ONLINE | Warsztaty tkackie z Sabiną Knoch

Zapraszamy do obejrzenia sześciu warsztatów tkackich z cyklu „Mistrzyni Sabina Knoch uczy tkać wielonicielnicową tkaninę lnianą”. Wirtualne spotkania prowadzi ostatnia czynna tradycyjna tkaczka tkaniny wielonicielnicowej, dwuosnowowej i sejpaków z Suwalszczyzny – Sabina Knoch ze Szczepek koło Nowinki.

Projekt ma na celu ochronę zanikających tradycji tkackich regionu i przywracanie ich środowisku lokalnemu. Z uwagi na sytuację epidemiczną teoretyczna część warsztatów była realizowana w formie nauki zdalnej. Dowiemy się jakie stosowano przędze i barwniki, poznamy tradycyjne wzory techniki wielonicielnicowej, a nawet zaprojektujemy własne.

Część 1. Budowa krosna. Tutaj >>

Część 2. Stosowane tradycyjnie przędze i ich właściwości. Tutaj >>

Część 3. Farbowanie tkanin barwnikami naturalnymi. Tutaj >>

Część 4. Farbowanie tkanin barwnikami chemicznymi. Tutaj >>

Część 5. Rodzaje splotów tkackich stosowanych na Suwalszczyźnie. Tutaj >>

Część 6. Przygotowanie osnowy i snucie krosna. Tutaj >>

Szczegółowych informacji o projekcie udziela Magdalena Zielińska z Pracowni Dziedzictwa Kulturowego SOK, tel. 87 566 42 11, e-mail: magdalena.zielinska@soksuwalki.eu.


Sabina Knoch urodziła się w 1952 roku we wsi Szczepki. Od najmłodszych lat pomagała matce Stanisławie przygotowywać nici i krosna do tkania. Mama pani Sabiny tkała całe życie – worki, chodniki, prześcieradła, płótno na koszule. Jeszcze przed wojną umiała tkać sejpaki – najpierw na wąskich krosnach, a później na szerokich. Samodzielnie tkać zaczęła w 1977 roku na zamówienie rodziny i sąsiadów. Tworzy chodniki, kilimy, sejpaki (wywodzące się z tradycji litewskiej), tkaniny wielonicielnicowe i dwuosnowowe oraz sejpaki. Jest jedną z nielicznych już tkaczek wykonujących tkaniny o lokalnych wzorach tradycyjnych. Jej prace odznaczają się wysokim poziomem technicznym. Bierze udział w festynach i kiermaszach. Na różnego rodzaju pokazach tkactwa ludowego prezentuje technikę pracy przy krośnie oraz własnoręcznie wykonane wyroby. Edukuje młodzież i dorosłych w Suwalskim Ośrodku Kultury. Prace Sabiny Knoch znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Okręgowego w Suwałkach. 

Projekt został dofinansowany ze środków MKiDN.

Kategoria: Aktualności, Edukacja