STATUS QUO Jacka Jagielskiego w Galerii Patio

Zapraszamy na kolejną wystawę prac w Galerii Patio Suwalskiego Ośrodka Kultury. Tym razem po raz drugi w Suwałkach prezentujemy dzieła Jacka Jagielskiego, który świętuje 35-lecie pracy artystycznej. W SOK można zobaczyć przekrój prac z całego minionego okresu twórczego artysty.

Galeria Patio, ul. Jana Pawła II 5

wstęp wolny | wystawa czynna do 31.10.2019 | wernisaż odbył się 13.09.2019

Obecna prezentacja prac Jacka Jagielskiego – druga w Suwałkach po wystawie jego instalacji w roku 2011 w GSW Chłodna 20, jest pewnego rodzaju podsumowaniem jego trzydziestopięcioletniej pracy artystycznej, próbą pokazania jego charakterystycznych, reprezentatywnych dzieł – z różnych lat po te najnowsze.

Tytuł wystawy „Status quo” sugeruje trwanie w niezmienionej formie. Pozorny bezruch lub też trwanie w zawieszeniu, w czymś pomiędzy statyką, a mobilnością jest wyraźnie dostrzegalne w twórczości Jagielskiego. Coś, co jest trudne do zrozumienia, uchwycenia, stan pewnej równowagi, a jednocześnie stan niepokoju i zachwiania. Zestawianie różnych przedmiotów i ich symboliki w nietypowe i zaskakujące formy, skłania często do zastanowienia nad sensem naszej egzystencji i jej kruchości. Takie poszukiwanie nowych treści, głębszych znaczeń w na pozór prostych przedmiotach działa na wyobraźnię. Dostrzegamy poezję, czujemy lekkość i ulotność, tak doskonale kontrastującą z przyziemnością, grawitacją ciężkich materii. Jagielski jest konstruktorem, wynalazcą surrealnych maszyn do wprawiania człowieka w stan zaskoczenia, zadziwienia i prowokowania, w pozytywnym sensie tych słów. Leonardowska bliskość nauki i sztuki, chęć poznawania tego co ukryte, dotąd niepoznane, a przy tym swoboda twórczych pomysłów, nieograniczona schematami, to także cechy drogi twórczej Jacka Jagielskiego.

Andrzej Zujewicz

JACEK JAGIELSKI (ur. 1956)

W latach 1978–1984 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w zakresie rzeźby w pracowni profesora Józefa Kopczyńskiego i rysunku w pracowni profesora Jarosława Kozłowskiego. W 1985 roku był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Od 1984 roku artysta-pedagog, nieprzerwanie związany z macierzystą uczelnią, aktywnie pełnił różne funkcje w jej strukturach. W latach 1996–2002 był prodziekanem, a od 2002 pełnił funkcję Kierownika Studiów Podyplomowych i dziekana Wydziału Edukacji Artystycznej w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Następnie, przez dwie kadencje od 2008–2016 roku, piastował funkcję prorektora do spraw artystycznych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Podejmuje się też czynności związanych ze sprawowaniem funkcji w obszarach wykraczających poza Uczelnię tj. komisarza wystaw, organizatora plenerów, prezentacji, wykładów czy współorganizatora konferencji naukowych. Jest współautorem publikacji naukowych, zasiadał w jury licznych konkursów czy zespołach i ciałach kolegialnych. Prowadził zajęcia z rzeźby w Kolegium Nauczycielskim w Wałczu, wykładał w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Collegium Europaeum Gnesnense UAM w Gnieźnie. W latach 2010–2012 prowadził Pracownię Rzeźby na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W latach 2008–2011 był członkiem Rady Programowej w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Od lat jest członkiem Rady Programowej „Galerii Działań” w Warszawie. Uczestniczy w obradach Jury Komisji Konkursowej Ogólnopolskich Przeglądów Plastycznych organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Jest związany z Galerią „AT” w Poznaniu, „Galerią Działań” w Warszawie i Galerią „XX1” w Warszawie. Sprawuje opiekę artystyczną Art Life University Gallery pod patronatem Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wśród wielu nagród i odznaczeń otrzymał w 2009 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Ministra Edukacji Narodowej, w 2011 roku Medal Srebrny za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w 2014 roku Srebrny Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie będąc od 2007 roku profesorem, pracuje w Uniwersytecie Artystycznym, prowadząc Pracownię Rzeźby na Wydziale Rzeźby. Działalności naukowo – dydaktycznej towarzyszy własna, indywidualna aktywność artystyczna.

Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą, m. in. w poznańskich galeriach „Akumulatory II”, „AT”, „Arsenał”; warszawskich „Studio”, „Galeria Działań”, Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskim, „XX1”; we wrocławskich „Foto Medium Art”, „Awangarda” i „Galerii Miejskiej” oraz w Lublinie, Zielonej Górze, w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie, Radomiu, Szczecinie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Białymstoku, Łodzi… Wystawiał także w Danii, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Republice Czeskiej, Estonii, na Litwie, w Niemczech, Szwecji, Rosji, we Włoszech, Szwajcarii, Francji, na Ukrainie i Japonii.


WYSTAWY INDYWIDUALNE

1984 | „Przestrzeń podwójna” – Galeria „Akumulatory 2”, Poznań
1985 | „Rosa” – Galeria „AT”, Poznań
1986 | „Obecność wobec kamieni” – Galeria „Foto Medium Art”, Wrocław
1987 | „Świadkowie” – realizacja w plenerze, okolice Koronowa
1988 | „Arutan” – „Galeria Działań”, Warszawa
1989 | „Piktogram” – Galeria „RR” , Warszawa
1990 | „Przelot” – Galeria „Stara” Biuro Wystaw Artystycznych, Lublin
1990 | „Przelot II ”– Berllanderi Sculpture Workshop, Berllanderi – Wielka Brytania
1991 | „Stalagmit” – Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Galeria „Wejście”, Warszawa
1993 | „Karuzela” – Galeria „Aula”, Poznań
1995 | „Przelot” – „Galeria Działań”, Warszawa
1997 | „Cień światła” – Galeria „AT”, Poznań
2000 | „Dzwonnica” – Palmiarnia, Poznań
2000 | „Obszary skrywane” – Galeria „AT”, Poznań
2000 | „Rezonans” – Galeria Miejska, Wrocław
2000 | „Dzwon” – Galeria „Rotunda”, Poznań
2001 | „Auf Zeit” – Kunstverein Munsterland, Coesfeld – Niemcy
2001 | „Reminiscencje” – Galeria „XX1”, Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa
2001 | „Rydwan” – Galeria „AT”, Poznań
2002 | „Fizyczna magia” – Galeria „Wieża Ciśnień”, Konin
2003 | „Paralela” – „Galeria Działań”, Warszawa
2004 | „Powiew” – Biuro Wystaw Artystycznych, Zielona Góra
2004 | „Dialog” – Galeria „Amfilada”, Szczecin
2004 | „Pogłos” – Galeria Fotografii i Nowych Mediów, Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski
2004 | „Paralela 2” – Galeria Miejska, Mosina
2004 | „Balans” – Biuro Wystaw Artystycznych, Galeria „Grodzka”, Lublin
2005 | „Pogłos” – Galeria „ON”, Poznań
2005 | „Rekonesans” – Galeria „XX1”, Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa
2006 | „Oddźwięk” – Galeria „Szara”, Cieszyn
2008 | „Oczekiwanie” – Galeria „XX1”, Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa
2009 | „Tryptyk” – Galeria „Baszta czarownic” Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk
2009 | „Jasny punkt” – Galeria „AT”, Poznań
2009 | „Trwanie” – Galeria „Oranżeria”, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
2010 | „Carpe Diem” – Górnośląskie Centrum Kultury, Galeria „Sektor”, Katowice
2010 | „Wymiar” – Muzeum Idei, Lwów – Ukraina
2010 | „Jacek Jagielski – rzeźba” – Nowosądecka Mała Galeria, Nowy Sącz
2011 | „Czas ulotny” – Galeria „Dzyga”, Lwów – Ukraina
2011 | „Odbłysk” – Galeria Sztuki Współczesnej „Chłodna 20”, Suwałki
2012 | „Przesłanie Damoklesa” – Galeria „Rotunda”, Uniwersytet Artystyczny, Poznań
2012 | „Anamorfoza” – Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań
2012 | „Przezwyciężanie” – Galeria Miejska, Mosina
2013 | „Jacek Jagielski Ryszard Ługowski Jarosław Perszko – Ślady
pamięciowe” – Galeria „XX1”, Mazowiecki Instytut Kultury Warszawa
2013 | „Przewodnik” – Galeria „Rotunda”, Poznań
2013 | „Trzy wymiary” – Muzeum Idei, Lwów – Ukraina
2013 | „Jacek Jagielski – rzeźba” – Galeria „Rogatka”, Radom
2014 | „Feniks” – Galeria „Aula”, Poznań
2014 | „Continuum” – „UP Gallery”, Berlin – Niemcy
2015 | „Poryw” – Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze Galeria „Nowy Wiek”, Zielona Góra
2015 | „Waga” – Galeria „Rotunda”, Poznań
2015 | „Przejście – Weryfikacja”, Muzeum Podlaskie, Białystok
2016 | „Latarnia” – Galeria „Rotunda”, Poznań
2017 | „Ulotna trwałość horyzontu” – Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu
2017 | „Ulotna trwałość horyzontu”, Muzeum Rzeźby Współczesnej w Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
2018 | „Aspekt„ – Galeria Sztuki, Mosina
2019 | „Resume” – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ – Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ, Nowy Sącz
2019 | „Spektrum” – Art Life University Gallery, Poznań

