Serca bicie – usłyszeć ruch. Niezwykła instalacja w SOK

“The Heart of the Nation”, czyli dźwięk i światło w rolach głównych. Piotr Osuszkiewicz, twórca artystycznych instalacji z pogranicza magii i zaawansowanych technologii, jest autorem niezwykłego projektu, który będzie można dosłownie poczuć przed SOK-iem.

SOK, ul. Jana Pawła II 5

wstęp wolny | instalacja dostępna do 20.09.2017 | prezentacja instalacji i spotkanie z autorem odbyło się 1.09.2017 o godz. 21:00

Pomysł instalacji suwalskiej ma korzenie w pierwszych realizacjach Piotra Osuszkiewicza w przestrzeni publicznej Brukseli między 1994 a 1996 rokiem, kiedy rozwieszał na ulicy plakaty czerwonych anatomicznych serc namalowanych na białym wielkoformatowym papierze. Projekcje świetlne anatomicznego serca rozświetlały fasadę jednego z budynków, trele ptaków z Białowieży dobywały się z balkonów mieszkańców ulicy w centrum miasta i film chorych serc zrealizowana przez kardiologów w szpitalu Świętego Piotra. Serca rozdawano na ulicy jak hostie w kościele.

Dźwięk bijącego anatomicznego serca i światło – dwoistość przekazu, mieszanie się różnych kontekstów, kontekst architektoniczny, przeszłość i współczesność, zainspirowały artystę do zaprezentowania nowej syntezy, dźwiękowo-świetlnej instalacji.  “The Heart of the Nation” to synergia pomiędzy tym, co wydaje się być proste: dziełem sztuki, przestrzenią architektoniczną i widzem.

Jak sam mówi uderzenia serca, migające światło, dźwięk… to powrót do pewnego cyklu odbijającego się dziś w naturze Suwalszczyzny. Warto dodać, że właśnie w Suwałkach, jako młody chłopak zaprezentował na amatorskim festiwalu swój pierwszy krótkometrażowy film (16 mm) pod tytułem «Kim jestem».


Piotr Osuszkiewicz, ur. 1965, mieszka i pracuje w Brukseli od 1993 roku. Po ukończeniu studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, kontynuował naukę w Instytucie Sint Lukas w Brukseli (nowe media, pracownia eksperymentalna). Twórca instalacji interaktywnych, grafiki, filmów, fotografii i poezji. W 1997 roku oficjalnie jako pierwszy Polak postawił stopę w Parlamencie Unii Europejskiej, przedstawiając swoja twórczą instalację. Jest i był inicjatorem i uczestnikiem wielu wydarzeń i wystaw interdyscyplinarnych w Belgii. Więcej >>


The idea of Piotr Osuszkiewicz’s Suwalki ​​installation has its roots in his first public space developments, executed between 1994 and 1996 in Brussels. When he hung posters in the street of red anatomical hearts painted on large-format white paper. When the light projections of the anatomical heart illuminated the facade of one building. When the sound of registered birdsong from Bialowieza emerged from the balconies of residents in the city centre, and the film, the recording of cardiac patients made by cardiologists at St. Peter’s Hospital in Brussels. And hearts distributed on the street as wafers in the church, tulips as in the cemetery. Projects in his studio, in La Maison de L’art actuel, projects written in a notebook.

I will quote here (probably not literally) the words of another artist, Joseph Beuys, for whom all that concerns creativity is invisible, it is a pure spiritual substance and such a work he called “social sculpture.” Initially there is nothing you can see, but soon, in a moment it appears in the form of language.

The sound of an anatomical heart-beat, light. The duality of the message, the mixing of different contexts, the day of the commemoration of World War II, the architectural context, the past, the present, inspired the artist to present a new synthesis, a sound and light installation. A synergy between what seems to be a simple: artwork, architectural space and the viewer.

Piotr Osuszkiewicz BIO>>>

Kategoria: Archiwum