Fotograficzne wspomnienie czerwcowych Suwałk w galerii Patio

Zdjęcia prezentowane na wystawie zostały wykonane podczas pleneru fotograficznego 6-7 czerwca 2015 r. w Suwałkach. Wzięli w nim udział goście z Litwy, zaproszeni w ramach współpracy kulturalnej miast partnerskich Suwałk i Olity, oraz polscy fotograficy – głównie z Suwalskiej Grupy Twórczej.

“Fotograficzne Suwałki”
galeria Patio, ul. Jana Pawła II 5

Wystawa czynna do 30 listopada 2015 r. Wstęp wolny!

henryk_milewski  maria_karna

W trakcie pleneru uczestnicy fotografowali architekturę i ludzi naszego miasta: zaułki, detale architektoniczne, miejsca bardziej lub mniej znane, o różnej porze – także w nocy.

Stasys_migelskas  marek_stankiewicz

Fotograficzne Suwałki to również warsztaty z fotografii otworkowej, na których własnoręcznie wykonanymi aparatami, często o najprostszej konstrukcji (pudełka po kawie, czekoladkach, stary koreks fotograficzny, pojemniki po kosmetykach itp.) powstały unikatowe, bardzo nastrojowe i zarazem eksperymentalne zdjęcia.

marek_wasilewski  tadeusz_krzywicki

Tematem tych zdjęć był portret i autoportret. Fajna zabawa, powrót do źródeł fotografii – jej historii, wymiana doświadczeń i nawiązywanie przyjaźni, to założenia pleneru, które zostały osiągnięte. Kuratorem pleneru i prowadzącym warsztaty był Andrzej Zujewicz.

beata_staniewicz  andrzej_zujewicz  beata_kochanska

UCZESTNICY WYSTAWY:

Stasys Šmigelskas (Litwa), Vilius Kuchalskis (Litwa), Maria Karna (SGT), Beata Kochańska (Suwałki), Tadeusz Krzywicki (Gołdap), Henryk Milewski (SGT). Marek Stankiewicz (SGT), Anna Amelia Sikorska (SGT), Beata Staniewicz (SGT), Marek Wasilewski (SGT), Marcin Wróbel (SGT) i Andrzej Zujewicz (SGT).

Vilius_Kuchalskis  marcin_wrobel

Suwalska Grupa Twórcza SGT zawiązała się w lutym 2006 roku, kiedy to przy nieistniejącej już galerii fotografii Pacamera, w ówczesnym Regionalnym Ośrodku Kultury i Sztuki, odbyło się pierwsze spotkanie osób zainteresowanych wspólną fotograficzno-atystyczną aktywnością. SGT to Grupa przyjaciół – ludzi, których łączy pasja fotografowania. Nie ważne kto, kim jest z zawodu, ile ma lat, ważna jest integracja, wzajemne pobudzanie do twórczej pracy, przy tym podnoszenie swoich umiejętności w zakresie fotografii, a w szczególności fotografii artystycznej. Najczęstrzą formą aktywności Grupy są wspólne wystawy: “I Wystawa SGT” (2006), “Przystanek Wiżajny” (2007), “Rozdroża” (2008), “Salon niebieski SGT” (2009), “Meandry Krutyni i Czarnej Hańczy” (2009/2010), „Suwałki Blues Festival w obiektywie” (2010), „Esgietowcy” – Biurowiec Sztuki (2010), “Mistyka bunkrów” (2010/2011), “Cisza – naturalnie i subtelnie” (2011), “Soleczniki” (2011/2012), „Przestrzenie Suwalszczyzny” (2012/2013), „Jesień życia” (2013/2014). Grupa organizuje ponadto wyjazdy plenerowe i pokazy multimedialne.

Założycielem i Przewodnikiem Grupy jest Andrzej Zujewicz. Więcej o Grupie na stronie: www.sgt.suwalki.plplener_fot_Suwalki _2015_afisz.indd

 

Kategoria: Archiwum