WYSTAWY ZBIOROWE

1984 | „Dyplom’ 84” – Muzeum Architektury, Wrocław
1985 | „Pokaz poznański’ 85” – Galeria Studio, Centrum Sztuki Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, PKiN, Warszawa
1985 | „Warsztaty artystyczne” – Galeria Biuro Wystaw Artystycznych, Zielona Góra
1985 | „ Spotkania twórców młodego pokolenia” – Galeria „EL”, Elbląg
1985 | „Zamość’ 85” – Galeria Sztuki Współczesnej, Zamość
1986 | „Wystawa poplenerowa” – Galeria KMPiK, Gniezno
1986 | „Plener’ 86” – Galeria „Studio Wizualne Kontakt”, Poznań
1986 | „Próba wyobraźni” – „Galeria Działań”, Warszawa
1986 | „Partycypacje” – Spotkania artystyczne, Skoki
1986 | „Konteksty” – Spotkania artystyczne, Skoki
1987 | „II Biennale Sztuki Nowej” – Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra
1987 | „Discret vievs” – Kunsthallen Brands Klaedefabrik, Odense – Dania
1988 | „The Whole World is Theatre” – Muzeum Okręgowe, Wałbrzych
1988 | „Struna” – „Galeria Działań”, Warszawa
1988 | „Międzynarodowe Seminarium Sztuki” – Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, Warszawa
1989 | „Rzeźbiarze poznańscy” – Galeria Biuro Wystaw Artystycznych „Arsenał”, Poznań
1989 | Wystawa w Galerii Polskiego Ośrodka Kultury, Bratysława – Słowacja
1989 | Wystawa w Galerii Polskiego Ośrodka Kultury, Praga – Czechy
1989 | „Struktury” – Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
1990 | Wystawa w „Hotelu Sztuki” – Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź
1991 | „Część i całość” – Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań
1991 | „Przestrzeń sztuki” – Galeria „Stara” Biuro Wystaw Artystycznych, Lublin
1992 | „Kolekcja 1” – Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
1992 | „Waga” – „5362 m3” – Miejsce Sztuki, Mosina
1992 | „Przestrzeń a czas personalny” – Galeria BWA, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
1993 | „Spektakl” – „5362 m3” – Miejsce Sztuki, Mosina
1993 | „Relacje odwrotne” – Galeria „Nad Wisłą”, Toruń
1994 | „Jagielski Łuczak Syska Wilmański” – Galeria „Awangarda” – Biuro Wystaw Artystycznych, Wrocław
1994 | „Kolekcja 2” – Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski, Warszawa
1994 | „5362 m3” – Miejsce Sztuki, Mosina
1996 | „Pomiędzy” – Tallinn Art, Hall Gallery, Tallin – Estonia
1997 | „Lekkość rzeczy” – Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, Kraków
1997 | „Karmnik” – Park Rzeźby, Baranowo
1998 | „Impulsy” – Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra
1998 | „Impulsy” – Galeria „Awangarda” – Biuro Wystaw Artystycznych, Wrocław
1999 | „30 × 30” – Galeria „AT”, Poznań
1999 | „OIKOS” – Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego, Bydgoszcz
1999 | „Rozszerzanie przestrzeni” – Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
2000 | „Florforma 2000” – Rzeźba w Palmiarni II, Poznań
2000 | „Znamiona znaku” – Galeria w Domu Eskenów, Toruń
2000 | „Intryga – Prowokacja” – M.K. Ciurlionis National Museum of Art, Kaunas – Litwa
2000 | „Forum galerii niezależnych i innych miejsc sztuki w Polsce” – Centrum Sztuki Współczesnej, Galeria „Łaźnia”, Gdańsk
2001 | „W środku oka sztuki / In the Centre of the Eye of Art” – Galeria Działań, Warszawa
2001 | „Sculpture and object VI” – „Galeria Z”, Bratysława – Słowacja
2001 | „Mixing realities” – Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego, Bydgoszcz
2001 | „Anatomie mroku” – Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Ustka
2001 | „Hommage a Jerzy Ludwiński” – Galeria „R”, Poznań
2001 | „Mixing realities” – Galeria Miejska, Wrocław
2002 | „Czarno-białe” – Galeria „AT”, Poznań
