SPEAK: O projekcie

stopka _SPEAK


 Cele programu SPEAK (MÓWIĆ):
1) doskonalenie kadry instruktorów i nauczycieli w Suwałkach i regionie;
2) nowe warsztaty dla dzieci i młodzieży z różnych dziedzin sztuki;
3) seminaria, na których będzie możliwość przedstawienia własnych propozycji szkoleń i zajęć zakresu edukacji i animacji kulturalnej.

W ciągu 2-letniego projektu (2014-2015) odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń – seminaryjnych, artystycznych i warsztatowych – co w długoterminowej perspektywie winno zmienić proporcje spędzania wolnego czasu przez czytających ten tekst młodych i dorosłych mieszkańców regionu.

W 2015 zrealizowaliśmy szereg warsztatów o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym oraz festiwale i mikroprojekty promujące najciekawsze z realizowanych form:

– warsztaty gospel – Soulwałki Gospel Workshop

Warsztaty tego gatunku śpiewu, nie mającego bliskiego sąsiedztwa w makroregionie, zorganizowano w dwóch odsłonach: 6-7.02 i 21-23.05.2015 na bazie działającego w SOK Suwałki Gospel Choir. Pierwsza odsłona to szkolenie techniki śpiewu i nauka nowych utworów pod okiem i uchem artystek gospel Gabrieli Gąsior i Doroty Zaziąbło. Zakończyła się ona koncertem: ponad 40-osobowy chór złożony z uczestników warsztatów wsparty przez Gabrielę Gąsior, Wojtka Gąsiora, Łukasza Zająca i Dorotę Zaziąbło zaprezentował efekty dwudniowej wokalnej pracy.
Przegląd powarsztatowy kończący majową edycję warsztatów zyskał międzynarodowy zasięg, a wykonanie koncertu wsparła grupa multimedialna oraz teatralna działająca w SOK. Na koncert przyjechali wokaliści i chóry gospel z całego kraju: z Przemyśla, Konina, Warszawy, Osieka, a także z Kopenhagi i USA.

– warsztaty z reżyserii teatralnej

Gdyby tylko wiedzieć, gdyby wiedzieć! …Życie nasze jeszcze się nie kończy. Jeszcze chwila, a dowiemy się po co żyjemy, po co cierpimy…” Po udanych eksperymentach warsztatowych „Laboratorium teatralnego” grupa złożona z młodzieży i dorosłych adeptów amatorów Teatru Hybrydowego, Teatru Form Czarno- Białych PLAMA, uczniów PSM II st., Amatorskiego Teatru Grupa Kłusowników Straż Przednia oraz aktorów-pasjonatów „niezrzeszonych” zaprosiła do współpracy Marka Cichuckiego – aktora, pedagoga, reżysera, który zaproponował pracę nad klasycznym dramatem „Trzy siostry” Antoniego Czechowa.

– warsztaty tańców bułgarskich „Żar Bułgarii”

Z ubiegłorocznego 20-minutowego pokazu tańców bałkańskich warsztaty rozwinęły się w pełnowymiarowe widowisko, z udziałem powiększonych ekip dwóch zespołów: ZPiT „Suwalszczyzna” i tancerek baletowych studia Dance Academy. Warsztaty prowadził Bułgar Michaił Nikołow i muzykę zaaranżował Krzysztof Krzesicki.

– cykl wykładów z okazji 250 lat teatru publicznego w Polsce

Jeden z dwóch warsztatów dla zaawansowanych uczestników programu SPEAK, klas szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli i instruktorów uczących wiedzy o teatrze. Uczestnicy słuchali o historii i okolicznościach założenia pierwszego publicznego teatru w Polsce. Spotkania prowadziła dr Maria Makaruk (Uniwersytet Warszawski).

– warsztaty z emisji głosu

Kolejne warsztaty dla zaawansowanych, tym razem w obszarze śpiewu. Warsztaty o wyłącznie praktycznym charakterze zorganizowano dla zaawansowanych grup praktykujących śpiew w mieście i regionie. Uczestnikami były trzy zespoły: chór Cantilena, chór ZPIT „Suwalszczyzna”, zespół „Ancyjas” oraz instruktorzy i chórmistrzowie. Dwudniowe spotkanie prowadził prof. Mariusz Kończal dyrygent, chórmistrz, profesor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

– warsztaty wideoklipu

Do warsztatów zaproszono jednego z najwybitniejszych twórców wideoklipu, Yacha Paszkiewicza. Na częściowo odpłatne warsztaty w dniach 16-18.10.2015 zgłosiła się pełna liczba chętnych. Niestety z powodu niespodziewanej nieobecności prowadzącego warsztaty nie odbyły się w zakładanym kształcie, jednak z uwagi na obecność wszystkich zainteresowanych – a wśród nich osób zaawansowanych w produkcji wideoklipu – postanowiono zrealizować spotkanie, na bazie własnych umiejętności i wymiany doświadczeń uczestników. Nagrano oryginalny, nowoczesny wideoklip, który wykorzystano jako zwiastun do promocji widowiska.

