VIII Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej czeka na bajkowe prace

W tegorocznym przeglądzie inspiracją młodych artystów będą baśnie i bajki. Świat wspaniałych postaci i bohaterów, niezwykłych przygód, tajemniczych opowieści i fantastycznych zwierząt. Zachęcamy do wybrania fragmentu ulubionej baśni lub legendy i zilustrowania go tak, jak maluje go Wasza wyobraźnia. Konkurs jest otwarty dla dzieci i młodzieży z powiatów augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego w wieku od 5 do 14 lat.

Zgłoszenia do 15.11.2021 r.

Chyba każdemu z nas rodzice i dziadkowie czytali kiedyś baśnie i bajki. Nieskrępowana dziecięca wyobraźnia przenosiła nas w świat wspaniałych postaci i bohaterów, niezwykłych przygód, tajemniczych opowieści, fantastycznych zwierząt. W naszym przeglądzie także nie stawiamy ograniczeń – jego uczestnicy mogą wybrać i zilustrować fragment dowolnej bajki lub legendy wybranego autora. Ważne, abyśmy czerpali przyjemność z kontaktu z literaturą i odkrywania opowieści, które najbardziej poruszają nasze serca i wyobraźnię. Życzę zachwytu nad pięknem słowa pisanego i mądrością płynącą z bajek – niech będą cenną inspiracją do stworzenia ciekawych prac artystycznych.Halina Mackiewicz, Pracownia Plastyczna CENTRUM SOK

Dokumenty do pobrania:

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do konkursu zapraszamy dzieci w wieku: 5‒14 lat z powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego.
 2. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie dwie prace, które powstały na przełomie 2020/2021 roku.
 3. Format prac: A4, A3 i A2, technika prac: rysunek i malarstwo.
 4. Każda praca powinna być opisana wg wzoru: imię i nazwisko dziecka, wiek, tytuł pracy, adres zamieszkania lub adres instytucji, szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, instruktora lub innej osoby zgłaszającej, telefon kontaktowy lub e-mail.
 5. Organizator konkursu nie odpowiada za prace zniszczone podczas transportu.
 6. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora. Pozostałe prace będzie można odebrać do końca lutego 2022 roku.
 7. Zdjęcia prac nagrodzonych i wyróżnionych zostaną umieszczone na stronie internetowej Suwalskiego Ośrodka Kultury.
 8. Prace należy wysłać na adres: Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II 5, 16‒400 Suwałki.

TERMINY I NAGRODY

 1. Termin dostarczania prac upływa z dniem 15 listopada 2021 roku.
 2. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 11 grudnia 2021 roku w Suwalskim Ośrodku Kultury przy ul. Papieża Jana Pawła II 5 w Suwałkach.
 3. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Dzieci nagrodzone i wyróżnione otrzymają zaproszenia na wystawę i podsumowanie konkursu.
 4. Prace będą oceniane w czterech kategoriach:
  – I kat. dzieci w wieku: 5‒6 lat,
  – II kat. dzieci w wieku: 7‒9 lat,
  – III kat. dzieci w wieku: 10‒12 lat,
  – IV kat. dzieci w wieku: 13‒14 lat.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Podróż do świata baśni, bajek i legend” jest Suwalski Ośrodek Kultury, z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Papieża Jana Pawła II 5.
 2. Administrator danych osobowych powołał inspektora danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: sklodowska@soksuwalki.eu.
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Podróż do świata baśni, bajek i legend” w celach promocyjnych  i  marketingowych Przeglądu.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, ale jest niezbędne do udziału w Przeglądzie Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Podróż do świata baśni, bajek i legend”.
 5. Uczestnik Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Podróż do świata baśni, bajek i legend” ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Uczestnik Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Podróż do świata baśni, bajek i legend” zezwala na nieodpłatne używanie, wykorzystanie
  i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Suwalski Ośrodek kultury na potrzeby organizacji, dokumentacji i promocji Przeglądu.
 7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Podróż do świata baśni, bajek i legend” nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Dane uczestników Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Podróż do świata baśni, bajek i legend” nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.
 9. Dane uczestników Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Podróż do świata baśni, bajek i legend” będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 10. Uczestnikom Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Podróż do świata baśni, bajek i legend” przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

ORGANIZATOR

VIII Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej„Podróż do świata baśni, bajek i legend” jest organizowany przez Suwalski Ośrodek Kultury. Koordynatorem konkursu jest Halina Mackiewicz, Pracownia Plastyczna CENTRUM SOK, tel. 87 566 42 11, e-mail: halina.mackiewicz@soksuwalki.eu.

Kategoria: Archiwum