Teoria widzenia sztuki. Wykład Wiesława Szumińskiego

Bohaterem wykładu będzie Władysław Strzemiński, artysta, malarz, rysownik, teoretyk sztuki, twórca teorii unizmu w sztuce. Zapraszamy na spotkanie z artystą wyjątkowym i jego ciekawym, nowatorskim spojrzeniem na sztukę oraz postrzeganie świata przez jej twórców.

Poniedziałek, 25.11.2019, godz. 10.00
Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5

wstęp wolny | spotkanie dla grup zorganizowanych
rezerwacje: tel. 87 563 85 06
________________________________________
wykład dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Bohaterem spotkania będzie Władysław Strzemiński, artysta, malarz, rysownik, teoretyk sztuki, twórca teorii unizmu w sztuce, a jego hasłem przewodnim – “Teoria widzenia Władysława Strzemińskiego. Czy w sztuce istnieje rozwój?”. Spotkanie podejmie dyskusję z ostatnim, niedokończonym tekstem, nad którym Strzemiński pracował w ostatnich latach życia, spojrzeniem artysty na dzieje sztuki od paleolitu po impresjonizm pod kątem postrzegania świata oraz przemian świadomości widzenia w różnych epokach kultury zachodu.

Wykład poprowadzi Wiesław Szumiński, ceniony kulturoznawca, absolwent poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, autor wielu wystaw malarskich, rzeźb, grafiki i ilustracji książkowej, związany z Ośrodkiem “Pogranicze – sztuk, kultur, narodów w Sejnach.


Władysław Strzemiński, teoretyk sztuki, malarz, rysownik, projektant druku funkcjonalnego, pionier konstruktywistycznej awangardy lat 20. i 30. XX wieku; twórca teorii unizmu, wykładowca, pedagog urodził się w 1893 w Mińsku Białoruskim, zmarł w 1952 w Łodzi. W swoim nowatorskim podejściu do tworzenia sprzeciwiał się hasłu podporządkowania sztuki wymogom społecznej użyteczności, bronił idei autonomii sztuki, prawa do “laboratoryjnej czystości” artystycznych eksperymentów. Przypisywał sztuce rolę modelującą w stosunku do wszelkich form ludzkiej aktywności. Swoje postulaty realizował w pracach malarskich, teorii i krytyce sztuki oraz projektach architektonicznych i urbanistycznych. W swoich rozprawach pisał o zasadach konstrukcji obrazu, rzeźby i budowli architektonicznej jako elementach zintegrowanych i stanowiących harmonijną całość. (źródło culture.pl)

Wiesław Szumiński Urodzony w 1958 r. w Suwałkach, absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. A Mickiewicza oraz poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po studiach wrócił do Suwałk, gdzie mieszka i pracuje. Jest związany z Ośrodkiem „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach. W suwalskim szpitalu psychiatrycznym od 1993 do 2014 roku realizował program arteterapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tam też prowadził „Galerię bez klamek”. Jest autorem około trzydziestu indywidualnych wystaw malarskich, rzeźb ceramicznych, grafiki i ilustracji książkowej prezentowanych w Polsce i za granicą, brał też udział w wystawach zbiorowych.


Wykład w ramach programu „DEDAL w ośrodku kultury – pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna” realizowanego przez Suwalski Ośrodek Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Miasta Suwałki.


Regulamin imprez w Suwalskim Ośrodku Kultury >>

Kategoria: Archiwum