– warsztaty dziennikarskie

Nowa propozycja SPEAK, prowadzona przez doświadczonego dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego Stanisława Kuraka. Od kwietnia do sierpnia 2015 dwie grupy młodych dziennikarzy uczyły się tworzenia notatek prasowych, informacji, relacji, reportaży, przeprowadzania wywiadów, pisania felietonów i komentarzy. Zajęcia prowadzono cyklicznie, dwa razy w tygodniu. Grupy opracowały koncepcję gazety promocyjnej SOK, w której opisywano i komentowano bieżące wydarzenia, zapowiadano nadchodzące. W wyniku warsztatów przygotowano i wydrukowano dwa numery autorskiej gazety uczestników o tytule „Puls SOK” (wydarzenia kwiecień – czerwiec oraz wakacyjne).

– warsztaty tańca nowoczesnego

Warsztaty, zorganizowane w dniach 23-25.10.2015 prowadziła Magdalena Surwiłło, choreografka, prowadząca własne studio „Surwi-Style” w Białymstoku. Przygotowano nowy układ taneczny, a sama obecność warsztatowca stała się okazją do aktywizacji grupy w nowym naborze. Pierwsze pokazy zaplanowane są na wiosnę 2016.

– warsztaty tańca ludowego dla dzieci

Działania warsztatowe skierowane do najmłodszych, z wykorzystaniem nabytych umiejętności dot. uczenia technik tanecznych. Warsztaty prowadzi technik baletu Kinga Kobiela. Przeprowadzono dodatkowy nabór do zespołu dziecięcego „Dzieci Suwalszczyzny”. Pierwsze pokazy zaplanowane są na wiosnę 2016.

Kontynuacje

Zgodnie z założeniem część warsztatów była prowadzona przez instruktorów SOK, którzy specjalistyczne umiejętności nabyli w pierwszym etapie programu. Dzięki temu sami stali się siłą napędową rozwijania własnych pomysłów i propozycji, a nowe mikroprojekty mogły być kontynuowane.

– warsztaty wikliniarskie

Z istniejącą już grupą odbywały się zajęcia doskonalące techniki warsztatowe wyplatania wyrobów z wikliny. Zajęcia organizowały instruktorki Halina Lutyńska i Lidia Żyniewicz. Każda z uczestniczek wykonywała przedmioty z wikliny technikami, których nauczyły się w pierwszym roku projektu. Zobacz początki projektu >>>

plenerowe warsztaty plastyczne

W dniach 2-9.07 uzdolnione artystki amatorki (i nie tylko) ponownie spotkali się na plenerze malarsko-graficznym w przestrzeni miejskiej Suwałk. Warsztaty prowadziła instruktorka Halina Mackiewicz. Wystawę prac uroczyście otwarto 15 października 2015 roku w galerii NA Marmurach. W czasie wernisażu wystąpił zespół śpiewu tradycyjnego „Ancyjas” pod kierunkiem Anny Szafranowskiej z pieśniami ukazującymi wielokulturowość Suwalszczyzny. Zobacz prace >>>

– warsztaty plastyczne „Alfabet Wyobraźni ze Sztuką, SOKIEM i Panem Mietkiem

Nowy cykl akcji plastycznych prowadzonych przez instruktora Mieczysława Iwaszko. Uczestnicy „Alfabetu wyobraźni” komponowali formy malarskie na kolumnach, tworząc „Abstrakcyjną Przestrzeń”. Zrealizowano trzy edycje warsztatów dla dzieci które, z uwagi na niekonwencjonalną formę wykorzystania przestrzeni plastycznej, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Efekt pozostawiono w formie wystawy w patio Suwalskiego Ośrodka Kultury.

