Fotografie Jacka Sawickiego w GJO

Fotografie Jacka Sawickiego
Galeria Jednego Obrazu
plac J. Piłsudskiego przy parku Konstytucji 3 Maja
wystawa czynna od 19.02.2018 do 19.03.2018

Jacek Sawicki
człowiek 
              mimo wszystko
Leń niespełniony
  Fotografii porządnie robić nie umiem 
        ale …
mam nadzieję
  więc chodzę za wszystkimi po prośbie, kto może – wystaw, wystaw
  no i proszę …

Kategoria: Archiwum