PRACOWNIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

regiona pracownia

W programie: kultywowanie i promocja regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego w jego materialnych i niematerialnych przejawach, w tym jego historii, rekonstrukcje historyczne i lekcje żywej historii, spotkania z twórcami ludowymi, nauka i warsztaty rzemiosł ludowych i rękodzieła, szerzenie wiedzy o Suwalszczyźnie i rozbudzanie zainteresowania suwalskim folklorem, konsultacje etnograficzne dla studentów, nauczycieli, zespołów folklorystycznych i miłośników regionu.

Instruktor: Magdalena Zielińska
Kontakt: +48 87 563 85 45, e-mail: magdalena.zielinska@soksuwalki.eu
Miejsce: SOK, ul. Noniewicza 71, sala 211
Dla kogo: młodzież, dorośli i seniorzy (liczba miejsc w grupach ograniczona), konsultacje: studenci, nauczyciele, zespoły, miłośnicy regionu

Harmonogram zajęć 2020/2021:
► warsztaty tkackie: wtorki i środy, godz. 9.00-16.00, czwartki godz. 9.00-10.00 i 12.00-16.00
► Klub Twórcy Tradycyjnego (grupa koronczarki): czwartki, godz. 10.00-12.00
► indywidualne konsultacje etnograficzne: poniedziałki, godz. 16.00-18.00 (po wcześniejszym umówieniu)

Ponadto:
Weekendy z historią mody – cykliczne spotkania warsztatowe dla zainteresowanych historią mody (prelekcje i warsztaty kroju i szycia ubiorów i akcesoriów historycznych), szczegółowe informacje TUTAJ >>
► warsztaty tematyczne dla grup zorganizowanych (gwary, tkactwa, obrzędowości Suwalszczyzny) – prosimy o kontakt z instruktorem, szczegółowe informacje TUTAJ >>

Zajęcia są bezpłatne. Liczba miejsc w grupie ograniczona.

Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu imprez i wydarzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury w okresie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym, zgodnie z którym każdy uczestnik wydarzenia jest m.in. zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia. Dokument można pobrać ze strony (Oświadczenie dorośli / Oświadczenie dzieci) i przynieść wypełniony lub wypełnić na miejscu. Uczestnicy zajęć są również zobowiązani do stosowania się do powszechnie obowiązujących przepisów sanitarnych.