Poznaliśmy nagrodzonych w dziedzinie kultury i stypendystów Miasta Suwałki

2 marca wręczono stypendia i nagrody Miasta Suwałki osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Z wielką radością informujemy, że w tym gronie znalazły się osoby i zespoły związane z Suwalskim Ośrodkiem Kultury. Wśród uhonorowanych w dziedzinie kultury znaleźli się się Filip Shramko, solista Studia Tańca Radość SOK, Zespół Śpiewu Tradycyjnego ANCYJAS, Studio Tańca RADOŚĆ oraz Iryna Popova, choreografka RADOŚCI, Halina Mackiewicz, artystka plastyk i opiekunka Pracowni Plastycznej CENTRUM, a także Anna Augustynowicz, kierownik działu Edukacji Artystycznej i Animacji Lokalnej SOK. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

STYPENDYŚCI W DZIEDZINIE KULTURY

 • Hubert i Miłosz Stojanowscy
  stypendium na projekt: „Czarna Hańcza. Rzeczne wynurzenia” – cykl filmów dokumentalnych
  Hubert Stojanowski jest nauczycielem języka polskiego, fotografem, paralotniarzem, nurkiem, kajakarzem, a przede wszystkim miłośnikiem Suwalszczyzny. Miłosz Stojanowski jest uczniem III LO w Suwałkach. Jego pasją jest fotografia i film. Ojciec i syn są twórcami poczytnego bloga o Suwalszczyźnie: www.sudawcy.blogspot.com. Na co dzień tworzą zgrany duet tworzący ciekawe projekty z dziedziny filmu i fotografii, które stanowią doskonałą promocję naszego miasta i regionu.
 • Katarzyna Pilic 
  stypendium na projekt: „Piesem przez Suwałki – miasto okiem rysowniczki” – wystawa i wydanie książeczki z ilustracjami

  Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła. Utalentowana artystka i designerka, ilustratorka i rysowniczka. Jej prace pokazywane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych, w tym m.in. w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
 • Tomasz Trojanowski
  stypendium na projektu: Śpiewnik dla dzieci – skomponowanie muzyki do wierszy ze zbioru „Śpiewnik dla dzieci” Marii Konopnickiej
  Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach, autor ponad 20 muzycznych podręczników dla dzieci, a także piosenek dla dzieci i utworów pedagogicznych.

LAUREACI NAGRÓD W DZIEDZINIE KULTURY

 • Zespół Tańca i Śpiewu WYSZYWANKA 
  nagroda za aktywne uczestnictwo w miejskich imprezach kulturalnych i społecznych oraz zaznajamianie suwalczan z kulturą, obyczajami i tradycjami ukraińskimi

  Zespół działa przy Stowarzyszeniu „Związek Ukraińców w Suwałkach”. Z sukcesami reprezentuje miasto na festiwalach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, zdobywając na nich czołowe miejsca. Poprzez swoje występy na miejskich imprezach, zespół popularyzuje kulturę ukraińską i zwraca uwagę na liczną mniejszość narodową zamieszkującą nasze miasto.
 • Urszula Kalinowska
  nagroda za wieloletnie praktykowanie śpiewu tradycyjnego oraz wytrwałość w popularyzowaniu kultury ludowej w naszym mieście i regionie
  Nauczycielka, śpiewaczka, animatorka kultury. Od ponad 30 lat zajmuje się ochroną i upowszechnianiem kultury ludowej. Praktykuje śpiew tradycyjny. Jej pierwszą nauczycielką była najwybitniejsza śpiewaczka regionu Anna Andruszkiewicz. Urszula Kalinowska jest laureatką największych festiwali muzyki ludowej w Polsce, w tym w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Swoją pasję przekazuje dzieciom, m.in. prowadząc zespół „Kazimierki” składający się z uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 • Filip Shramko
  nagroda w dziedzinie kultury za osiągnięcia w dziedzinie tańca i akrobatyki oraz promocję Suwałk na imprezach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej
  Młody, utalentowany tancerz, lider działającego w Suwalskim Ośrodku Kultury Studia Tańca Radość. Zarówno solo, jak i z zespołem zdobył wiele prestiżowych nagród w konkursach i festiwalach tanecznych w Polsce i zagranicą. Aktywnie uczestniczy w imprezach artystycznych SOK, miejskich imprezach kulturalnych, społecznych i sportowych.