2002 | „Faunomania” – Galeria „Oranżeria”, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
2003 | „1982–2002” – Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań
2003 | „Faunomania” – Galeria „Amfilada”, Szczecin
2003 | „Faunomania – I edycja” – Galeria „XX1”, Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa
2003 | „Faunomania – II edycja” – Galeria „XX1”, Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa
2003 | „Faunomania” – Galeria „Borey Art, Centre”, St. Petersburg – Rosja
2003 | „Breaking silence” – Centrum Sztuki Współczesnej Inner Spaces Multimedia, Poznań
2003 | „Instalacje” – Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk
2003 | „Cztery Elementy. Z cyklu Ziemia” – Galeria Domu Artysty Plastyka, OW ZPAP, Warszawa
2004 | „Kolekcja 2” – Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
2004 | „Oder – Odra 2004” – Kunstbauwerk e.V. Tabakfabrik, Vierraden – Niemcy
2004 | „Odra – Oder III” – Galeria „Amfilada”, Szczecin
2004 | „Crossing time, crossing spaces” – IF Museum Inner Spaces, Poznań
2004 | „Art Poznań now” – Galeria „Patio”, Łódź
2004 | „Myślą, słowem, formą, obrazem” – Galeria „Słodownia” Stary Browar, Poznań
2004 | „Oder I Odra” – Kunstraum Kreuzberg Bethanien, Berlin – Niemcy
2004 | „Między różnicami” – Galeria „Hansgrohe” – Aquademia, Tarnowo Podgórne
2005 | „Faunomania” – Röda Sten Konsthall, Göteborg – Szwecja
2005 | „Oder-Odra-Olza” – Galeria „Szara”, Cieszyn
2005 | „Art Poznań 2005” – Stara Rzeźnia, Poznań
2005 | „Prezentacje” – Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Poznań
2005 | „Freiheit und Verantwortung” – Universitat der Kunste, Berlin – Niemcy
2005 | „Austelung” – Kunstbauwerk e.V. Tabakfabrik, Vierraden – Niemcy
2005 | „Modernizm w lustrze współczesności“ – Collegium Europaeum Gnesnense, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Gniezno
2006 | „Pracownia” – „Galeria Działań”, Warszawa
2006 | „Zdążyć przed zachodem słońca” – Galeria Sztuki „Wozownia”, Toruń
2007 | „Prezentacja” – Galeria Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, Leszno
2007 | „Karnawał cyborgów” – Collegium Europaeum Gnesnense, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Gniezno
60 2007 | „Profesor i uczniowie” – Galeria Miejska, Mosina
2007 | „Blisko/Daleko” – Galeria „AT”, Poznań
2007 | „Karnawał cyborgów – II edycja” – „Galeria Działań”, Warszawa
2008 | „Karnawał cyborgów – III edycja” – Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, „Baszta Czarownic”, Słupsk
2008 | „Powstanie Sztuki” – Mazowiecki Festiwal Artystów, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom
2008 | „Cross over” – Klovenburg Billerbeck, Billerbeck – Niemcy
2008 | „Cross over” – Kulturspeicher Dorenthe, Ibbenburen – Dorenthe – Niemcy
2009 | „Polska – Niemcy 4:6” – Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych, Katowice
2009 | „Kolekcja ASP” – Galeria „Akademicka”, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
2009 | „Zapomniane pokoje” – „Galeria u Jezuitów”, Poznań
2009 | „X 2 Wrocław – Poznań” – Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, Leszno
2009 | „Między 30 a 35” –„Stara Drukarnia”, Poznań
2009 | „Zapomniane pokoje II” – Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Ustka
2010 | „Naturalne. Natura poza naturą” – „Salon Akademicki”, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
2010 | „Premedytacje – Przeplot” – Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź
2010 | „Postawy” – Galeria Sztuki Współczesnej „Profil”, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
