VIII Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej

Inspiracją młodych artystów biorących udział w VIII Przeglądzie Dziecięcej Twórczości Plastycznej były baśnie i bajki. Z 208 nadesłanych prac, na wystawie w SOK znalazło się 88 ilustracji tematu przewodniego. Spośród nich jury przyznało 12 nagród i 11 wyróżnień. Zapraszamy na wernisaż wystawy oraz wręczenie nagród, które odbędą się 11 grudnia.

11.12.2021, godz. 11.00
SOK, ul. Noniewicza 71

wystawa czynna od 11.12.2021 do 31.03.2022
zamów transport door-to-door >>

Inspiracją młodych artystów biorących udział w tegorocznym przeglądzie był świat baśni, bajek i legend. Na przegląd wpłynęło aż 208 prac uczniów szkół podstawowych i uczestników zajęć w lokalnych placówkach kultury z Augustowa, Gib, Jeleniewa, Kaletnika, Płociczna, Raczek, Przerośli i Suwałk. Jury w składzie: Andrzej Zujewicz- artysta malarz, grafik i fotografik, Izabela Muszczynko- artysta malarz, rysownik, fotograf, Olga Wielogórska- artysta grafik, malarz, rzeźbiarz miało bardzo trudne zadanie, ponieważ poziom ocenianych prac był wysoki i wyrównany. Jury przy ocenie prac brało pod uwagę oryginalność, ciekawą interpretację tematu wiodącego, dobór środków wyrazu oraz samodzielność w poszukiwaniu nowych rozwiązań plastycznych. Po długich obradach jurorzy przyznali 12 nagród i 11 wyróżnień. Brawa należą się zarówno młodym autorom prac, jak również ich nauczycielom, rodzicom i opiekunom za pomoc w przygotowaniu dzieci do przeglądu. 

Podsumowująca tegoroczny przegląd wystawa na I piętrze Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Noniewicza 71 zaprezentuje 88 zakwalifikowanych prac. Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom odbędzie się 11 grudnia 2021 roku, o godz. 11.00 w Suwalskim Ośrodku Kultury, w Sali Granatowej przy ul. Noniewicza 71.

Dziękujemy nauczycielom, rodzicom i opiekunom za pomoc w przygotowaniu dzieci do Przeglądu. Dzieciom nagrodzonym i wyróżnionym życzymy wielu sukcesów na niwie artystycznej. 

Laureaci:

I KATEGORIA WIEKOWA (5 – 6 lat)
 • I NAGRODA: Amelia Święcicka, 6 lat
  Szkoła Podstawowa w Gibach, Nauczyciel – Marta Zdancewicz
 • II NAGRODA: Wiktor Jakubowski, 6 lat
  Pracownia Plastyczna CENTRUM Suwalskiego Ośrodka Kultury, instruktor – Halina Mackiewicz
 • III NAGRODA: Oliwia Witkowska, 6 lat
  Szkoła Podstawowa w Gibach, nauczyciel – Marta Zdancewicz
 • WYRÓŻNIENIE: Oliwia Lejmel, 6 lat
  Szkoła Podstawowa w Przerośli, nauczyciel – Anna Ciszewska
II KATEGORIA WIEKOWA (7 -9 lat)
 • I NAGRODA: Janek Podolewski, 7 lat
  Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie – Tartak, nauczyciel – Małgorzata Kaczan
 • I NAGRODA: Oliwia Pajewska, 8 lat
  Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, nauczyciel – Jadwiga Mańczuk
 • II NAGRODA: Wojciech Kasicki, 8 lat
  Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, nauczyciel – Jadwiga Mańczuk
 • III NAGRODA: Gabriela Jarząbska, 8 lat
  Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, nauczyciel – Jadwiga Mańczuk
WYRÓŻNIENIA:
 • Natalia Czyżyk, 8 lat
  Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, nauczyciel – Jadwiga Mańczuk
 • Bartosz Andruczyk, 9 lat
  Szkoła Podstawowa w Gibach, Nauczyciel – Bożena Nowacka
 • Marcin Pawluczyk, 7 lat,
  Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, nauczyciel – Małgorzata Kaczan
 • Dominik Słomiński, 7 lat
  Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, nauczyciel – Małgorzata Kaczan
 • Zuzanna Anuszkiewicz, 7 lat
  Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, nauczyciel – Małgorzata Kaczan
III KATEGORIA WIEKOWA (10 – 12 lat)
 • I NAGRODA: Natasza Słowikowska, 11 lat
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach Akademia Dzieci Ciekawych Świata, nauczyciel – Barbara Osewska
 • II NAGRODA: Karolina Połom, 11 lat
  Pracownia Plastyczna CENTRUM Suwalskiego Ośrodka Kultury, instruktor – Halina Mackiewicz
 • III NAGRODA: Paulina Suchocka, 11 lat
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach Akademia Dzieci Ciekawych Świata, nauczyciel – Barbara Osewska
WYRÓŻNIENIA:
 • Aleksandra Surażyńska, 10 lat
  Szkoła Podstawowa w Gibach, nauczyciel – Agnieszka Surażyńska
 • Mateusz Juchniewicz, 11 lat
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach Akademia Dzieci Ciekawych Świata, nauczyciel – Barbara Osewska
 • Natalia Tederko, 10 lat
  Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach, nauczyciel – Andrzej Taraszkiewicz
 • Viktoria Pukhilii, 10 lat
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Dzieci Ciekawych Świata w Suwałkach, nauczyciel – Barbara Osewska
 • Bartek Pułtorak, 10 lat
  Pracownia Plastyczna CENTRUM Suwalskiego Ośrodka Kultury, instruktor – Halina Mackiewicz
IV KATEGORIA WIEKOWA (13 – 14 lat)
 • I NAGRODA: Amelia Szymanowska, 14 lat
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, nauczyciel – Andrzej Taraszkiewicz
 • II NAGRODA: Mikołaj Zackiewicz, 13 lat
  Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie, nauczyciel – Alicja Malinowska
 

VIII Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej został organizowany przez Pracownię Plastyczną CENTRUM Suwalskiego Ośrodka Kultury. Sponsorem nagród jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.


Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu imprez i wydarzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury i w okresie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym, zgodnie z którym każdy uczestnik wydarzenia jest m.in. zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia. Dokument można pobrać ze strony (Oświadczenie dorośli / Oświadczenie dzieci)  i przynieść wypełniony lub wypełnić na miejscu. Uczestnicy wydarzenia są również zobowiązani do stosowania się do powszechnie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Kategoria: Archiwum