PRACOWNIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

regiona pracownia

W programie: kultywowanie i promocja regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego w jego materialnych i niematerialnych przejawach, w tym jego historii, rekonstrukcje historyczne i lekcje żywej historii, spotkania z twórcami ludowymi, nauka i warsztaty rzemiosł ludowych i rękodzieła, szerzenie wiedzy o Suwalszczyźnie i rozbudzanie zainteresowania suwalskim folklorem, konsultacje etnograficzne dla studentów, nauczycieli, zespołów folklorystycznych i miłośników regionu.

Instruktor: Magdalena Zielińska
Kontakt: +48 875664211, e-mail: magdalena.zielinska@soksuwalki.eu
Miejsce: SOK, ul. Noniewicza 71, sala 211 oraz Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Szpitalna 66
Dla kogo: młodzież, dorośli i seniorzy (liczba miejsc w grupach ograniczona), konsultacje: studenci, nauczyciele, zespoły, miłośnicy regionu

Harmonogram zajęć 2019-2020

► warsztaty tkackie: wtorki i środy, godz. 10.00-15.00

► Klub Twórcy Ludowego: czwartki, godz. 10.00-12.00

► dyżury i konsultacje etnograficzno-folklorystyczne:
poniedziałki, godz. 16.00-18.00 (po wcześniejszym umówieniu)

► zajęcia rycerskie (szermierka historyczna):
grupa 10-14 lat
: wtorki i czwartki, godz. 16.30-18.00
grupa 15+ (w tym dorośli): wtorki i czwartki, godz. 18.30-20.00

Uwaga! Zajęcia rycerskie odbywają się w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Szpitalna 66.

Zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym i promującym nie tylko sprawność fizyczną i wiedzę historyczną, ale także różnorodne aspekty kultury społecznej, artystycznej i duchowej średniowiecza. Zajęcia odbywać się będą w 2 grupach wiekowych (10-14 lat, 15 lat +), 2 razy w tygodniu. W co drugim tygodniu będą to 2 razy zajęcia z szermierki historycznej, a w pozostałych tygodniach 1 raz z szermierki historycznej, i 1 raz dotyczące różnych innych aspektów historii i kultury materialnej, społecznej i duchowej średniowiecza (m.in. średniowieczny ubiór i życie codzienne; zwyczaje i obyczaje; średniowieczne gry planszowe, zabawy, tańce i formy spędzania czasu; kaligrafia; różne rzemiosła). Cykl zajęć zakończy pokaz nabytych umiejętności.

Najbardziej aktywni i spełniający warunki będą mogli przystąpić do grupy rekonstrukcyjnej, zakwalifikować się do wyjazdu na Bitwę pod Grunwaldem, obozować w obozie historycznym, uczestniczyć w atrakcjach, z bliska obejrzeć inscenizację bitwy, a w przypadku nieletnich wziąć udział w grunwaldzkim turnieju bojowym dla niepełnoletnich (wyjazd wiążę się z dodatkowym kosztem).

Miesięczna opłata za zajęcia rycerskie wynosi 35 zł. Pozostałe zajęcia są bezpłatne. Liczba miejsc w grupie ograniczona.


Wpłaty za zajęcia prosimy regulować wyłącznie w kasie SOK lub na konto SOK nr 22 1240 5211 1111 0010 8508 6721 (w tytule: nazwisko uczestnika i nazwisko instruktora prowadzącego zajęcia).


NOWOŚĆ! Weekendy z historią mody cykl spotkań warsztatowych dla zainteresowanych historią mody (prelekcje i warsztaty kroju i szycia ubiorów i akcesoriów historycznych), szczegółowe informacje TUTAJ >>


W sprawie organizacji tematycznych warsztatów dla grup zorganizowanych >> prosimy o kontakt z instruktorem.