Konkurs! Ubierz się na folkowo na Jarmark Folkloru

W tym roku nie tylko gramy, śpiewamy i handlujemy na folkowo – zachęcamy publiczność do wspólnej zabawy i ubrania się na folkowo. Konkurs na najbardziej pomysłową stylizację inspirowaną strojem ludowym, tradycyjnym lub historycznym odbędzie się drugiego dnia XXI Jarmarku Folkloru, 25 lipca. Dla najlepszych przygotowaliśmy nagrody, oczywiście związane z tradycją i dziedzictwem kulturowym Suwalszczyzny.

Zapraszamy do udziału w konkursie na  na stylizację inspirowaną strojem ludowym, tradycyjnym lub historycznym, który odbędzie się drugiego dnia XXI Suwalskiego Jarmarku Folkloru (25.07.2021).

W konkursie może wziąć udział każdy, bez względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania. Konkurs jest otwarty także dla wystawców ze stoisk handlowych i animacyjnych. Przewidziane są nagrody, oczywiście związane z folklorem, tradycją i dziedzictwem kulturowym Suwalszczyzny!
 
Jak wziąć udział w konkursie?
  • W niedzielę 25 lipca przyjść na XXI Suwalski Jarmark Folkloru w całym ubiorze lub elementach stylizowanych na ludowo/ tradycyjnie/ historycznie (od pełnego kostiumu, przez pojedyncze elementy, takie jak lniana koszula czy barwna chusta, krajka wpleciona we włosy, korale na szyi, czy fibula w klapie marynarki). Ważne, żeby elementy stylizacji nawiązywały do ludowości, folkloru, tradycji lub historii naszego regionu.
  • Zgłosić się do oznakowanego punktu organizatora przy scenie, zapisać się na listę i otrzymać naklejkę z numerem, którą należy przykleić na sobie w widocznym miejscu.
  • O zwycięstwie decyduje publiczność, warto więc krążyć po alejkach Parku Konstytucji 3 Maja, by jak najwięcej osób zauważyło Waszą stylizację i numer. W ciągu dnia będzie też kilka okazji, byście mogli opowiedzieć o swoim stroju do mikrofonu i w ten sposób pozyskać przychylność publiczności. Punkt głosowania będzie umieszczony przy scenie.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi późnym popołudniem, po występie zespołu „Sploty”. Nagrodzone zostaną te stylizacje, które uzyskają największą ilość głosów.

XXI Suwalski Jarmark Folkloru „Szkoci na Suwalszczyźnie”, odbędzie się w dniach 24-25 lipca 2021 w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach. Jest to święto kultur tradycyjnych Suwałk i Suwalszczyzny z przeglądem zespołów ludowych i tradycyjnych, występami folkowymi, otwartymi warsztatami rzemiosł, prezentacjami zajęć tradycyjnych, kiermaszem rękodzieła, wyrobów rzemieślniczych i regionalnych przysmaków. W programie przewidziano również konkurs na najciekawszą stylizację inspirowaną strojem ludowym, tradycyjnym lub historycznym. 

Od bieżącego roku każdorazowo w ramach Jarmarku Folkloru będziemy prezentować specyfikę, dorobek kulturowy i kapitał symboliczny jednej z wielu grup etnicznych, wyznaniowych, etnokonfesyjnych lub etnograficznych, której przedstawiciele zamieszkiwali lub nadal zamieszkują na Suwalszczyźnie i których suwalczanie są swego rodzaju duchowymi spadkobiercami.

W 2021 roku XXI Suwalski Jarmark Folkloru organizujemy pod hasłem „Szkoci na Suwalszczyźnie”. Staraniem hrabiego Michała Paca liczni osadnicy szkoccy pojawili się na naszych terenach, w duchu celebrowania 300-lecia miasta Suwałki pragniemy szukać szkockich i – szerzej – celtyckich śladów w kulturze regionu i przywracać mieszkańcom pamięć o tym nieco „egzotycznym” dziedzictwie.

W programie między innymi:

Informacji na temat imprezy udziela:

 Magdalena Zielińska tel. (87) 563 85 45 , e-mail: magdalena.zielinska@soksuwalki.eu

Dorota Skłodowska tel. (87) 563 85 48, e-mail: dorota.sklodowska@soksuwalki.eu


Sponsor Jarmarku Folkloru 2021 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM realizuje ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Trwa budowa kilkunastu nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe oraz tłoczni w Kędzierzynie Koźlu, a także połączeń międzysystemowych z Litwą i Słowacją. Projektowane są gazociągi lądowe, które połączą planowany terminal pływający FSRU w Zatoce Gdańskiej z krajowym systemem przesyłowym. Prowadzona jest również rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu, w wyniku której o ponad połowę zwiększą się zdolności regazyfikacyjne tego obiektu.

Spółka realizuje także jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię, rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej oraz trzech tłoczni gazu.


Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu imprez i wydarzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury w okresie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym. Uczestnicy wydarzenia są również zobowiązani do przestrzegania regulaminu prowadzenia handlu i stosowania się do powszechnie obowiązujących przepisów sanitarnych, m.in. do obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowania odpowiedniego dystansu od innych osób.

Kategoria: Archiwum