Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” laureatem Włóczni Jaćwingów

Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”  został uhonorowany prestiżową doroczną nagrodą przyznawaną przez Prezydenta Suwałk – „Włócznia Jaćwingów” . To wyjątkowe wyróżnienie zostało przyznane zespołowi za upowszechnianie wielokulturowych tradycji tanecznych Suwalszczyzny, pielęgnowanie tradycji ludowej oraz niepowtarzalny repertuar.

Suwalszczyzna”, jeden z najstarszych zespołów folklorystycznych w Polsce, od 67 lat promuje lokalną tradycję i kulturę, jest ambasadorem miasta i regionu w Polsce i Europie. Zespół z powodzeniem rekonstruuje suwalskie tradycje taneczne, animuje lokalną społeczność i koncertuje w kraju oraz poza granicami. Repertuar grupy obejmuje tańce regionalne z wielokulturowej Suwalszczyzny, narodowe i europejskie tańce salonowe oraz trzy widowiska taneczno-teatralne. Opowiadają o tradycjach Suwałk i Suwalszczyzny z  wykorzystaniem autentycznej muzyki i pieśni, w wiarygodnym, inspirowanym tradycją wykonaniu.

W 2008 r. zrealizowano obrazek sceniczny „Suwalska potańcówka”; wykorzystujący wyłącznie folklor Suwalszczyzny. Kolejne widowiska to „Kochajmy się” inspirowane mickiewiczowskim „Panem Tadeuszem” z muzyką Fryderyka Chopina w aranżacji Krzysztofa Krzesickiego, „W podsuwalskiej oberży”, odnoszące się do lokalnych tradycji wielokulturowych Suwałk i regionu oraz „Bal w Resursie Obywatelskiej 1914”, przybliżający mieszczańskie tradycje salonowe Suwałk z czasów fin de siecle’u.

Takiej tanecznej opowieści o własnym, lokalnym dziedzictwie historycznym nie zrealizował dotąd żaden zespół w Polsce. Konsekwentnie opowiedziany tańcem XVIII, XIX i XX wiek na Suwalszczyźnie można zobaczyć tylko na koncertach „Suwalszczyzny”.

Potwierdzeniem dokonań zespołu oraz sympatii, jaką cieszy się wśród tysięcy widzów są nagrody i wyróżnienia, jak „Włócznia Jaćwingów”, czy przyznany w tym roku tytuł Podlaskiej Marki Konsumentów.

Zespołowi serdecznie gratulujemy, życząc kolejnych sukcesów.

Nagrodę z rąk Ewy Sidorek, zastępcy Prezydenta Suwałk w imieniu zespołu odebrali: Kinga Kobiela – choreograf i kierownik zespołu oraz Krzysztof Krzesicki – kapelmistrz.

Fot. Piotr Kopciał

Kategoria: Archiwum