– warsztaty plastyczne „Awantura z rysunkiem malowanym”

Interaktywna akcja plastyczna dla całych rodzin. Warsztaty prowadził rysownik i instruktor Kazimierz Gomułka, Każdy uczestnik był zachęcony do wyzwolenia wyobraźni – poprzez zachęcenie do zrobienia rzeczy zakazanej, tj. pomalowania ściany. Przestrzenią warsztatów były płyty gipsowo-kartonowe. Uczestnicy uczyli się, jak z pozornego bohomazu można utworzyć dzieło malarskie. Efekt pozostawiono w formie wystawy w patio Suwalskiego Ośrodka Kultury.

– warsztaty z technik performatywno-teatralnych dla młodych animatorów kultury

Spotkania warsztatowe na bazie Teatru Form Czarno-Białych PLAMA oraz młodych niezrzeszonych adeptów sztuki teatralnej przeprowadzono w ostatnich dniach sierpnia w budynku SOK i w plenerze. Praca dotyczyła tematu związanego z konotacjami, jakie niesie stół jako pusta scena, na której wszystko może się zdarzyć, która ma swoje rytuały i celebracje. Praca koncepcyjna była uzupełniana o konkretne działania i techniki z „teatru ulicy”. Warsztaty zakończyły się przygotowaną i przeprowadzoną przez członków Teatru PLAMA oraz animatorów kultury akcją parateatralną „STOŁY” na osiedlu Kaczy Dołek w Suwałkach. Odbył się „Pogrzeb stołu” z pełnym orszakiem pogrzebowym i „Lekcja anatomii Doktora Tulpa”. Był także wernisaż „Jednego stołu” i przeprawa przez staw na tratwo-stole. Oprócz tego miał miejsce „meeting panieński” z herbatką przy stole. Wszystko skończyło się wspólna akcją „Balszoj Obied” na stołach. Działania odbywały się pod okiem instruktorki Mirosławy Krymskiej.

– warsztaty reżysersko-teatralne – kontynuacja inscenizacji dramatu Zyty Rudzkiej „Zimny bufet”

Uczestnicy warsztatów (w tym w dużej mierze dorośli instruktorzy i animatorzy kultury) prowadzeni przez instruktorkę Joannę Łupinowicz podjęli zadanie odnalezienia nowych znaczeń w zrealizowanym w 2014 roku spektaklu – DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ! Jesienią 2015 roku powstawał osobisty spektakl o trudnych relacjach rodzinnych, godzeniu się ze śmiercią i sprzecznościami życia. Podjęty temat został wystawiony na dużej scenie Suwalskiego Ośrodka Kultury 16 stycznia 2016 roku. Była to jednocześnie prapremiera tej sztuki.

Najciekawsze dokonania warsztatowe prezentowane były na przeglądach:

Oratorium Gospel „Norris Garner Oratorium God Created”

Działania warsztatowe z lutego i maja rozwinęły się w bardzo dużą imprezę muzyczną, na która przyjechały chóry gospel z całego kraju i z zagranicy. Finałowe koncerty to oratorium „Stworzenie świata” Norrisa Garnera, do którego dołączyli wszyscy uczestnicy (ponad 100 osób na scenie).

– Wiosenny Tygiel Sztuk „Marzeńtańce 2015”

SPEAK jest wyłącznym „inspiratorem” niebywałego rozwoju imprezy mającej 25-letnią tradycję w Suwałkach. „Marzeńtańce” to impreza, która wykształciła unikatową formę dzielenia się pomysłami i doświadczeniami, zarówno w kręgu instruktorów, jak i młodzieży. Jej celem jest prezentacja dorobku artystycznego amatorskich zespołów dziecięcych i młodzieżowych. Odejście od festiwalowej rywalizacji pozwala uczestnikom wspólnie cieszyć się i dzielić swoimi pasjami. Unowocześniona formuła objęła trzy dziedziny sztuki: taniec, teatr i plastykę. Oprócz prezentacji tanecznych i teatralnych, zorganizowano konkurs plastyczny na najciekawszą pracę przestrzenną pt. „Marzanna” oraz najbardziej fantazyjne kostium Marzanny. Całodzienna impreza zgromadziła 650 uczestników. Zobacz zdjęcia >>>

– Konkurs Młodzieżowych Kapel Rockowych ROCK POMOST

Pierwszy przegląd młodzieżowych, nieformalnych kapel rockowych był okazją do zaktywizowania i zintegrowania środowiska muzykującej garażowej młodzieży. Do konkursu zgłosiło się 6 zespołów z całej Polski; jury za najlepszy zespół uznało grupę Late Again z Lublina, której przyznano 1500 złotych (nagroda sponsora) oraz 10-godzinną sesję w profesjonalnym studiu nagrań ufundowaną przez Sklep Muzyczny MJM w Suwałkach. Na zakończenie pierwszego w historii SOK-u ROCK-POMOST zagrał gościnne zespół Milczenie Owiec.

