Wręczono stypendia i nagrody Miasta Suwałki w dziedzinie kultury

18 lutego wręczono stypendia Miasta Suwałki osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz nagrodzono zasłużonych w twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochronie kultury oraz opiece nad zabytkami. Z dumą możemy poinformować, że w tym gronie znalazły się 3 osoby i dwa zespoły związane zawodowo z SOK.

Wśród nagrodzonych znalazły się Anna Szafranowska i Izabela Giczewska, które z rąk Prezydenta Miasta Suwałki, Czesława Renkiewicza i jego zastępcy, Romana Rynkowskiego otrzymały stypendia na działania artystyczne, Studio Tańca Radość, któremu przyznano doroczną nagrodę zespołową oraz Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna i Dorota Skłodowska, do których powędrowały nagrody jubileuszowe.

– Wyrażam szczere przekonanie, że również w tym roku w wyniku pracy stypendystów powstaną wartościowe dzieła, które wzbogacą suwalską kulturę. Spośród jedenastu wniosków o stypendia, które wpłynęły w tej edycji programu, wybrane zostały trzy. Kwota przeznaczona na stypendia wynosiła łącznie 50 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że dalej będziecie wszyscy pracować na rzecz rozpowszechniania szeroko rozumianej kultury w naszym mieście.– powiedział podczas spotkania Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk

STYPENDYŚCI W DZIEDZINIE KULTURY

 • Anna Szafranowska
  Pani Anna Szafranowska jest animatorką i menedżerką kultury, instruktorem teatralnym, pedagogiem i Mentorem Kultury Regionalnej. Aktualnie zawodowo związana z Suwalskim Ośrodkiem Kultury, gdzie prowadzi m.in. Suwałki Gospel Choir i Zespół Śpiewu Tradycyjnego „Ancyjas”. Anna Szafranowska otrzymała stypendium na projekt: „Śpiewnik Suwalski. Tradycyjne pieśni Suwalszczyzny na jazzową nutę” – nagranie i wydanie płyty CD”.
 • Krzysztof Dawid Kowalewski
  Filmowiec, który od 10 lat działa zawodowo w swojej branży. W tym czasie udało mu się stworzyć trzy komercyjne marki filmowe: 3FILM, 3FILM Commercial, Dark Story Films oraz szereg projektów filmowych, jak chociażby cykl pn. „Wielkie Serca” i film promocyjny Miasta Suwałki pt. „Pogodne Suwałki”. Krzysztof Kowalewski otrzymał stypendium na projekt: Produkcja filmu dokumentalnego pt. „Stalag IF Sudauen – historia niemieckiego obozu jenieckiego w Suwałkach (1941-1944)”.
 • Izabela Giczewska
  Aktorka i performerka Teatru Węgajty, instruktorka warsztatów teatralnych i artystycznych, animatorka kultury, rękodzielniczka, członek Zarządu Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” i członkini Stowarzyszenia „Węgajty”. Izabela Giczewska otrzymała stypendium na realizację projektu: „Być może ojciec” – wydarzenie artystyczne łączące performance, teatr autobiograficzny i rzeźbę.

LAUREACI NAGRÓD W DZIEDZINIE KULTURY

 • Studio Tańca RADOŚĆ – nagroda doroczna zespołowa
  Studio Tańca RADOŚĆ istnieje od 2015 roku. Działa w Suwalskim Ośrodku Kultury pod kierunkiem Iryny Popovej. Tworzy je pięć grup dziecięcych w wieku 4-14 lat oraz grupa akrobatyczna. Studio Tańca Radość otrzymuje nagrodę za aktywne uczestnictwo w miejskich imprezach kulturalnych, społecznych i sportowych oraz za promocję naszego miasta na festiwalach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.
 • Anna Śliżewska – nagroda doroczna indywidualna
  Choreograf i pedagog, od 2011 r. prowadzi w Studio Tańca Dance Zone trzy zespoły: Team Motyle, Team Kropki i Team Diamenty. Tworzą je dziewczęta w wieku 7-13 lat, które regularnie zdobywają najwyższe laury na festiwalach krajowych i międzynarodowych. Anna Ślizewska otrzymuje nagrodę za osiągnięcia w zakresie edukacji tanecznej dzieci i młodzieży oraz stwarzanie im doskonałych warunków do dalszego rozwoju.
 • Marlena Borowska – nagroda doroczna indywidualna
  Kameralistka, sopranistka, pedagog wokalistyki, organizatorka muzycznych przedsięwzięć m.in. Festiwalu ARS Musica i Cyklu Koncertów Kameralnych – Nowe Interpretacje 2019. Marlena Borowska otrzymuje nagrodę za niestrudzoną pracę i wytrwałość włożone w popularyzowanie oraz rozwój sztuki muzycznej w naszym mieście i regionie.
 • Dorota Skłodowska – nagroda jubileuszowa
  Dziennikarka, redaktorka, animatorka i menedżerka kultury, członkini Stowarzyszenia Kulturalnego Bibliofil. Od lat związana z suwalskimi jednostkami kultury. Aktualnie pracuje w Suwalskim Ośrodku Kultury. Od 14 lat współredaguje Rocznik Augustowsko-Suwalski. Dorota Skłodowska otrzymuje nagrodę za propagowanie i działanie na rzecz amatorskiego ruchu artystycznego w naszym mieście.
 • Anna Cichosz – nagroda jubileuszowa
  Artysta plastyk, pedagog, stylistka, projektantka, dekoratorka wnętrz, animatorka i menedżerka kultury. Od 10 lat współpracuje z Biblioteką Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach i Stowarzyszeniem Kulturalnym Bibliofil. Anna Cichosz otrzymuje nagrodę za działania na rzecz upowszechniania kultury, promocji czytelnictwa i animacji działań kulturotwórczych.
 • Zbigniew Tanajewski – nagroda jubileuszowa
  Suwalski poeta, redaktor, animator kultury, od 2004 r. członek Stowarzyszenia Kulturalnego Bibliofil. Inicjator konkursu „Suwalskie Limeryki Latem” organizowanego przez suwalską Bibliotekę Publiczną. Zbigniew Tanajewski otrzymuje nagrodę w związku z jubileuszem 40-lecia pracy twórczej jako poeta, redaktor i animator kultury.
 • Suwalski Chór Kameralny VIVA MUSICA – nagroda jubileuszowa
  Chór istnieje od 1996 roku. Od początku jego dyrygentem jest Grzegorz Bogdan. Chór ma na swoim koncie kilkaset scenicznych przedstawień pieśni i kilkadziesiąt utworów złożonych, m.in. oratoriów. W ciągu 25 lat istnienia wychowała się w nim artystycznie przygotowana społeczność chórzystów, ale też ukształtowała publiczność „o romantycznym wnętrzu”. Suwalski Chór Kameralny VIVA MUSICA otrzymuje nagrodę w związku z 25-leciem pracy twórczej.
 • Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna – nagroda jubileuszowa
  ZPiT Suwalszczyzna promuje kulturę ludową Polski, krzewi wśród młodzieży umiłowanie do regionu oraz tańca i kultury ludowej. Grupa koncertuje w kraju i zagranicą. Pasja i zaangażowanie tancerzy i choreografa sprawia, że grupa nieustannie się rozwija i poszerza swój repertuar. Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna otrzymuje nagrodę w związku z 70-leciem istnienia.

za www.um.suwalki.pl

Kategoria: Aktualności