Spotkanie SPEAK Zapraszamy lokalne przedszkola i szkoły

Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza wszystkie przedszkola i szkoły do aktywnego włączenia się w działania Suwalskiego Programu Edukacji i Animacji Kulturalnej SPEAK. 

Opracowany w założeniach SOK program SPEAK rozpoczął w 2014 r. nowy rozdział w życiu kulturalnym miasta. Zaprosiliśmy edukatorów i młodych ludzi do aktywnego współtworzenia nowego ośrodka kultury, do współdziałania, a nie biernego odbioru. WIĘCEJ o SPEAK.

speak_468x60.indd

W pierwszym etapie 2-letniego projektu zrealizowaliśmy szereg działań, w tym: 6 warsztatów dla młodzieży (dla łącznie ponad 500 osób) i 5 szkoleń dla instruktorów i nauczycieli (dla łącznie ponad 100 osób). Do każdego warsztatu powstała nowa grupa lub powiększyły się obecne składy zespołów SOK. W wyniku zajęć zrealizowaliśmy pokazy, koncerty – autorskie lub z mistrzami. W 2015 roku będziemy wspólnie z partnerami w edukacji realizować międzyszkolne przeglądy najciekawszych dokonań warsztatowych.

Zapraszamy Państwa oraz zainteresowanych nauczycieli z Państwa placówek na spotkanie, 
na którym wspólnie ustalimy finalny wymiar, zasięg i formalne ramy przyszłej współpracy. 
 SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5, Sala Prób
wtorek 9 grudnia 2014 r. o godz. 13.00

Tym razem nie jest to „jeszcze jedno szkolenie, do którego musimy zdobyć uczestników”, ale pytanie: Czy w 2015 roku planują Państwo zorganizować w swojej placówce imprezy, zajęcia, w których potrzebowaliby Państwo czynnego udziału SOK? Innymi słowy – w czym moglibyśmy być Państwu użyteczni, aby nasze propozycje były odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby, a nie były wynikiem wypełniania standardowego programu. Wiemy już, że dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z technik teatralnych, tanecznych. Jednak współpraca nie musi zamykać się w samych szkoleniach. Państwo najlepiej wiedzą, w jakich dziedzinach SOK może wspomóc edukację szkolną i organizację Państwa szkolnego w zakresie wychowania młodzieży do odbioru KULTURY.

Zachęcamy do wypełnienia i odesłania ankiety (do pobrania w formacie PDF oraz DOCX).

Wyniki ankiety będą podstawą do sformułowania zakresu naszej przyszłej współpracy. Wierzymy, że wspólne oddziaływanie w obszarach takich jak język polski, historia, wiedza o kulturze, plastyka, muzyka i inne, przyniesie wymierne rezultaty, zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i dla samych placówek. Ankietę prosimy odesłać do 28 listopada 2014 r. na adres: piotr.kuczek@soksuwalki.eu. Części I i II załączonej ankiety skierowana jest do nauczycieli, którzy brali już udział w szkoleniach i warsztatach, a części III i IV – do wszystkich potencjalnie zainteresowanych nauczycieli, a także dla dyrektorów placówek. Ankiety można wypełnić w dowolnej liczbie.

Projekt SPEAK jest dofinansowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Miasta Suwałki

slider_speak.inddministerstwokulturyherb_Suwalk

Biuro organizacyjne, szczegółowe informacje i aktualności:
Suwalski Ośrodek Kultury, ul. T. Noniewicza 71, Suwałki
tel. 87 566 42 11, 563 51 81, e-mail: piotr.kuczek@soksuwalki.eu

Patronat medialny nad SPEAK sprawuje:

polskieradiobialystok

Kategoria: Archiwum