– warsztaty i pokazy artystyczne podczas XV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier”

Największą imprezę prezentująca dokonania i działania warsztatowe był to festiwal łączący trzy dziedziny: taniec, śpiew i muzykę, czyli Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca Muszelki Wigier, 28+31.05. W ramach festiwalu przeprowadzono szereg warsztatów realizowanych przez specjalistów: Iryna Popowa – taniec klasyczny, Maria Gierasimiuk – taniec mażoretkowy. Warsztaty wokalne poprowadził Grzegorz Bogdan, dyrygent, trener wokalny z Suwałk. Był to największy przegląd umiejętności warsztatowych uczestników amatorskiego ruchu artystycznego z Suwałk oraz konfrontacja z międzynarodową społecznością.

– XIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Wigraszek

Podobnie jak w śpiewie i tańcu, wsparciem edukacyjnych działań teatralnych był międzynarodowy przegląd teatralny „Wigraszek”. Wzięły w nim udział grupy teatralne i artyści z Suwałk amatorzy, uczestnicy warsztatów i spektakli teatralnych realizowanych w ramach programu SPEAK. W plenerowych warsztatach „Teatralne Impresje Świętojańskie” prowadzonych przez aktorów Teatru Nikoli oraz warsztatach ruchu „Ludzie i lalki” prowadzonych przez Krzysztofa Zemło (Teatr Lalki i Ludzie z Supraśla) uczestniczyło ok. 250 osób.

– XII Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem „O ZŁOTĄ PODKOWĘ PEGAZA”

Unikatowa w skali kraju formuła ogólnopolskiego konkursu teatralnego na prezentacje spektaklu jednego aktora. Monodramistów z całej Polski (w tym liczne grono młodych aktorów z Suwałk) oceniało jury złożone ze teatrologów oraz i artystów – aktorów i reżyserów. Prowadzili oni warsztaty monodramu dla uczestników oraz grup teatralnych z Suwałk uczestniczących w programie SPEAK. Warsztaty dotyczy ekspresji ciała, mimiki i ruchu, zaś te prowadzone przez teatrologa – sposobów analizy i oceny spektaklu, podstaw krytyki teatralnej i nauki komentowania i odbioru sztuki. Artyści zaprezentowali własne spektakle: monodram „Z duszyczki” w wyk. Ireny Jun oraz „TO FACE” w wyk. Teatru „Krzyk” z Maszewa.

W 2014 roku zrealizowaliśmy szereg najróżniejszych działań

  • 6 warsztatów dla młodzieży (dla łącznie ponad 500 osób)
  • 7 szkoleń dla instruktorów i nauczycieli (dla łącznie ponad 100 osób)

Do każdego warsztatu powstała nowa grupa lub powiększyły się obecne składy zespołów SOK, a w wyniku zajęć zrealizowaliśmy pokazy, koncerty – autorskie lub z mistrzami. Takim na przykład był zupełnie nowy projekt ZPiT Suwalszczyzna – “Inspiracje bałkańskie”, który spowodował większe zainteresowanie działalnością zespołu wśród młodzieży.

1) Szkolenia dla kadry instruktorskiej i nauczycielskiej
Szkolenia były prowadzone przez specjalistów zewnętrznych. Uczestnicy zajęć otrzymali certyfikat ukończenia szkolenia. Szkolenia były częściowo odpłatne, a liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo miały osoby zawodowo związane z tematyką danych zajęć.

2) Warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów
Warsztaty były prowadzone z udziałem artystów zewnętrznych. Każde zajęcia wieńczył występ na scenach Suwalskiego Ośrodka Kultury. Udział w warsztatach był bezpłątny.

3) Spotkanie nauczycieli, których poprosiliśmy o pomoc w udzieleniu odpowiedzi na pytanie: w czym moglibyśmy być użyteczni, aby nasze propozycje były odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby, nie były tylko wynikiem wypełniania standardowego programu, ale realnym wsparciem dla edukacji szkolnej w zakresie wychowania młodzieży do odbioru KULTURY.


 Biuro organizacyjne, szczegółowe informacje i aktualności:
Suwalski Ośrodek Kultury, ul. T. Noniewicza 71, Suwałki
tel. 87 566 42 11, e-mail: piotr.kuczek@soksuwalki.eu