PRZETARGI

Suwalki_OK_znak_poziom

Zapytania ofertowe, zawiadomienia i przetargi

Zaproszenie do współpracy organizacje pozarządowe (18.03.2020).
Otwarty konkurs ofert organizacje pozarządowe (18.03.2020).
Otwarty konkurs ofert organizacje pozarządowe załącznik nr 1 (18.03.2020).
Otwarty konkurs ofert organizacje pozarządowe załącznik nr 2 (18.03.2020).

Otwarty konkurs oferty na prowadzenie kawiarenki Noniewicza 71 (18.03.2020).
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie kawiarenki Noniewicza 71 formularz (18.03.2020).


Ogłoszenie o wynajmie powierzchni przeznaczonej na ustawienie maszyn vendingowych w SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5 (6.02.2020).


Unieważnienie ogłoszenia o wynajmie powierzchni na ustawienie maszyn vendingowych w SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5 (6.02.2020).

Ogłoszenie o wynajmie powierzchni przeznaczonej na ustawienie maszyn vendingowych w SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5 (27.01.2020).


Unieważnienie ogłoszenia o wynajmie powierzchni na ustawienie maszyn vendingowych w SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5 (27.01.2020).

Ogłoszenie o wynajmie powierzchni przeznaczonej na ustawienie maszyn vendingowych w SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5 (20.01.2020).


Przetarg nieograniczony
„Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach”
FKiK.26.4.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) >>

***

Odpowiedź na zapytania wykonawcy nr 1. Zmiana treści SIWZ nr 1

***

Protokół Komisji Przetargowej z sesji otwarcia ofert

***

Zawiadomienie o unieważnieniu 1,3,4,5,6,7 części postępowania – “Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach” nr FKiK.26.4.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – “Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach” nr FKiK.26.4.2019 – w części 2

Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr FKiK.26.4.2019


Przetarg nieograniczony
„Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach” FKiK.26.3.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) >>

***

Odpowiedzi na zapytania wykonawców, zmiana treści SIWZ i zmiana terminu składania oferty FKiK.26.3.2019
Odpowiedzi na zapytania wykonawców nr 2 FKiK.26.3.2019
Odpowiedzi na zapytania wykonawców nr 3 FKiK.26.3.2019
Odpowiedzi na zapytania wykonawców nr 4, Zmiana treści SIWZ nr 2 FKiK. 26.3.2019

***

Protokół Komisji Przetargowej z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na Remont i modernizację obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach

***

Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej w sprawie oceny ofert w przetargu nieograniczonym na Remont i modernizację obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach FKiK 26.3.2019

***

Zawiadomienie o unieważnieniu 1,2,3,4,6,8,9 części postępowania w przetargu nieograniczonym na Remont i modernizację obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach FKiK 26.3.2019

***

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Remont i modernizację obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach FKiK 26.3.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Remont i modernizację obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach FKiK 26.3.2019

Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty FKiK. 26.3.2019 SPR

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niegraniczonego nr FKiK.26.3.2019 pn. “Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach”

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty – FKiK.26.3.2019 pn. “Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach”


ARCHIWUM PRZETARGÓW SOK >>