PRACOWNIA ŚPIEWU TRADYCYJNEGO I GOSPEL

Neon

W programie: Pracownia Śpiewu Tradycyjnego – nauka pieśni ludowych z Suwalszczyzny (polskich, litewskich, romskich, rosyjskich) oraz praca z oddechem, emisją, ćwiczenia artykulacyjne i głosowe. Pracownia Gospel – nauka i doskonalenie techniki śpiewu rozrywkowego oraz utworów gospel.
Instruktor: Anna Szafranowska >>
Kontakt: +48 87 563 85 32, anna.szafranowska@soksuwalki.eu 
Miejsce: SOK, ul. Papieża Jana Pawła II, Sala Prób i ul. Noniewicza 71, klub muzyczny
Dla kogo: młodzież powyżej 12. roku życia i dorośli (początkujący i zaawansowani)
Harmonogram zajęć 2020/2021:

► Suwałki Gospel Choir – wtorki, godz. 16.00-18.30 | czwartki, godz. 16.30-18.30 (Sala Prób) 
► Zespół Śpiewu Tradycyjnego Ancyjas
– wtorki, godz. 18.30-20.00 | czwartki, godz. 18.30-20.00 (Sala Prób) 
► zespół wokalno-instrumentalny Ostatni Ząb – poniedziałki i środy, godz. 11.00-13.00 (klub muzyczny)
► zespół śpiewaczy Uwrocie – piątki, godz. 11.00-13.00 (klub muzyczny)

Miesięczna opłata za zajęcia w ramach Suwałki Gospel Choir i Zespołu Śpiewu Tradycyjnego Ancyjas wynosi 25 zł. Zajęcia w ramach zespołów Ostatni Ząb i Uwrocie są bezpłatne. Liczba miejsc w grupie ograniczona.

Wpłaty za zajęcia prosimy regulować wyłącznie w kasie SOK lub na konto SOK nr 22 1240 5211 1111 0010 8508 6721 (w tytule: nazwisko uczestnika i nazwisko instruktora prowadzącego zajęcia)

Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu imprez i wydarzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury w okresie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym, zgodnie z którym każdy uczestnik wydarzenia jest m.in. zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia. Dokument można pobrać ze strony (Oświadczenie dorośli / Oświadczenie dzieci) i przynieść wypełniony lub wypełnić na miejscu. Uczestnicy zajęć są również zobowiązani do stosowania się do powszechnie obowiązujących przepisów sanitarnych.