PRACOWNIA SZTUK PIĘKNYCH

W programie: zajęcia malarskie, rzeźbiarskie, graficzne, rysunkowe, z podstaw rysunku oraz znajomości szeroko pojętej kultury i sztuki
Prowadzący:
Mieczysław Iwaszko
Kontakt: 
(87) 563 85
10, mieczyslaw.iwaszko@soksuwalki.eu
Miejsce: 
SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 0.30
Dla kogo: dzieci, młodzież
Harmonogram zajęć 2019/2020:

► 5-13 lat (zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych) – poniedziałki, godz. 9.00-12.00
► 5-13 lat (grupa młodsza) – środy, godz. 14:00-16:00
► 5-13 lat (grupa młodsza) – środy, godz. 16.00-18.00
► 13-21 lat wtorki, godz. 14.00-16.00 i 16.00-18.30, czwartki, godz. 14.00-16.00 i 16.00-18.30
► konsultacje – piątki, godz. 10.00-12.00

Miesięczna opłata za zajęcia wynosi 20 złotych. Liczba miejsc w grupie ograniczona.


Wpłaty za zajęcia prosimy regulować wyłącznie w kasie SOK lub na konto SOK nr 22 1240 5211 1111 0010 8508 6721 (w tytule: nazwisko dziecka i nazwisko instruktora prowadzącego zajęcia)


Pracownia Sztuk Pięknych prowadzi działania edukacyjne, których celem jest rozwój komunikacji estetycznej z odbiorcą w trakcie realizowanych zajęć z zakresu techniki, warsztatu, analizy dzieł sztuki, historii sztuki, estetyki itp., jak również przeżywanie i doznanie różnych idei sztuk pięknych, pobudzanie i dogłębne przeżywanie sztuki w kontekście pracy edukacyjno-pedagogicznej jak i  terapeutycznej.

Na zajęciach organizowane są zajęcia malarskie, rzeźbiarskie, graficzne, rysunkowe, z podstaw rysunku oraz znajomości szeroko pojętej kultury i sztuki. Tworzymy instalacje artystyczne i happeningi, opracowujemy zadania i hasła artystyczne oraz umiejętność odpowiedzi na te zagadnienia.

Uczestnicy zajęć edukacyjnych prowadzonych przez mgr sztuki Mieczysława Iwaszko, którzy dostali się na studia artystyczne 2013/2014:
1) Barbara Poulakowska: kier. Edukacja Artystyczna / Instytut Sztuk Pięknych w Olsztynie + kier. Architektura i Urbanistyka / Politechnika Białostocka w Białymstoku
2) Katarzyna Kalinowska: kier. Edukacja Artystyczna / Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
3) Anna Kozłowska: kier. Architektura i Urbanistyka / Politechnika Białostocka w Białymstoku
4) Kinga Fałtynowicz: kier. Architektura Wnętrz / Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
5) Adrianna Hajduk: kier. Architektura Krajobrazu / Politechnika Wrocławska we Wrocławiu


Sukcesy absolwentów Pracowni Sztuk Pięknych

Wysoki poziom zajęć prowadzonych przez Mieczysława Iwaszko potwierdzili absolwenci Pracowni Sztuk Pięknych: Natalia Kleszczewska, Maciej Gabruś i Monika Stankiewicz, zostali studentami najbardziej prestiżowych uczelni plastycznych w kraju. CZYTAJ WIĘCEJ >>


Obrazy z potrzeby serca. Nowa książka SOK i wystawa

 Wernisażowi wystawy w foyer Suwalskiego Ośrodka Kultury towarzyszyło spotkanie z autorami ilustracji do książki „Duchowość w sztukach wizualnych Pracowni Sztuk Pięknych SOK – dzienniki humanistyczne”. Publikacja jest opisem działalności artystycznej pracowni prowadzonej przez plastyka i pedagoga Wiesława Iwaszko. CZYTAJ WIĘCEJ >> | ZDJĘCIA >>


Art Inspiracje 2018

Od 29 czerwca 2018 roku na pierwszym piętrze naszego foyer można oglądać poplenerową wystawę Art-Inspiracje. Prace wykonane przez uczestników zajęć z Pracowni Sztuk Pięknych SOK pod kierownictwem Mieczysława Iwaszko oraz młodzież i opiekunów pracowni plastycznej w Czerniachowsku pod kierownictwem Mihaila Soldatienkowa oraz Siergieja Triena. Zapraszamy!

Uzdolniony plastycznie uczestnik zajęć w Pracowni Sztuk Pięknych Piotr Gajewski wraz z kolegą z II LO w Suwałkach Filipem Taraszkiewiczem realizuje projekt, którego część wizualną mamy zaszczyt prezentować na ścianach korytarza naprzeciwkon Pracowni Sztuk Pięknych na parterze SOK.