2010 | „Kolekcja ASP 2” – Galeria „Akademicka”, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
2010 | „CK 2010” – Galeria „XS”, Instytut Sztuk Pięknych, Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego, Kielce
2010 | „Premedytacje – Gesty” – Galeria Bielska Biuro Wystaw Artystycznych, Bielsko-Biała
2010 | „Artshow” – Galeria „Słodownia” Stary Browar, Poznań
2010 | „Obraz i forma” – Centrum Stomatologii, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań
2010 | „Roz – Poznanie miejsca” – Muzeum Architektury we Wrocławiu
2010 | „DIAGRAM – Jerzemu Ludwińskiemu” – „Galeria Działań”, Warszawa
2011 | „AK 30” – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
2011 | „Barwy Ochronne” – Galeria „Kobro”, Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi
2011 | „Wszystko, co nam się wydaje” – Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom
2011 | „Premedytacje – Pamięć” – Muzeum Historii Katowic, Dział Etnologii Miasta w Nikiszowcu, Katowice
2011 | „DIAGRAM – Jerzemu Ludwińskiemu” – Galeria Sztuki Wozownia, Toruń
2011 | „DIAGRAM – Jerzemu Ludwińskiemu” – Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom
2011 | „Kręgi sztuki” – „Galeria Uniwersytecka”, Uniwersytet Śląski, Instytut Sztuki, Cieszyn
2011 | „Premedytacje – Symulacje” – Muzeum Rzeźby Współczesnej, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
2011 | „100 lat ZPAP” – Galeria Sztuki Współczesnej „Profil”, Poznań
2012 | „Horyzont czterdziestolecia” – Muzeum Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wrocław
2012 | „Horyzont czterdziestolecia” – Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź
2012 | „Premedytacje – Symulacje 2” – Galeria „Patio”, Akademia Humanistyczno- -Ekonomiczna w Łodzi
2012 | „Premedytacje – Imponderabilia” – Galeria „Mason 44” Bazylea – Szwajcaria
2012 | „Delikatność” – Galeria Biura Wystaw Artystycznych, Zielona Góra
2012 | „Fragment Całości” – Muzeum Idei, Lwów – Ukraina
2012 | „Niepewność” – „Pałac Sztuki”, Festiwal „Tydzień sztuki współczesnej”, Lwów – Ukraina
2012 | „Nieprzekupne oko – Galeria Akumulatory 2, 1972–1990” – „Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
2012 | ”Jura – Paris Road. Celebretrating the 100th anniversary of the Jura – Paris Road made by F. Picabia, M, Duchamp & G. Apollinnare”, Etival – Francja
2012 | „Odcienie przestrzeni” – „Galeria Działań”, Warszawa
2012 | „V Biennale Sztuki – Ślad istnienia” – Galeria Sztuki Współczesnej „Profil” Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Poznań
2012 | „STILL ON – 35 lat Galerii ON” – Dawna Synagoga, Poznań
2013 | „Nieprzekupne oko – Galeria Akumulatory 2, 1972–1990” – MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Kraków
2013 | „Oblicza przestrzeni” – Galeria „XS”, Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
2013 | „Konwersacje”, artyści Galerii „Maison 44” z Bazylei i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej „Galeria U Jezuitów”, Poznań
2013 | „Piękne kłamstwa VI”, Międzynarodowe spotkania i warsztaty artystyczne w ramach Nocy Muzeów – Galeria „XXI” w Warszawie, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Ogrody Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
2014 | „Aktywna cisza” – „Galeria Działań”, Warszawa
2014 | „Metamorfozy idei” – Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań
2014 | „Piękne kłamstwa VII Magia Światła”, Międzynarodowe spotkania i warsztaty artystyczne w ramach Nocy Muzeów – Galeria „XXI” w Warszawie, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Ogrody Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
