Zgłoś się do Przeglądu Muzyki Ludowej Suwalszczyzny

Zapraszamy muzyków, śpiewaków, kapele, zespoły i solistów oraz gawędziarzy tradycyjnych do udziału w Przeglądzie Muzyki Ludowej Suwalszczyzny, który odbędzie się w połowie lipca br. podczas suwalskiego Jarmarku Folkloru. Przegląd będzie pełnił również funkcję kwalifikacji do tegorocznego 55. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca. 

Przegląd Muzyki Ludowej Suwalszczyzny odbędzie się
podczas suwalskiego Jarmarku Folkloru
24.07.2021 (sobota), w godz. 12.00-17.30
w parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: magdalena.zielinska@soksuwalki.eu do 17 lipca 2021 r. O dokładnej godzinie i warunkach prezentacji, jak również o wynikach Przeglądu zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani mailowo. Szczegółowych informacji udziela Magdalena Zielińska, z Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Suwalskiego Ośrodka Kultury, tel. 87 563 85 45.


Sponsor Jarmarku Folkloru 2021 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM realizuje ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Trwa budowa kilkunastu nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe oraz tłoczni w Kędzierzynie Koźlu, a także połączeń międzysystemowych z Litwą i Słowacją. Projektowane są gazociągi lądowe, które połączą planowany terminal pływający FSRU w Zatoce Gdańskiej z krajowym systemem przesyłowym. Prowadzona jest również rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu, w wyniku której o ponad połowę zwiększą się zdolności regazyfikacyjne tego obiektu.

Spółka realizuje także jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię, rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej oraz trzech tłoczni gazu.


Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu imprez i wydarzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury w okresie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym. Uczestnicy wydarzenia są również zobowiązani do przestrzegania regulaminu prowadzenia handlu i stosowania się do powszechnie obowiązujących przepisów sanitarnych, m.in. do obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowania odpowiedniego dystansu od innych osób.


zdjęcie ilustracyjne: Zespół Śpiewu Tradycyjnego ANCYJAS z Suwalskiego Ośrodka Kultury – laureat III miejsca w kategorii zespołów śpiewaczych na 54. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, fot. Nikodem Nowak 

Kategoria: Archiwum