SKŁAD SGT

 • Robert Dembiński
 • Jolanta Grabowska
 • Krzysztof Grabowski
 • Szymon Jasionowski
 • Maria Karna
 • Beata Karwel
 • Ewa Maciejewska
 • Henryk Milewski
 • Krzysztof Mierzejewski
 • Ryszard Panasiewicz
 • Paweł Pojawa
 • Anna Amelia Sikorska
 • Dariusz Sznejder
 • Beata Staniewicz
 • Marek Stankiewicz
 • Marzena Strzyżewska
 • Marek Wasilewski
 • Bogusław Wasilewski
 • Marcin Wróbel
 • Teresa Wysocka-Kluczny
 • Andrzej Zujewicz
 • Józef Żukowski
 • Tadeusz Smagacz – honorowy członek Grupy, nestor suwalskiej fotografii