Wykłady z historii teatru na żywo

W porozumieniu ze Stowarzyszeniem Pocztówka i Teatrem A3 polecamy Państwa uczniom wzięcie udziału w cyklu 10 wykładów multimedialnych na temat historii i współczesnego teatru (do wyboru), realizowanych w formie online. Teatralizowane wykłady są syntezą wątków historycznych, obyczajowych, łączonych ze sztuką malarstwa, muzyki itp. Wszystkie omawiane są przez pryzmat tradycji i współczesności teatralnej.

Projekt bazuje na autorskim programie edukacyjnym „Koncentracja sztuki” stworzonym i realizowanym przez Dariusza Skibińskiego – aktora Teatru Cinema i Teatru A3, twórcę autorskich warsztatów teatralnych. Jest cyklicznie realizowany w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Ze względu na świeże podejście do nauczania i bezpośredni, energetyczny kontakt wykładowcy z młodzieżą – projekt cieszy się popularnością wśród uczniów, a nauczyciele cenią go za merytoryczną wartość, którą sami wykorzystują jako dopełnienie wiedzy. Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież 7-8 klas szkoły podstawowej i młodzież licealną w ramach lekcji, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorami szkół, wychowawcami, nauczycielami języka polskiego. Teatr A3 udostępnia link do spotkania na platformie zoom, classroom lub innej używanej przez szkołę.

Program jest realizowany w formie wykładu na żywo. Prowadzący Dariusz Skibiński proponuje 30 min wykładu, jednocześnie wykorzystuje materiały filmowe ze spektakli. Istnieje możliwość zadawania pytań wykładowcy, po jego wystąpieniu.

Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z podanie odpowiedniego dla Państwa terminu i platformy realizacji. Rezerwacji terminu spotkania można dokonać dzwoniąc pod numer 513 625 229 lub wysyłając informacje na adres e-mailowy grazyna.filipowicz_karp@soksuwalki.eu.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa w projekcie >>


Proponowane tematy wykładów mogą być uzupełnieniem materiału szkolnego lub mogą być potraktowane jako wprowadzenie w tematykę teatralną.

  • KANON (uczniowie 7-8 kl. szkoły podstawowej)
Grecka tragedia – Dionizje – Średniowiecze wizualne
Wyjście od klasycznej formy dramatu greckiego przez wątki dionizyjskie aż do widowiskowości.
Wskazanie zasad tworzenia kanonu sztuk i pokazanie ich przejawów dawnych istnień, wpływów na współczesność oraz powstawania nowych form.  
  • RYTUAŁ (uczniowie 7-8 kl. szkoły podstawowej)
Sztuka – Widowisko – Show
Geneza i rozwój zjawiska. Wskazanie na wpływy na kształtowanie myśli, sztuki i codzienności. Przykłady dawnych rytuałów, które funkcjonują w niezmienionej formie po dziś dzień oraz wskazanie nowych zjawisk rodem ze współczesności.
  • KOMEDIA DEL’ARTE (uczniowie 7-8 kl. szkoły podstawowej)
Geneza pantomimy. Droga plebejskiego teatru na szczyt sztuki widowiskowej. Przykłady i ewolucje postaci i ich współczesna obecność.
  • KANON (uczniowie szkół licealnych)
Grecka tragedia – Dionizje – Średniowiecze wizualne
Wyjście od klasycznej formy dramatu greckiego przez wątki dionizyjskie aż do widowiskowości.
Wskazanie zasad tworzenia kanonu sztuk i pokazanie ich przejawów dawnych istnień, wpływów na współczesność oraz powstawania nowych form.  
  • RYTUAŁ (uczniowie szkół licealnych)
Sztuka – Widowisko – Show
Geneza i rozwój zjawiska. Wskazanie na wpływy na kształtowanie myśli, sztuki i codzienności. Przykłady dawnych rytuałów, które funkcjonują w niezmienionej formie po dziś dzień oraz wskazanie nowych zjawisk rodem ze współczesności.
  • KOMEDIA DEL’ARTE (uczniowie szkół licealnych)
Geneza pantomimy. Droga plebejskiego teatru na szczyt sztuki widowiskowej. Przykłady i ewolucje postaci i ich współczesna obecność.
  • KOD PRZEKAZU – BODY LANGUAGE (uczniowie szkół licealnych)
Od najstarszych form przekazu informacji aż po stworzenie form wyrafinowanych i zakodowanych, które przyjmują formę gestów, symboli, itd. Składają się na język codzienności, formy teatralne, itd.  wskazanie na powstawanie współczesnych kodów przekazu.
  • TANIEC – NOWOCZESNA FORMA EKSPRESJI TEATRALNEJ (uczniowie szkół licealnych)
Od form najprostszych do najbardziej eksperymentalnych. Rozwój ruchu i tańca od form obrzędowych, przez społeczne do wyrafinowanych. Przekaz ukryty w ruchu, oddziaływanie i mowa poza słowem.
  • TEATR ALTERNATYWY XX WIEKU – Tu Polska, tam świat (reżyserzy, instruktorzy, choreografowie zespołów teatralnych i tanecznych)
Omówienie najważniejszych przedstawień polskich i zagranicznych grup teatralnych, które kształtują scenę teatralną. Konteksty historyczne i społeczne, polityczne. Wpływy na kształtowanie świadomości społecznej.
  • TANIEC – NOWOCZESNA FORMA EKSPRESJI TEATRALNEJ (reżyserzy, instruktorzy, choreografowie zespołów teatralnych i tanecznych)

Od form najprostszych do najbardziej eksperymentalnych. Rozwój ruchu i tańca od form obrzędowych, przez społeczne do wyrafinowanych. Przekaz ukryty w ruchu, oddziaływanie i mowa poza słowem.

zdjęcie ilustracyjne: Francesco Ungaro from Pexels


Kategoria: Aktualności, Nabór, Teatr