Ukazał się Suwalski słownik biograficzny

Razem z Muzeum Okręgowym w Suwałkach, wydawcą I tomu “Suwalskiego słownika biograficznego”, zapraszamy na prezentację wydawnictwa. Podczas spotkania będzie można nabyć Słownik w promocyjnej cenie.

 

30.09.2021, godz. 17.00
Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5

wstęp wolny | wstęp

 

W słowniku trzystuletnie dzieje miasta opisane są poprzez losy ludzi, jego 459 mieszkańców, tyle bowiem haseł publikacja zawiera. Są wśród nich osoby, dla których Suwałki były miastem całego życia, ale też częstokroć jedynie miejscem urodzenia bądź czasowego pobytu, niekiedy tylko epizodem.

Są wśród nich artyści i naukowcy, politycy i budowniczowie, konspiratorzy i wojskowi, lekarze i nauczyciele, organizatorzy życia kulturalnego i społecznicy, duchowni; są postacie różnych zawodów, ale też różnych języków, religii i narodowości. Łączy te postacie jedno – każda z nich pozostawiła w Suwałkach swój ślad. Każda z nich dla Suwałk zrobiła coś ważnego i  dobrego, pożytecznego, częstokroć – wyjątkowego. Tak została (bądź zostanie) zapamiętana przez potomnych. To one mniej lub bardziej  świadomie „niosły miasto” przez wieki. Suwałki są tym miejscem, kiedy ich indywidualne życiorysy splotły się z historią miasta.

W trakcie wydarzenia 30.09 będzie można nabyć Suwalski słownik biograficzny w promocyjnej cenie 60 zł.

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać telefonicznie (Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68), pocztą elektroniczną (e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl), listownie (Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki). Cena 80 zł.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu imprez i wydarzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury w okresie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym, zgodnie z którym każdy uczestnik wydarzenia jest m.in. zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia. Dokument można pobrać ze strony (Oświadczenie dorośli / Oświadczenie dzieci) i przynieść wypełniony lub wypełnić na miejscu. Uczestnicy zajęć są również zobowiązani do stosowania się do powszechnie obowiązujących przepisów sanitarnych.

 

Kategoria: Archiwum