięły w nim udział zespoły reprezentujące 11 województw. Festiwal realizowany był w dwóch kategoriach: spektakli etnograficznych -oraz opracowanych artystycznie (stylizowanych).

Wśród zespołów ukazujących podczas festiwalu programy stylizowane – za najlepszy uznano spektakl „W podsuwalskiej oberży” prezentowany przez Zespół Pieśni i Tańca ”Suwalszczyzna” z Suwałk.

„W podsuwalskiej oberży” opowiada o młodzieży z wielokulturowego regionu (jakim po dzisiejszy dzień jest Suwalszczyzna), która przed I wojną światową przenosząc się „za chlebem” do Suwałk starała się nie tylko zdobyć zawód (np. w rzemiośle), ale i odnaleźć się w nowym stylu życia, tańcach, strojach – nie zapominając o wyniesionych z domu tradycjach.

koncert-Parada-2014_dsc7690

Ukazana w Prologu spektaklu scena otrzymania dyplomu szewskiego czeladnika –jest pretekstem do prezentacji rzeczywistości kulturowej z Suwałk sprzed I wojny światowej, gdy w życiu ówczesnych młodych ludzi migrujących z okolicznych wsi do guberialnych Suwałk mieszały się elementy kultury miejskiej i wiejskiej: polskiej, litewskiej, żydowskiej i Rosjan- starowierów.

Obok popularnych od kilku pokoleń na Suwalszczyźnie walców, polek, lokalnych odmian krakowiaków czy tańców wywodzonych z tradycji tutejszych mniejszości – miejscowa młodzież odnajdywała się w tańcach modnych w całej ówczesnej Europie: w kadrylach czy podespanach. Obok tańców- w miejscowej oberży dawało się słyszeć lokalne pieśni polskie, żydowskie czy litewskie, zaś poza oberżą- również rosyjskie ze świeckiej tradycji staroobrzędowców. Do tańca akompaniowała zazwyczaj kapela klezmerska, w której skład wchodziły nie tylko skrzypce, kontrabas, harmonia, klarnet czy trąbka- ale i cymbały, obecne na Suwalszczyźnie w lokalnym ludowym muzykowaniu do lat 80-tych XX wieku.

koncert-Parada-2014_dsc7811

Spektakl „W podsuwalskiej oberży” -„Suwalszczyzna” wielokrotnie przedstawiała w kraju i za granicą. Do najbardziej nobilitujących prezentacji tego widowiska zespół zalicza występy na zaproszenie polskich konsulów w Łucku (Ukraina) i Grodnie (Białoruś), gdy w 2012r. w ramach uroczystych akademii organizowanych przez tamtejsze konsulaty z okazji listopadowych świąt Odrodzenia Rzeczypospolitej wielkie znaczenie miało współczesne, otwarte i równoprawne ukazanie naszych wielokulturowych tradycji w tamtejszych (również wielokulturowych) regionach: na Wołyniu i Grodzieńszczyźnie. Ten sam spektakl zespół prezentował w 2013r. podczas listopadowych obchodów Odrodzenia Polski w wielokulturowych Trokach – na zaproszenie wicemarszałka litewskiego Sejmu-  posła Ziemi Trockiej  Jarosława Narkiewicza.

Wyjazd na kielecki festiwal został w całości sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Kategoria: Archiwum