EDUKACJA REGIONALNA

region pracownia

Zajęcia z zakresu edukacji regionalnej umiejętnie pokazują skąd jesteśmy, atrakcyjnie wprowadzają w historię, tradycje i kulturę naszego regionu i budują więź z „małą ojczyzną”. Szczególnie cenne dla dzieci, które poprzez zabawę poznają autentyczny świat swej społeczności i kształtują poczucie tożsamości.

Oferta pracowni edukacji regionalnej dla grup zorganizowanych 2019/2020 >> wkrótce


PPRACOWNIA RĘKODZIEŁA I RZEMIOSŁA
W programie: poznanie współczesnych technik zdobniczych, dekoratorskich i rękodzielniczych, doskonalenie zdolności manualnych, nabywanie umiejętności społecznych podczas wspólnych zabaw, a także wzbogacenie wiedzy o Suwalszczyźnie, o dawnym i współczesnym rzemiośle, ginących zawodach itp.
Instruktorzy: Halina Lutyńska i Lidia Żyniewicz

PRACOWNIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
W programie:
kultywowanie i promocja regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego w jego materialnych i niematerialnych przejawach, w tym jego historii, rekonstrukcje historyczne i lekcje żywej historii, spotkania z twórcami ludowymi, nauka i warsztaty rzemiosł ludowych i rękodzieła, szerzenie wiedzy o Suwalszczyźnie i rozbudzanie zainteresowania suwalskim folklorem, konsultacje etnograficzne dla studentów, nauczycieli, zespołów folklorystycznych i miłośników regionu.
Instruktor: Magdalena Zielińska

Nowości: zajęcia rycerskie (szermierka historyczna) oraz warsztaty Weekendy z historią mody (prelekcje i warsztaty kroju i szycia ubiorów i akcesoriów historycznych).

UWAGA!

Z uwagi na remont budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Noniewicza 71, zajęcia w pracowni tkackiej SOK zostały z dniem 19.09.2018 r. przeniesione do Sali Regionalnej Kościoła pw. Chrystusa Króla przy ul. Papieża Jana Pawła II 3. Terminy zajęć: wtorki i środy, godz. 10.00-15.00.