LAUREACI NAGRÓD JUBILEUSZOWYCH MIASTA SUWAŁKI W DZIEDZINIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

 • Zespół Śpiewu Tradycyjnego ANCYJAS
  Działający w Suwalskim Ośrodku Kultury pod kierunkiem Anny Szafranowskiej zespół w 2021 roku obchodził 15-lecie swojego istnienia. Z powodzeniem kontynuuje tradycje muzyczne wielokulturowej Suwalszczyzny. Repertuar zespołu to pieśni z Suwalszczyzny śpiewane a capella białym głosem z zachowaniem lokalnej gwary, a także tradycyjne pieśni mniejszości narodowych zamieszkujących Suwalszczyznę, np. rusińskie pieśni staroobrzędowców, pieśni litewskie i cygańskie. ANCYJAS jest laureatem m.in. takich prestiżowych wydarzeń związanych z muzyką tradycyjną jak Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym (2020, 3. miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych) czy Turniej Muzyków Prawdziwych w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (2021, I nagroda w kategorii zespołów śpiewaczych).
 • Studio Tańca RADOŚĆ
  Działające w Suwalskim Ośrodku Kultury pod kierunkiem Iryny Popovej Studio Tańca RADOŚĆ obchodziło w 2021 roku jubileusz 5-lecia istnienia. Przez te lata w zespole tańczyło około 500 dzieci w wieku od 4 do 17 lat. Członkowie Studia uczestniczą w projektach artystycznych SOK i z sukcesami reprezentują miasto na festiwalach o randze ogólnopolskiej i krajowej. Swoimi występami uatrakcyjniają też miejskie imprezy kulturalne, społeczne  i sportowe. Zajęcia w RADOŚCI to nie tylko nauka tańca, ale również samodzielności, wytrwałości i systematyczności.
 • Iryna Popova
  Utytułowana i doświadczona pedagożka tańca i choreografka pracująca w Suwalskim Ośrodku Kultury, gdzie prowadzi stałe zajęcia oraz warsztaty taneczne, tworzy choreografię i reżyseruje spektakle muzyczno-taneczne i teatralno-muzyczne. Reżyseruje także miejskie imprezy. Dwukrotna laureatka nagrody miasta Suwałki 2016 i 2018 w dziedzinie kultury za osiągnięcia w edukacji tanecznej dzieci i młodzieży oraz promocji młodych artystów na międzynarodowych festiwalach tanecznych. W 2021 roku obchodziła trzydziestopięciolecie pracy twórczej. Przed przyjazdem do Polski przez 28 lat kierowała Zespołem Pieśni i Tańca Radość w Doniecku. W 2015 r., po wybuchu wojny została wraz z rodziną ewakuowana do Polski i od tego czasu pracuje jako główny instruktor w SOK. Prowadzi Studio Tańca RADOŚĆ, które z sukcesami bierze udział w festiwalach polskich i zagranicznych, ale też uatrakcyjnia wiele imprez miejskich swoimi występami.
 • Anna Augustynowicz
  Pedagożka, etnografka, i animatorka kultury od czterdziestu lat związana zawodowo z instytucjami kultury na terenie Suwałk i Suwalszczyzny. Aktualnie pracuje w Suwalskim Ośrodku Kultury, gdzie odpowiada za realizację wydarzeń kulturalnych. Aktywnie działa również na rzecz propagowania kultury tradycyjnej regionu, organizując imprezy kultywujące rodzimą tradycję m.in.: Kaziuk Suwalski, Suwalski Jarmark Folkloru i pozyskując fundusze na ich realizację. W 2021 roku świętowała trzydziestolecie pracy w suwalskich instytucjach kultury.
 • Halina Mackiewicz
  Animatorka, nauczycielka i czynna artysta plastyk. W 2021 roku minęło trzydzieści pięć lat, od kiedy pracuje w suwalskiej kulturze, z wielką pasją zajmując się edukacją plastyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Aktualnie prowadzi w Suwalskim Ośrodku Kultury pracownię plastyczną CENTRUM i działającą w niej Grupę Plastyczną SZTALUGI. Jest pomysłodawczynią familijnych cykli spotkań ze sztuką ART-PLAST oraz Razem. Z Mamą i Tatą. Współtwórczyni scenografii i rekwizytów do widowisk taneczno-muzycznych realizowanych przez SOK. Wielu uczestników prowadzonej przez nią pracowni zostało studentami renomowanych szkół i uczelni artystycznych.
 • Henryk Milewski
  Założyciel Klubu Tańca Towarzyskiego „Henryś”. W minionym roku minęło czterdzieści lat od założenia klubu, który rozpoczął swoją działalność w 1981 roku i funkcjonował przez siedemnaście lat. Organizator Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego „Nad Czarną Hańczą” oraz turnieju „O Mistrzostwo Suwałk”. Jego podopieczni odnosili sukcesy na turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych, a pasja i charyzma sprawiała, że z łatwością zarażał młodych ludzi swoją miłością do tańca towarzyskiego. Życie wielu z nich do dziś związane jest z tańcem.

Fot. Filip Dudanowicz


 

Kategoria: Aktualności, Wydarzenia nadchodzące