Galeria Sztuki Współczesnej Chłodna 20

chlodna_logo_jpgGaleria Sztuki Współczesnej “Chłodna 20”
Suwalski Ośrodek Kultury
ul. Noniewicza 71
16-400 Suwałki
tel. 87 566 42 11


Aktualna wystawa:

IV Suwalski Salon Sztuki 2020
wernisaż 14.02.2020 | wystawa czynna do 31.08.2020

Regulamin zwiedzania wystaw w galeriach GSW Chłodna 20, Patio i GS Stara Łaźnia SOK w okresie stanu epidemii Covid-19 >>


Galeria Sztuki Współczesnej Chłodna 20 jest rozpoznawalna na mapie kulturalnej naszego kraju. Prezentuje głównie wystawy malarstwa, ale również rzeźbę, grafikę, rysunek, fotografię i nowe media. Po rozwiązaniu Biura Wystaw Artystycznych w Suwałkach, to właśnie w galerii Chłodna 20 można było zobaczyć sztukę współcześnie żyjących artystów. Tak jest do dzisiaj.

Założona przez Marka Sobczaka w roku 1990 galeria Chłodna 20 może poszczycić się wieloma bardzo dobrymi wystawami – uznanych artystów krajowych i zagranicznych oraz debiutujących artystów młodego pokolenia. W galerii prezentowali swoje dzieła tacy artyści jak: Magdalena Abakanowicz, Gustaw Zemła, Antoni i Marcin Rząsa, Barbara i Tadeusz Brzozowski, Alfons Karny, Marian Murawski, Eugenijus Nalevaika, Pol Knots, Ewa Miazek, Andrzej Strumiłło, Mariusz Dąbrowski, Wiesław Osewski, Marek i Janina Freudenreich, Władysław Niewęgłowski, Stanisław Woś, Wiesław Szumiński, Elżbieta Pietras, Piotr Naliwajko, Piotr Józefowicz, Viola Tycz i wielu innych.

Prowadzili galerię: Marek Sobczak, Beata Szymańska, Jarosław Sieradzki, Kazimierz Gomułka, od roku 2000 Halina Mackiewicz i Andrzej Zujewicz oraz Małgorzata i Wojciech Butkiewicz. Obecnie galerię prowadzi wyłącznie Andrzej Zujewicz – instruktor Suwalskiego Ośrodka Kultury.

Galeria Chłodna 20 organizuje wystawy indywidualne i zbiorowe, wystawy poplenerowe, spotkania autorskie, pokazy i warsztaty, od lat utrzymuje wysoki poziom prezentowanych wystaw. Jest wymieniana we wszystkich informatorach kulturalnych i turystycznych jako miejsce do którego warto się udać, aby zobaczyć ciekawą wystawę. Do każdej wystawy drukowany jest katalog, artysta wystawiający swe prace odczuwa dowartościowanie, a jego sztuka otrzymuje należytą oprawę. Galeria spełnia bardzo ważną rolę edukacyjną w mieście – odwiedzają wystawy zorganizowane grupy szkolne, w galerii przeprowadzane są często lekcje, pogadanki. Bezpośredni kontakt młodzieży z dziełem podczas lekcji w galerii jest bezcenny.

Galeria prezentuje wystawy integrujące suwalskie środowisko artystyczne takie jak: Salon Plastyki Suwalskiej (2001), Triennale Plastyki Suwalskiej (2004), Suwalski Salon Sztuki (2011, 2015). Od paru lat galeria Chłodna 20 uczestniczy w rozwoju współpracy kulturalnej miast partnerskich Suwałk: Waren w Niemczech, Grande-Synthe we Francji, Alytusa i Mariampola na Litwie, której owocem są wystawy artystów po obu stronach granic. Współpracuje także z innymi galeriami w kraju, na zasadzie wymiany wystaw. Można rzec, że Chłodna 20 jest ostoją sztuk wizualnych na Suwalszczyźnie, a także regionu Polski północno-wschodniej. Miejscem szczególnym kulturalnego Podlasia. Miejscem gdzie stare, grube mury nasiąknięte są sztuką. Pomimo swojej chłodnej nazwy zawsze panuje tu gorąca atmosfera, nie tylko podczas wernisaży.


Archiwum wystaw >>>