Wehikuł czasu. Obrazy Jerzego Malinowskiego

Obszerna, przekrojowa wystawa podsumowująca czterdzieści lat pracy artystycznej Jerzego Malinowskiego. Autor jest rodowitym suwalczaninem, długoletnim pracownikiem suwalskich instytucji kultury. Ekspozycja zaprezentuje ponad 70 prac reprezentatywnych dla bogatej i różnorodnej twórczości artysty. Wystawę będzie można oglądać do 29 listopada 2020 r.

GSW Chłodna 20, ul. Noniewicza 71

wstęp wolny   |   wernisaż 4.09.2020   |   wystawa czynna do 29.11.2020

Aby rozpocząć artystyczną opowieść o Jerzym Malinowskim, należy choć w niewielkim stopniu zagłębić się w jego genealogię artystyczną. Studiował malarstwo w latach 1973-1978 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (dzisiaj to Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza (1914-1998), przyjaciela Artura Nacht-Samborskiego, Jana Cybisa i Piotra Potworowskiego. (…) Ta genealogia artystyczna nie pozostaje bez wpływu na twórczość Jerzego Malinowskiego. Na jego malarski warsztat i podejście do pracy artystycznej. Z pewnością też na twórczość Malinowskiego ważne jest oddziaływanie w latach siedemdziesiątych XX wieku hiperrealizmu. (…)

Jego pierwsze zetknięcie z oryginalną, wielką sztuką zachodnią miało miejsce w leningradzkim Ermi-tażu (dzisiaj Petersburg). Zetknięcie, jakie może odcisnąć piętno oglądania prac nieprzekładalnych na ję-zyk reprodukcji: Leonarda da Vinci, Rembrandta, Gauguina, Matisse’a i Picassa. Szczególnie Rembrandt i jego malarska technika wywarły na artyście wrażenie. Będzie do niej często powracał w kopiach, wariacjach i samodzielnych kompozycjach.

Dyplomowym cyklem prac Jerzego Malinowskiego stał się świat lokomotyw. Trzeba znać miasto jego młodości, by wiedzieć, że gwizd lokomotywy odmierzał czas w powiatowych Suwałkach. Rozchodził się po zakątkach miasta, wieczorami przez okna wchodził do sennych mieszkań. W malowaniu i rysowaniu lokomotyw był pewien romantyzm i hołd, który Jerzy Malinowski składał swojemu zmieniającemu się miastu. (…) Jerzy Malinowski namalował cielska lokomotyw w sposób dynamiczny i silny. Przyglądając się obrazom, wydawać się mogło, że pogrążone w parze starały się rozsadzić ramy obrazów. Malarz eksperymentował z kolorem: od mocnych barwnych kompozycji po lokomotywy monochromatyczne, z zawężoną paletą kolorów. Ograniczonymi środkami malarskimi – tak dzisiaj „w epoce Wilhelma Sasnala” wykorzystywanymi i nadużywanymi przez licznych malarzy – starał się zawrzeć alfabet malarskiej wrażliwości. Mówiąc mniej – mówi silniej.z przedmowy do katalogu

Jerzy Malinowski urodził się i mieszka w Suwałkach. Jest artystą wszechstronnym, uprawia malarstwo, rysunek, grafikę, projektowanie i konserwację dzieł sztuki. Ukończył studia plastyczne w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku uzyskując w 1978 r. dyplom z zakresu malarstwa i ceramiki. Jest czynnym artystą plastykiem, bierze udział w licznych przeglądach i plenerach, jest również uczestnikiem i organizatorem wystaw, m.in. Suwalskich Plenerów Środowiskowych. To ceniony artysta, wychowawca pokoleń młodzieży wrażliwej na piękno, autor wielu prac znajdujących się w zbiorach instytucjonalnych i kolekcjach prywatnych, autor scenografii i znaków firmowych. Pełnił funkcję kierownika Działu Wystaw i Galerii w suwalskim Biurze Wystaw  Artystycznych. Prowadził Galerię „N” BWA. Pracował jako główny instruktor do spraw wystawienniczych w Galerii Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach, wykładowca i, od 2005 r., instruktor ds. plastyki. działania te kontynuował w Suwalskim Ośrodku Kultury. W 2011 r. za szczególne osiągnięcia w dziedzinie Oświaty i Wychowania otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk. Został również wyróżniony honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Wystawa realizowana pod honorowym patronatem
 
  

w ramach obchodów 300-lecia Suwałk

Regulamin imprez i wydarzeń artystycznych w Suwalskim Ośrodku Kultury >>  
Regulamin zwiedzania wystaw w galeriach GSW Chłodna 20, Patio i GS Stara Łaźnia w okresie stanu epidemii Covid-19 >>


 

Kategoria: Aktualności, Sztuki wizualne, Wydarzenia nadchodzące