Suwałki 2020 – przez parawany przeszłości

Wielkoformatowe fotografie Radosława Krupińskiego, to zamrożone w podzielonych kadrach obrazy wybranych momentów życia z ostatnich 30 lat Suwałk. Dwumetrowe pasy płótna przedstawiające życie codzienne miasta, nabierają czasem impresyjnego charakteru witraży, czasem zaś sennego marzenia. Wystawa w Galerii Sztuki Stara Łaźnia SOK, potrwa do połowy marca – również w przestrzeni wirtualnej.

wystawa czynna do 14.03.2021 (z wyłączeniem na czas pandemicznych ograniczeń)
GS Stara Łaźnia, ul. A. Wajdy 3
organizacja zwiedzania zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym

Wielkoformatowe realizacje fotograficzne, składające się na tę wystawę, to obrazy życia codziennego ujęte, z jednej strony, w alegoryczne zestawy z opowieścią, a z drugiej zaś, w wyglądające jak witraże, impresyjne obrazy miejskich zaułków. Fotografie zostały ubrane w formę wysokich, dwumetrowych pasów płótna, składających się na większe obrazy fotograficzne. Tak podzielona na części rzeczywistość, która mimo tego, że pierwotnie została zarejestrowana w reporterski sposób, tu została pokazana w formie sugerującej wielkoformatowe, impresyjne płótna. Te artystyczne wizje migawkowych ujęć z codziennego życia miasta, powstały w okresie ostatnich trzydziestu lat (1988-2020).

Wystawa będzie prezentowana w Galerii Sztuki Stara Łaźnia do 14 marca 2021 roku oraz w przestrzeni wirtualnej galerii fotografii virturama.pl do końca marca 2021 r. TUTAJ >>

O autorze wystawy, Radosławie Krupińskim: Fotograf i kurator wystaw fotograficznych, animator życia kulturalnego i artystycznego Suwalszczyzny, nauczyciel fotografii. W latach 80. i 90. ub. wieku współpracował z interdyscyplinarną grupą artystyczną SDS ( sdsart.eu); prowadził (razem ze Stanisławem J. Wosiem) klub fotografików PAcamera CLUB (od 1990 r.) oraz Galerię Fotografii PAcamera w Suwałkach (1990-1999), której był pierwszym kierownikiem i kuratorem wystaw; założyciel Galerii Fotografii im. Edwarda Hartwiga w Domu Pracy Twórczej w Wigrach (pod patronatem Związku Polskich Artystów Fotografików), którą prowadził w latach 2007-2012; fotoreporter prasy lokalnej na Suwalszczyźnie (1987-1998, Tygodnik Suwalski, Tygodnik Północny, Krajobrazy) oraz fotograf prasowy i studyjny (m.in. etatowy fotograf wydawnictw koncernu Agora w Warszawie w latach 1999-2002, oraz wydawnictwa Murator w Warszawie, w latach 2003-2004); założyciel w 2004 r. suwalskiej Małej Szkoły Fotografii, jako formy działalności gospodarczej oraz stowarzyszenia zwykłego (od 2019 r.); obecnie również wykładowca Akademii Fotografii w Białymstoku.

Laureat znaczących konkursów fotograficznych (m.in.: Konkurs Polskiej Fotografii Prasowej, Biennale Krajobrazu Polskiego, Konfrontacje Fotograficzne); udział w ponad 50 wystawach indywidualnych i zbiorowych. Autor wielu realizacji fotograficznych o charakterze komercyjnym (dla m. in.: IKEA, Galerie Handlowe CENTRUM Warszawa, Volkswagen Polska) oraz publikacji wydawniczych (ilustracje albumowe i prasowe, katalogi, foldery) i internetowych (strony firm i użytkowników indywidualnych). Specjalizuje się w fotografii studyjnej – portretowej i reklamowej.

Wystawa realizowana w ramach stypendium Miasta Suwałki na rok 2020 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami.


Regulamin imprez i wydarzeń artystycznych w Suwalskim Ośrodku Kultury >>  
Regulamin zwiedzania wystaw w galeriach GSW Chłodna 20, Patio i GS Stara Łaźnia w okresie stanu epidemii Covid-19 >>

Kategoria: Sztuki wizualne, Wydarzenia nadchodzące