Wieczór Litewski w SOK. Teatr, śpiew i taniec

Pierwszy “Wieczór Litewski” w Suwałkach odbył się w 1907 r. Z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Litwę młodzi suwalscy Litwini dla uczczenia tegoż wydarzenia organizują “Wieczór Litewski” w SOK-u. W programie premiera komedii “Trzy ukochane” w oprawie taneczno-muzycznej. Na scenie wystąpią również litewskie zespoły artystyczne z Puńska, Sejn oraz Suwałk.

Czwartek, 28.06.2018, godz. 19.00 
Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5

wstęp wolny

“Litewskie wieczory” na przełomie XIX/XX w. były ważnym elementem odrodzeniowym Państwa Litewskiego. Podczas takich wieczorów wystawiano przedstawienia, śpiewano pieśni patriotyczne, grano monologi, organizowano potańcówki. Odbywały się one w stodołach, na klepiskach. Do dnia dzisiejszego popularne są Teatry Stodolane, które nie tylko nazwą ale i repertuarem nawiązują do starych litewskich tradycji. Warto zaznaczyć, że w takiej XIX atmosferze narodził się litewski teatr. W 1899 r. podczas wieczoru w Pałandze wystawiono pierwszą litewską komedię autorstwa Keturakisa “Amerika pirtyje” (“Ameryka w łaźni”). Wieczory litewskie popularność zyskały nie tylko w całej Litwie ale i wszędzie tam, gdzie mieszkali Litwini.

Pierwszy “Wieczór Litewski” w Suwałkach odbył się w 1907 r. Z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Litwę młodzi suwalscy Litwini dla uczczenia tegoż wydarzenia organizują “Wieczór Litewski” w suwalskim SOK-u. W ramach wieczoru odbędzie się premiera komedii “Trys mylimos” (“Trzy ukochane”) autorstwa Žemaitė (reżyser Jolanta Malinowska-Wiaktor) w oprawie taneczno-muzycznej (kierownik muzyczny Arnold Woźnialis). Na scenie wystąpią również litewskie zespoły artystyczne z Puńska (Grupa taneczna “VYČIAI”, kierownik Asta Pieczulis), Z Sejn (Kapela ludowa “ŠALCINIS”, kierownik Vytautas Gavutis) oraz z Suwałk (Litewski zespół “ANČIA”, kierownik Witold Boćwiński).


Organizatorzy: Fundacja ART CLUB, Wspólnota Litwinów w Polsce
Współorganizatorzy: Konsulat Republiki Litewskiej w Sejnach, Suwalski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Litwinów w Polsce, Dom Kultury Litewskiej w Puńsku
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Suwałk

Kategoria: Archiwum

                               
Image Widget