VII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Anny German

Podlaski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód wspólnie z Uniwersytetem Białostockim, Zarządem Krajowym Ligi Kobiet Polskich oraz Podlaskim Instytutem Kultury w Białymstoku zaprasza do udziału w Regionalnych Eliminacjach VII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German.

 

W Festiwalu w kategorii konkursowej mogą brać udział osoby w wieku 18-28 lat. 18 lat musi być w pełni ukończone w dniu przesłania formularza zgłoszeniowego, a 28 lat ukończone w dowolnym miesiącu roku kalendarzowego 2020 r., zamieszkiwać na terenie województwa podlaskiego i posiadać obywatelstwo polskie. Laureat/ka pierwszego miejsca Eliminacjach Regionalnych zakwalifikuje się do Finału Krajowego Festiwalu.

W Festiwalu w kategorii pozakonkursowej uczestnikami mogą być osoby niespełniające kryteriów podanych wyżej / mogą to być osoby bez kryterium wiekowego, nieposiadające polskiego obywatelstwa oraz mieszkające poza województwem podlaskim.

Udział w eliminacjach należy zgłosić najpóźniej do 10 maja 2020 r.

Eliminacje odbędą się 13 czerwca w Sali Koncertowej PIK Spodki przy ul. Św. Rocha 14 w Białymstoku.

  • Regulamin Eliminacji Regionalnych VII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki – Anna German PDF >>
  • Formularz zgłoszeniowy PDF >>   | DOCX >> 

 

Kategoria: Aktualności, Wydarzenia nadchodzące