SOK Noniewicza 71 zaprasza do współpracy

Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność w obszarze kultury i sztuki i sferze społecznej oraz chciałyby realizować niekomercyjne projekty w zrewitalizowanych przestrzeniach SOK Noniewicza 71 oraz podmioty zainteresowane prowadzeniem w SOK kawiarni z ofertą gastronomiczną. 

Oferta dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, chcących realizować zadania statutowe SOK, w tym w zakresie rewitalizacji.

Obiekt Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Noniewicza 71 przeszedł gruntowną modernizację. Zyskał nowe funkcje z szeroko pojętej tematyki kulturalnej i społecznej. Stał się miejscem, w którym każdy będzie mógł poczuć się jak u siebie.

Do współpracy zapraszamy i zachęcamy organizacje pozarządowe, które będą mogły w nowych przestrzeniach realizować własne projekty oraz włączać się w organizację i tym samym uatrakcyjnienie przedsięwzięć Suwalskiego Ośrodka Kultury na rzecz promocji kultury oraz rozwiązywania problemów społecznych, w tym dotyczących wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem. Wszelkie działania podejmowane w oparciu o zrewitalizowany budynek nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

Zapraszamy do składania ofert NGO-sy, które w Suwałkach prowadzą szeroką działalność w obszarze kultury i sztuki oraz sferze społecznej.

Zaproszenie do współpracy organizacje pozarządowe (18.03.2020).
Otwarty konkurs ofert organizacje pozarządowe (18.03.2020).
Otwarty konkurs ofert organizacje pozarządowe załącznik nr 1 (18.03.2020).
Otwarty konkurs ofert organizacje pozarządowe załącznik nr 2 (18.03.2020).

Otwarty został również konkurs ofert na prowadzenie kawiarni z ofertą gastronomiczną, mieszczącej się w budynku przy ulicy Noniewicza 71. Termin uruchomienia działalności: maj 2020. Minimalna miesięczna stawka czynszu: 500 zł brutto plus pokrycie kosztów zużycia mediów. Oferty można składać do 17 kwietnia 2020 roku na adres: Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie kawiarni w budynku SOK przy ul. Noniewicza 71”. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Dorota Skłodowska, tel. 87566 42 11 wew. 148; 87563 85 48, dorota.sklodowska@soksuwalki.eu.

Otwarty konkurs oferty na prowadzenie kawiarenki Noniewicza 71 (18.03.2020).
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie kawiarenki Noniewicza 71 formularz (18.03.2020).


Kategoria: Aktualności