Zgłoś się do Przeglądu Muzyki Ludowej Suwalszczyzny

Zapraszamy muzyków, śpiewaków, kapele, zespoły i solistów oraz gawędziarzy tradycyjnych do udziału w Przeglądzie Muzyki Ludowej Suwalszczyzny, który odbędzie się w połowie lipca br. podczas suwalskiego Jarmarku Folkloru. Przegląd będzie pełnił również funkcję kwalifikacji do tegorocznego 55. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Na zgłoszenia czekamy do 14 lipca. 

Przegląd Muzyki Ludowej Suwalszczyzny odbędzie się
podczas suwalskiego Jarmarku Folkloru
24.07.2021 (sobota), w godz. 12.00-17.30
w parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: magdalena.zielinska@soksuwalki.eu do 14 lipca 2021 r. O dokładnej godzinie i warunkach prezentacji, jak również o wynikach Przeglądu zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani mailowo. Szczegółowych informacji udziela Magdalena Zielińska, z Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Suwalskiego Ośrodka Kultury, tel. 87 563 85 45.

zdjęcie ilustracyjne: Zespół Śpiewu Tradycyjnego ANCYJAS z Suwalskiego Ośrodka Kultury – laureat III miejsca w kategorii zespołów śpiewaczych na 54. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, fot. Nikodem Nowak 


 

Kategoria: Aktualności, Muzyka i taniec, Wydarzenia nadchodzące