2014 | „Wyspa światła” – Festiwal Fabryka Światła, Mazowiecki Instytut Kultury, Przasnysz
2014 | „Ramus Artis Festiwal” – VIII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Nieskończoność”, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, Pławno
2014 | „Zobaczyć” VI Biennale Sztuki – Galeria Sztuki Współczesnej „Profil”, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
2014 | „Da Assisi a qua. Una nostalgia chiamata Francesco” – chiostro della chiesa dei frati cappuccini di Leonforte, Leonforte – Włochy
2014 | „Nieskończoność” – Ramus Artis Festival, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Antresola, Poznań
2014 | „Rozpęd” – „Galeria Działań”, Warszawa
2014 | „Aktywna cisza” – Galeria „XS”, Instytut Sztuk Pięknych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
2014 | „Nieskończoność” – Ramus Artis Festival, Wydział Technologii Drewna Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
62 2015 | „Aula” – Duża Aula, Mała Aula Wielkiej Zbrojowni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
2015 | „50/50/50” – Galeria Górna i Dolna, Biuro Wystaw Artystycznych, Kielce
2015 | „Kształty przestrzeni” – Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań
2015 | „Empty garden” – wystawa w ramach Nakanojo Biennale 2015, Hotel de Inmigrantes, Nakanojo – Japonia
2015 | „25/25” – Galeria Sztuki Współczesnej „Profil”, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
2015 | „10-lecie działalności MCSW Elektrownia w Radomiu”, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom
2016 | „Arteleria” – Galeria „Wertykalna”, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
2016 | „Ukryty wymiar” – Ośrodek Działań Artystycznych, Piotrków Trybunalski
2016 | „Aktualne” – Galeria Sztuki Współczesnej „Profil”, Centrum Kultury Zamek, Poznań
2016 | „Fundamental” V Mediations Biennale Poznań, Muzeum Narodowe w Poznaniu
2016 | „Zobaczyć dźwięk” – Galeria Sztuki Współczesnej „Profil”, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
2016 | VII Biennale Sztuki „ Identyfikacja” Poznań 2016 – Galeria Sztuki Współczesnej „Profil”, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
2017 | „SuperSam” – Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ, Nowy Sącz
2017 | „Synteza Sztuk” – Galeria Miejska Biuro Wystaw Artystycznych, Bydgoszcz
2017 | „Dziesięć”, Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Sztuki, Olsztyn
2017 | „Galeria AT – 35 lat” – Galeria „AT”, Poznań
2017 | „i…” – Galeria „Forum”, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2018 | „Koncetracja zimowa 2018 – Galeria ZPAP, Galeria ZPAP – Nurt, Toruń
2018 | „ZRĄB” Ogólnopolska Wystawa Rzeźby, Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki, Wałbrzych
2018 | VIII Biennale Sztuki „85 – KONTYNUACJA” Poznań 2018 – Galeria Sztuki Współczesnej „Profil”, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
2018 | „Concrete Discourse Complexity” – Galeria „XS”, Instytut Sztuk Pięknych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce
2018 | „Przestrzenie ziemi” – Galeria Sztuki Współczesnej „Magiel”, Wielichowo
2018 | „KUNSZT KOLEKCJA OROŃSKA” – Muzeum Rzeźby Współczesnej w Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
2018 | „20 Jahre Kunstverein Munsterland” – Kunstverein Munsterland, Coesfeld – Niemcy
2019 | „KUNSZT IV KOLEKCJA OROŃSKA” – Galeria Bielska Biuro Wystaw Artystycznych, Bielsko Biała
2019 | „KOLEKCJE Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki” – Narodowe Centrum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu
2019 | „Sztuka wolności” – Galeria Altes Pfandhaus, Kolonia – Niemcy

Kategoria: Archiwum