Warsztaty tradycyjnych pieśni wielkopostnych

Marcowa edycja “Na styku kultur” poświęcona będzie wyjątkowemu obszarowi folkloru Suwalszczyzny, pieśniom wielkopostnym. Warsztaty poprowadzi laureat nagrody Kolberga, Józef Murawski z zespołem Pogranicze. Na koncercie finałowym, podczas XXII Kaziuka Suwalskiego, wystąpi także zespół Ancyjas. To rzadka okazja, by usłyszeć pieśni wykonane wielogłosowo.

4-5.03.2022
Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5

Wstęp na warsztaty: 40 zł KUP TERAZ >> lub w kasie SOK
4.03 godz. 17.00-20.00 | 5.03 godz. 10.00-14.00
zamów transport door-to-door >>

Koncert 6.03.2022 r., godz. 11.00, kościół św. Kazimierza Królewicza, ul. Witosa 8: wstęp wolny

Warsztaty poprowadzi Józef Murawski, laureat Nagrody Kolberga 2009, artysta i animator folkloru muzycznego, śpiewu, tańca i obrzędowości na obszarze kulturowego pogranicza polsko-litewskiego. Towarzyszyć mu będą śpiewacy z Zespołu Ludowego POGRANICZE, którym kieruje. Będzie to niezwykła okazja, by posłuchać wspólnego wykonywania pieśni przez Polaków i Litwinów mieszkających w zgodzie w sąsiedztwie, na jednej ziemi.

Efekty wspólnej pracy będzie można usłyszeć na koncercie z udziałem śpiewaków zespołów Pogranicze z Szypliszk i prowadzonego przez Annę Szafranowską Ancyjas z Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz uczestników warsztatów, który odbędzie się w niedzielę, 6 marca w kościele św. Kazimierza Królewicza podczas mszy św. o godz. 11.00 podczas XXII Kaziuka Suwalskiego. Wstęp wolny. Artyści zaśpiewają ponownie po mszy. Koncert będzie o tyle niezwykły, że w Polsce wielogłos występuje jedynie na Suwalszczyźnie oraz na Podhalu.


Zespół Pogranicze od 1981 roku uświetnia swoim śpiewem wiele uroczystości związanych ze świętami kościelnymi. Ich śpiew towarzyszy zarówno różnym nabożeństwom (nabożeństwa majowe, gorzkie żale, dni krzyżowe), jak i czuwaniom przy zmarłych, a także w ostatniej drodze na cmentarz. Warto podkreślić, że zespół wykonuje głównie pieśni ze swego regionu, a więc Suwalszczyzny i pogranicza polsko-litewskiego.

Józef Murawski jest twórcą ludowym specjalizującym się w dziedzinie folkloru muzycznego, tanecznego i obrzędowości obszaru kulturowego pogranicza polsko-litewskiego. Pochodzi z rodziny, która od pokoleń słynęła z cenionych w okolicy śpiewaków; śpiewali na weselach, pogrzebach, w chórach kościelnych czy teatrach wiejskich działających w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Od najmłodszych lat interesował się rodzimym folklorem, zbierał stare pieśni, uczył się śpiewać i tańczyć. Wiedzę na temat tradycji oraz lokalnej obrzędowości zdobywał rozmawiając ze starszymi ludźmi, którzy dbali o pamięć miejscowych zwyczajów. Z wielkim zaangażowaniem działa w Gminnym Ośrodku Kultury w Szypliszkach. Od 1987 r. jest kierownikiem zespołu POGRANICZE w Szypliszkach. W 2018 r. został uhonorowany Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury  ludowej. (źródło: www.pogranicze.eu)

Zespół ludowy POGRANICZE z Szypliszk jest nierozerwalnie związany z tradycją Suwalszczyzny. Tworzą go wielopokoleniowe rodziny. W 2021 roku zespół świętował jubileusz 40-lecia istnienia. W ciągu czterech dekad w zespole występowało ponad 120 osób. Zespół powstał w 1981 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szypliszkach. Inicjatorką utworzenia zespołu była ówczesna dyrektor GOK-u Waldemara Malinowska. Początkowo repertuar zespołu składał się głównie z pieśni patriotycznych, wojskowych i ludowych. Od 1987 r. kierownikiem zespołu jest Józef Murawski, a zespół zespół wykonuje tylko pieśni z pogranicza polsko-litewskiego. Od początku istnienia zespół śpiewa wielogłosem, czyli manierą charakterystyczną dla tego konkretnego obszaru Suwalszczyzny (w Polsce jest to drugi po Podhalu region, gdzie występuje wielogłos, choć całkowicie odmienny od podhalańskiego). (źródło: www.pogranicze.eu). Na stronie internetowej zespołu można także odsłuchać ich nagrań. Polecamy!

Anna Szafranowska, pomysłodawczyni spotkań z cyklu “Na styku kultur”, to animatorka i managerka kultury, instruktorka teatralna, pedagożka, Mentor Kultury Regionalnej, instruktorka śpiewu w Suwalskim Ośrodku Kultury. Założycielka, wokalistka, dyrygentka Suwałki Gospel Choir działającym w SOK. Organizatorka wielu warsztatów muzyki i śpiewu gospel w Suwałkach, Alytusie i Druskiennikach na Litwie. Pomysłodawczyni i dyrektor artystyczny festiwalu Soulwałki Gospel Workshop (od 2015). Nauczycielka muzyki romskiej i zajęć teatralnych w Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach (2009-2010). Instruktorka zajęć teatralnych i zajęć śpiewu tradycyjnego w Ośrodku Kultury w Sejnach (2007-2011). Instruktorka śpiewu tradycyjnego (pieśni polskie, ukraińskie, rosyjskie, romskie, bułgarskie) w Młodzieżowym Domu Kultury w Suwałkach (2005-2012).

Patronat medialny nad cyklem spotkań NA STYKU KULTUR

Ideą przyświecającą spotkaniom trzeciej edycji “Na Styku Kultur” jest promocja i upowszechnianie muzycznej wielokulturowości pogranicza. Suwalszczyzna jest krainą zróżnicowaną etnicznie i narodowościowo i choć najliczniejszą grupę narodowościową stanowią Polacy, to niemały wpływ na kulturę regionu mieli licznie zamieszkujący tu Litwini, ludność pochodzenia białoruskiego i ruskiego, a także polscy Żydzi i barwni Cyganie. Warsztaty tradycyjnych pieśni to wyjątkowe spotkanie z historią i kulturą mniejszości, poznanie jej, zrozumienie oraz przyjemność – ta płynąca ze wspólnego śpiewu oraz ta, którą daje świadomość otaczającego nas dziedzictwa kulturowego. Każde spotkanie to warsztaty z Mistrzem, praca pod jego kierunkiem i prezentacja efektów na koncercie finałowym.

 

Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu imprez i wydarzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury

Kategoria: Archiwum