PRACOWNIA RĘKODZIEŁA I RZEMIOSŁA

pracownia_edukacji_regionalej_lutynska_zyniewicz_IMG_1432

W programie: rozwijanie umiejętności w zakresie zdobienia, dekorowania, projektowania, doskonalenie sprawności manualnej, przekazywanie wiedzy o tradycjach i kulturze regionu, poznanie dawnych i współczesnych techniki rękodzielniczych. Wykonane prace uczestnik zajęć zabiera ze sobą.

Prowadzący: Halina Lutyńska i Lidia Żyniewicz
Kontakt: +48 875638510 lub +48 5638522, halina.lutynska@soksuwalki.eulidia.zyniewicz@soksuwalki.eu
Miejsce: SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 0.28
Dla kogo: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Harmonogram zajęć 2019/2020:

Prowadzący: Halina Lutyńska
7-12 lat (grupa I) – środy, godz. 16.00-18.30
7-12 lat (grupa II) – czwartki, godz. 16.00-18.00
► 8-13 lat – piątki, godz. 15.30-18.00

Prowadzący: Lidia Żyniewicz
7-12 lat (grupa I) – poniedziałki, godz. 16.00-18.30
7-12 lat (grupa II) – wtorki, godz. 16.00-18.30
► grupa zamknięta – środy, godz. 15.30-18.00

Miesięczna opłata za zajęcia wynosi 20 zł. Liczba miejsc w grupie ograniczona.

Wpłaty za zajęcia prosimy regulować wyłącznie w kasie SOK lub na konto SOK nr 22 1240 5211 1111 0010 8508 6721 (w tytule: nazwisko uczestnika i nazwisko instruktora prowadzącego zajęcia).

W sprawie zapisów na zajęcia oraz organizacji tematycznych warsztatów dla grup zorganizowanych prosimy o kontakt z instruktorem.