Światło i mrok w obiektywach Suwalskiej Grupy Twórczej w Galerii PAcamera

Suwalska Grupa Twórcza prezentuje kolejną wystawę swoich fotografii. Tym razem będzie mocno kontrastowo – świetlnie i mrocznie. Pojedynek jasności i ciemności, a może jednak harmonijne współistnienie? Do obejrzenia w Galerii PAcamera.

Wystawa fotografii ,,Świetlne i mroczne” Suwalskiej Grupy Twórczej SGT
Galeria PAcamera, ul. Noniewicza 71

wstęp wolny | wystawa czynna do 29.10.2017
wernisaż odbył się 22.09.2017

Świetlne i Mroczne

W fotografii pojęcie światła i mroku ma szczególne znaczenie. Światło buduje formę, wyłania z mroku i ciemności kształty, faktury, materie. Bez światła i mroku praktycznie nie ma fotografii. Oglądalność świata realnego jest możliwa dzięki fizycznemu istnieniu światła i mroku. Jeśli położymy idealnie białą kartkę na białej lub czarną na czarnej, możemy jedynie w wyobraźni szukać jej zarysów, zastanawiać się czy kartka naprawdę istnieje. Wzajemna zależność bieli i czerni oraz szarości wynikające z ich nałożenia się, czy też wymieszania, stanowi podstawę fotografii, jej grunt. Negatyw i pozytyw, nieodzowny w tradycyjnej, analogowej fotografii, to forma zależności, przenikania światła i mroku, bieli i czerni. Fotograficzne obrazy z dominantą bieli są jasne, świetliste, prawie białe, z dominantą czerni są zaś cieniste, ciemne, prawie czarne.

O ile warstwa wizualna obrazów świetlnych i mrocznych wydaje się dość prosta i zrozumiała, o tyle warstwa znaczeniowa jest już bardziej złożona. Nasuwają się różne przykłady znaczeń rzeczy lub zjawisk świetlnych i mrocznych: światłość, świetlistość odnosząca się do niebiańskich światów i istot boskich, świetliste kule – duchy, zjawiska paranormalne, świetlista może być droga, którą podążamy, przyszłość, mroczne mogą być skrywane tajemnice, przeszłość, mroczne czyli ciemne, utożsamiane ze złymi mocami, istotami ciemności, nocą, czymś niepokojącym, niepewnym.

Najnowsza wystawa Suwalskiej Grupy Twórczej skupia się głównie na wizualnej warstwie tego co świetlne i mroczne. Autorzy wystawy: Robert Dembiński, Maria Karna, Beata Karwel, Henryk Milewski, Krzysztof Mierzejewski, Anna Amelia Sikorska, Beata Staniewicz, Marek Stankiewicz, Marzena Strzyżewska, Marcin Wróbel, Marek Wasilewski, Teresa Wysocka, Andrzej Zujewicz i Józef Żukowski prezentują raczej naturalne zjawiska fizyczne występujące w przyrodzie, pejzażu, architekturze. Są to z reguły nastrojowe obrazy pełne malarskich efektów, gry światła i cienia, czy też graficznych kontrastów. W poszukiwaniu istoty fotografii nie powinniśmy zapominać o wzajemnych relacjach i zależnościach światła i mroku, temu ma służyć obecna wystawa.

Kurator wystawy
Andrzej Zujewicz


suwalska_grupa_tworczaSuwalska Grupa Twórcza SGT działająca przy galerii fotografii PAcamera zawiązała się w lutym 2006 roku. Odbyło się wtedy pierwsze spotkanie dziesięciu osób zainteresowanych aktywnością w zorganizowanej formie. Założycielem Grupy był instruktor Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach – Andrzej Zujewicz. SGT integruje lokalne amatorskie środowisko fotograficzne, motywuje do podnoszenia umiejętności w zakresie fotografii artystycznej.

Grupa skupia ludzi różnych profesji, w różnym wieku, mających wspólną pasję, którą jest fotografowanie. Motto Grupy: „fotografowanie z pasją”. Prace artystów Grupy można oglądać na wystawach zbiorowych, organizowane są ponadto sesje plenerowe, pokazy multimedialne, spotkania z artystami. Tym co łączy wszystkich uczestników Grupy, jest umiłowanie piękna przyrody Suwalszczyzny oraz chęć artystycznego wyrazu, rejestracji tej fascynacji. Więcej informacji o wystawie i Suwalskiej Grupie Twórczej >>>

Kategoria: Archiwum