Suwałki 2020 – przez parawany przeszłości

Wielkoformatowe fotografie Radosława Krupińskiego, to zamrożone w podzielonych kadrach obrazy wybranych momentów życia z ostatnich 30 lat Suwałk. Dwumetrowe pasy płótna przedstawiające życie codzienne miasta, nabierają czasem impresyjnego charakteru witraży, czasem zaś sennego marzenia. Wystawa w Galerii Sztuki Stara Łaźnia SOK, będąca realizacją stypendialną za rok 2020, potrwa do połowy marca. 

wystawa czynna do 14.03.2021 (z wyłączeniem na czas pandemicznych ograniczeń)
GS Stara Łaźnia, ul. A. Wajdy 3
organizacja zwiedzania zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym

Wielkoformatowe realizacje fotograficzne, składające się na tę wystawę, to obrazy życia codziennego ujęte, z jednej strony, w alegoryczne zestawy z opowieścią, a z drugiej zaś, w wyglądające jak witraże, impresyjne obrazy miejskich zaułków. Fotografie zostały ubrane w formę wysokich, dwumetrowych pasów płótna, składających się na większe obrazy fotograficzne. Tak podzielona na części rzeczywistość, która mimo tego, że pierwotnie została zarejestrowana w reporterski sposób, tu została pokazana w formie sugerującej wielkoformatowe, impresyjne płótna. Te artystyczne wizje migawkowych ujęć z codziennego życia miasta, powstały w okresie ostatnich trzydziestu lat (1988-2020).

Wystawa będzie prezentowana w Galerii Sztuki Stara Łaźnia do 14 marca 2021 roku oraz w przestrzeni wirtualnej galerii fotografii virturama.pl do końca marca 2021 r. TUTAJ >>

O autorze wystawy, Radosławie Krupińskim: Fotograf i kurator wystaw fotograficznych, animator życia kulturalnego i artystycznego Suwalszczyzny, nauczyciel fotografii. W latach 80. i 90. ub. wieku współpracował z interdyscyplinarną grupą artystyczną SDS ( sdsart.eu); prowadził (razem ze Stanisławem J. Wosiem) klub fotografików PAcamera CLUB (od 1990 r.) oraz Galerię Fotografii PAcamera w Suwałkach (1990-1999), której był pierwszym kierownikiem i kuratorem wystaw; założyciel Galerii Fotografii im. Edwarda Hartwiga w Domu Pracy Twórczej w Wigrach (pod patronatem Związku Polskich Artystów Fotografików), którą prowadził w latach 2007-2012; fotoreporter prasy lokalnej na Suwalszczyźnie (1987-1998, Tygodnik Suwalski, Tygodnik Północny, Krajobrazy) oraz fotograf prasowy i studyjny (m.in. etatowy fotograf wydawnictw koncernu Agora w Warszawie w latach 1999-2002, oraz wydawnictwa Murator w Warszawie, w latach 2003-2004); założyciel w 2004 r. suwalskiej Małej Szkoły Fotografii, jako formy działalności gospodarczej oraz stowarzyszenia zwykłego (od 2019 r.); obecnie również wykładowca Akademii Fotografii w Białymstoku.

Laureat znaczących konkursów fotograficznych (m.in.: Konkurs Polskiej Fotografii Prasowej, Biennale Krajobrazu Polskiego, Konfrontacje Fotograficzne); udział w ponad 50 wystawach indywidualnych i zbiorowych. Autor wielu realizacji fotograficznych o charakterze komercyjnym (dla m. in.: IKEA, Galerie Handlowe CENTRUM Warszawa, Volkswagen Polska) oraz publikacji wydawniczych (ilustracje albumowe i prasowe, katalogi, foldery) i internetowych (strony firm i użytkowników indywidualnych). Specjalizuje się w fotografii studyjnej – portretowej i reklamowej.

Wystawa realizowana w ramach stypendium Miasta Suwałki na rok 2020 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami.


Regulamin imprez i wydarzeń artystycznych w Suwalskim Ośrodku Kultury >>  
Regulamin zwiedzania wystaw w galeriach GSW Chłodna 20, Patio i GS Stara Łaźnia w okresie stanu epidemii Covid-19 >>

Kategoria: Sztuki wizualne, Wydarzenia nadchodzące