Więcej o projekcie:

Filip Taraszkiewicz i Piotr Gajewski, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach biorą udział w rekrutacji do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, której temat brzmi: Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej. Pod czujnym okiem Grzegorza Kalejty przygotowują projekt polegający na przeprowadzeniu kampanii wyborczej posła bądź posłanki na sejm z roku 1919-1922. Wybrali ks. Stanisława Szczęsnowicza – posła na Sejm Ustawodawczy w latach 1919-1922. Człowiek ten, mimo swojego bohaterskiego czynu, został zupełnie zapomniany przez mieszkańców naszego regionu. Przybliżmy nieco postać ks. Stanisława Szczęsnowicza. Urodził się 13 kwietnia 1867 roku w Augustowie. Do Suwałk trafił w 1914 r. z parafii w Bakałarzewie. Dołączył do Suwalskiego Komitetu Obywatelskiego, a później został jego prezesem. Organizacja ta miała na celu pomoc mieszkańcom powiatu w czasie trwającej I wojny światowej. Działalność komitetu została przerwana przez ofensywę wojsk niemieckich i początek niemieckiej okupacji.

13 listopada 1918 roku powstała Tymczasowa Rada Obywatelska Okręgu Suwalskiego, której zadaniem było przejęcie zarządu administracyjnego w powiatach augustowskim, sejneńskim i suwalskim z rąk niemieckich. Ksiądz Szczęsnowicz był jednym z jej członków, a w grudniu został delegatem Rady do rządu polskiego, by prosić nowopowstałe władze o przyłączenie Suwalszczyzny do Rzeczypospolitej. Za zgodą Niemców, 16 lutego 1919 roku przeprowadzono wybory do Sejmu Ustawodawczego. Ks. Stanisław Szczęsnowicz został wybrany z listy Związku Ludowo-Narodowego, która odniosła sukces (97% głosów). Tym samym stał się pierwszym suwalskim posłem na Sejm RP. Wobec przedłużającej się okupacji niemieckiej i nacisków ze strony Litwy, ks. Szczęsnowicz złożył na ręce marszałka Sejmu wniosek o podjęcie działań w celu wyzwolenia Suwalszczyzny. 9 lipca 1919 roku wygłosił swoje najważniejsze polityczne przemówienie, w którym ukazał rdzenną polskość tych terenów, a także opowiedział o akcjach germanizacyjnych i nadużyciach wobec ludności polskiej. Dzięki niemu stworzono uchwałę, która wzywała rząd polski do natychmiastowego podjęcia działań na rzecz uwolnienia Suwalszczyzny spod niemieckiego terroru. W efekcie wniosek o ustalenie przynależności państwowej regionu trafił aż do Rady Najwyższej w Paryżu, gdzie marszałek Ferdinand Foch osobiście wyznaczył linię demarkacyjną. To zdecydowało o przynależności Suwalszczyzny do Polski i opuszczeniu tych terenów przez litewskich i niemieckich okupantów. Stanisław Szczęsnowicz zmarł 24 marca 1944 roku w Łomży i został pochowany na miejscowym cmentarzu. Był gorliwym i zaangażowanym kapłanem. Dzięki jego energicznej działalności politycznej, suwalczanie, i wszyscy mieszkańcy Suwalszczyzny, mogą nazywać się Polakami. Nie pozwólmy, by pamięć o tym zapomnianym bohaterze przepadła.

Filip Taraszkiewicz i Piotr Gajewski


Twórcy piękna. Ukazała się książka Mieczysława Iwaszko

„Duchowość w sztukach wizualnych Pracowni Sztuk Pięknych SOK” to tytuł wydanej niedawno przez Suwalski Ośrodek Kultury wyjątkowej książki.

Jej autorem jest Mieczysław Iwaszko, artysta plastyk, instruktor SOK i pedagog. Pozycja napisana z myślą o nauczycielach, aby ich uwrażliwić na dostrzeganie talentów i pomoc w ich rozwijaniu, rodziców, aby pielęgnowali kreatywność swoich dzieci, wreszcie, i może przede wszystkim – dzieciach i młodzieży. Zwłaszcza do tych posiadających predyspozycje i zamiłowanie do tworzenia, aby uwierzyli w siłę swojej pasji, bo talent to unikalny dar, wymagający szczególnej troski. CZYTAJ WIĘCEJ >>


Wystawa Sztuk Pięknych w Galerii Patio

Mieczysław Iwaszko, instruktor prowadzący pracownię plastyczną przy Suwalskim Ośrodku Kultur, jak co roku zaprezentował dorobek artystyczny swych podopiecznych zapraszając wszystkich zainteresowanych do Galerii Patio. Na wystawie można było oglądać malarstwo, rysunki i szkice twórców z Pracowni Sztuk Pięknych. CZYTAJ WIĘCEJ >>


Warsztaty plastyczne z cyklu “Alfabet Wyobraźni ze Sztuką, SOKIEM i Panem Mietkiem” – odbywają się raz w miesiącu od października 2015 roku.